Seçmeli Ekonomi 1 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 • Bir elbisenin kullanılması
 • Meyve ve sebzenin yenmesi
 • Bir otobüste seyahat edilmesi
 • Ekmek üretimi için unun kullanılması
SORU 2

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nüfus yapısı
 • Nüfus sayısı
 • Nüfus yoğunluğu
 • Nüfus hareketi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hidroelektrik santrallerinden biridir?

 • Yatağan
 • Tunçbilek
 • Seyitömer
 • Keban
SORU 4

Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.
Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir?

 • Sporculuğu meslek olarak yapmak
 • Konaklama işletmesinde çalışmak
 • Zevk için dağ sporu yapmak
 • Taksi şoförlüğü yapmak
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyeti sonucunda değişikliğe uğrar?

 • Binalar
 • Makineler
 • Ham maddeler
 • Ulaşım araçları
SORU R
SORU 6

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
SORU 7

Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir?

 • Büro
 • Girişim
 • Mağaza
 • Fabrika
SORU 8

Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgura daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Fizyolojik ihtiyaçların kapsam bakımından sınırlı olmasına
 • İhtiyaçların kişiden kişiye değişken olmasına
 • İhtiyaçların birbirinin yerine geçmesine
 • İhtiyaçların sınırsız olmasına
SORU 9

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 • Özelleştirme
 • Vergi oranları
 • Asgari ücret
 • Çalışma süreleri
SORU 10

İnsanda yokluk duygusuyla birlikte ortaya çıkan, karşılandığında mutluluk, karşılanmadığında ise üzüntü veren biyolojik ve ekonomik isteklere ne denir?

 • Fayda
 • Kıymet
 • Tüketim
 • İhtiyaç
SORU 11

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 • Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • Mekan faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nü fus artışının olumsuz sonuçlarından biridir?

 • İç ve dış göçler artar.
 • Ekonomik faaliyetler hızlanır.
 • Ülke kaynakları kolay işletilir.
 • Üretici güç olarak emek artışı olur.
SORU 13

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 • Yüzey şekillerinin engebelik bir alan kaplaması
 • Akarsular üzerinde barajların yapılması
 • Akarsuların sel rejimine bağlı olması
 • İklimin dört mevsimde değişiklikler göstermesi
SORU 14

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • Terzilik
 • Kunduracılık
 • Temizlikçilik
 • Mobilyacılık
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi dolaylı tüketimdir?

 • Tatile gidilerek otelde konaklama yapılması
 • Kumaş üretiminde yünün kullanılması
 • Otobüste seyahat edilmesi
 • Elbisenin giyilerek eskitilmesi
SORU 16

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 • Üretim, madde meydana getirmektir.
 • Üretim, değer meydana getirmektir.
 • Üretim, ekonomik malların miktarını artırmaktır.
 • Üretim, ekonomik malların faydasını artırmaktır.
SORU 17

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tam İstihdam
 • Ekonomik Denge
 • Hakça Gelir Dağılımı
 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
SORU R
SORU 18

İnsanların siyahbeyaz televizyon yerine renkli televizyonu seçmeleri aşağıda verilen ihtiyaç yasalarından hangisine bir örnek teşkil eder?

 • Tüm ihtiyaçlar fizyolojiktir.
 • İhtiyaçlar birbirine rakiptir.
 • Bazı ihtiyaçların kapasiteleri sınırlıdır.
 • İhtiyaçların miktarı sınırsızdır.
SORU 19

Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi tümdengelimin yetersizliklerinden biri değildir?

 • Olaylarla olan ilgimiz kesilebilir.
 • Bizi gözlemden yoksun bırakabilir.
 • Somut şartlar üzerinden olayları inceler.
 • Gerçeğe uygunluk kontrolü yapmamıza engel olabilir.
SORU 20

Devletin, bazı malların ithal ve ihracını yasaklayan önlemleri, ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

 • Emredici
 • Nicelik Belirleyen
 • Nitelik Belirleyen
 • Yönlendirici
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DADCCABCADAABCBBBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Ekonomi 1 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Ekonomi 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Ekonomi 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Ekonomi 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Ekonomi 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Ekonomi 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Ekonomi 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Ekonomi 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Ekonomi 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Ekonomi 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Ekonomi 1 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Ekonomi 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Ekonomi 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Ekonomi 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Ekonomi 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Ekonomi 1 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Ekonomi 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Ekonomi 1 testinin başarı yüzdesi %68. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 18.46 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Ekonomi 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Ekonomi 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

6 kişi oy kullandı
Online Testler