GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Fizik 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Yönleri, doğrultuları ve büyüklükleri şekildeki gibi verilen üç kuvvetin bileşkesi kaç newton büyüklüğünde olur?

 • A) 8
 • B) 10
 • C) 16
 • D) 24
SORU 2

Koordinatları (3, 6) olan bir noktanın konum vektörünün iki boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 3

Şekildeki araba doğu yönünde 250 cm/s hızla, Ali de doğu yönünde 50 cm/s hızla ilerlemektedir.
Ali’ye göre arabanın hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 200 cm/s doğu
 • B) 300 cm/s doğu
 • C) 250 cm/s batı
 • D) 200 cm/s batı
SORU 4

Akıntı hızının sabit ve büyüklüğünün 6 m/s olduğu nehirde akıntı ile aynı yön ve doğrultuda yüzen yüzücünün hızı 2 m/s’dir.
Buna göre yüzücünün yere göre hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?

 • A) 2
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 5

Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç newton’dur?

 • A) 2
 • B) 6
 • C) 8
 • D) 10
SORU 6

Cisim harekete başladıktan 7 saniye sonraki hızı kaç m/s’dir?

 • A) 35
 • B) 40
 • C) 45
 • D) 54
SORU 7

Şekildeki sürtünmesiz ve ağırlıksız makarada 50N’luk yükü dengede tutmak için F kuvveti kaç newton olmalıdır?

 • A) 10
 • B) 15
 • C) 25
 • D) 50
SORU 8

Yatay düz bir yolda ilerleyen otomobil hızını 20 m/s’den 50 m/s’ye çıkarıyor.
Buna göre hız değişimi kaç m/s’dir?

 • A) 20
 • B) 25
 • C) 30
 • D) 35
SORU 9

Serbest düşme hareketinde yerden yükseklik h = 1/2 . g . t2 ’bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre hava direncinin dikkate alınmadığı bir ortamda 45 m yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yere kaç saniyede düşer?
(g = 10 m/s2 )

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 6
 • D) 8
SORU 10

I. Zaman
II. Kütle
III. Ağırlık
Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri vektörel bir büyüklüktür?

 • A) Yalnız I.
 • B) Yalnız II.
 • C) Yalnız III.
 • D) I ve II
SORU 11

Aşağıdaki çizimlerden hangisi yerden belirli bir yükseklikten yatay olarak atılan cismin izlediği yolu göstermektedir?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
SORU 12

Yapılan bir deney sonucunda esnek yaya uygulanan kuvvet ile yayın boyundaki değişime ait grafik şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi aşağıdakilerden hangisini verir?

 • A) Yayın boyunu
 • B) Yay sabitini
 • C) Yayın rengini
 • D) Yayın sıcaklığını
SORU 13

Sürtünmenin önemsenmediği ortamda 3 kg kütleli cisim şekildeki gibi 25 m yükseklikten serbest bırakılıyor.
Buna göre cismin 25 m yükseklikte iken yere göre potansiyel enerjisi (Ep) kaç joule’dir? (g= 10 m/s2 EP= mgh)

 • A) 225
 • B) 335
 • C) 450
 • D) 750
SORU 14

Kütlesi m hızı V olan bir cismin kinetik enerjisi EK = 1/2 mV2 ’dir.
Buna göre aynı hızdaki kütlesi 3 m olan cismin kinetik enerjisi kaç EK olur?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 15

İtme bir cisme uygulanan net kuvvet ile bu kuvvetin uygulama süresinin çarpımı olarak verilir. (F . Δt)
Buna göre sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme 4 saniye boyunca batı yönünde 8N’luk yatay kuvvet uygulandığında cisme verilen itme kaç N$s’dir?

 • A) 12
 • B) 16
 • C) 24
 • D) 32
SORU 16

Kütlesi m hızının büyüklüğü V olan bir cismin momentumunun büyüklüğü P = m.V’dir.
Buna göre kütlesi 3m, hızının büyüklüğü V olan cismin momentumunun büyüklüğü kaç P’dir?

 • A) 3
 • B) 4
 • C) 5
 • D) 6
SORU 17

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 1 kg’lık cisimler 5 m/s ve 10 m/s hızlarla şekildeki gibi birbirlerine doğru hareket ederken merkezi ve esnek çarpışma yapıyorlar.
Buna göre cisimlerin çarpışma sonrası hızlarının büyüklükleri V'1 ve V'2 kaç m/s’dir?
V'1 -- V'2

 • A) 15 -- 10
 • B) -10 -- 5
 • C) 5 -- 10
 • D) -5 -- 15
SORU 18

Kuvvetin etki çizgisinin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımı o noktaya uygulanan torkun büyüklüğünü verir.
Buna göre şekildeki çubuğun uç kısmına uygulanan 40N’luk kuvvetin K noktasına göre torkunun büyüklüğü kaç N$m’dir?

 • A) 40
 • B) 50
 • C) 60
 • D) 80
SORU 19

Özdeş K, L ve M cisimleri şekildeki gibi üç farklı durumda iplerle dengelenmiştir.
Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri (TK, TL ve TM) arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • A) TM TL > TK
 • B) TK > TL > TM
 • C) TK = TL = TM
 • D) TL > TM TK
SORU 20

Günlük yaşamda kullanılan;
I. el arabası
II. maşa
III. fındık kıracağı
eşyalarından hangileri basit makinedir?

 • A) Yalnız I.
 • B) I ve II
 • C) II ve III.
 • D) I, II ve III.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABADBACCACBBDCDABDAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
3 kişi oy kullandı
Online Testler