Seçmeli Fizik 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yönleri, doğrultuları ve büyüklükleri şekildeki gibi verilen üç kuvvetin bileşkesi kaç newton büyüklüğünde olur?

 • 8
 • 10
 • 16
 • 24
Soru 2

Koordinatları (3, 6) olan bir noktanın konum vektörünün iki boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Şekildeki araba doğu yönünde 250 cm/s hızla, Ali de doğu yönünde 50 cm/s hızla ilerlemektedir.
Ali’ye göre arabanın hızının büyüklüğü ve yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 • 200 cm/s doğu
 • 300 cm/s doğu
 • 250 cm/s batı
 • 200 cm/s batı
Soru 4

Akıntı hızının sabit ve büyüklüğünün 6 m/s olduğu nehirde akıntı ile aynı yön ve doğrultuda yüzen yüzücünün hızı 2 m/s’dir.
Buna göre yüzücünün yere göre hızının büyüklüğü kaç m/s’dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 5

Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç newton’dur?

 • 2
 • 6
 • 8
 • 10
REKLAM
Soru 6

Cisim harekete başladıktan 7 saniye sonraki hızı kaç m/s’dir?

 • 35
 • 40
 • 45
 • 54
Soru 7

Şekildeki sürtünmesiz ve ağırlıksız makarada 50N’luk yükü dengede tutmak için F kuvveti kaç newton olmalıdır?

 • 10
 • 15
 • 25
 • 50
Soru 8

Yatay düz bir yolda ilerleyen otomobil hızını 20 m/s’den 50 m/s’ye çıkarıyor.
Buna göre hız değişimi kaç m/s’dir?

 • 20
 • 25
 • 30
 • 35
Soru 9

Serbest düşme hareketinde yerden yükseklik h = 1/2 . g . t2 ’bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre hava direncinin dikkate alınmadığı bir ortamda 45 m yükseklikten serbest bırakılan bir cisim yere kaç saniyede düşer?
(g = 10 m/s2 )

 • 3
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 10

I. Zaman
II. Kütle
III. Ağırlık
Yukarıdaki büyüklüklerden hangileri vektörel bir büyüklüktür?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
Soru 11

Aşağıdaki çizimlerden hangisi yerden belirli bir yükseklikten yatay olarak atılan cismin izlediği yolu göstermektedir?

Soru 12

Yapılan bir deney sonucunda esnek yaya uygulanan kuvvet ile yayın boyundaki değişime ait grafik şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi aşağıdakilerden hangisini verir?

 • Yayın boyunu
 • Yay sabitini
 • Yayın rengini
 • Yayın sıcaklığını
Soru 13

Sürtünmenin önemsenmediği ortamda 3 kg kütleli cisim şekildeki gibi 25 m yükseklikten serbest bırakılıyor.
Buna göre cismin 25 m yükseklikte iken yere göre potansiyel enerjisi (Ep) kaç joule’dir? (g= 10 m/s2 EP= mgh)

 • 225
 • 335
 • 450
 • 750
REKLAM
Soru 14

Kütlesi m hızı V olan bir cismin kinetik enerjisi EK = 1/2 mV2 ’dir.
Buna göre aynı hızdaki kütlesi 3 m olan cismin kinetik enerjisi kaç EK olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 15

İtme bir cisme uygulanan net kuvvet ile bu kuvvetin uygulama süresinin çarpımı olarak verilir. (F . Δt)
Buna göre sürtünmesiz yatay düzlemdeki bir cisme 4 saniye boyunca batı yönünde 8N’luk yatay kuvvet uygulandığında cisme verilen itme kaç N$s’dir?

 • 12
 • 16
 • 24
 • 32
Soru 16

Kütlesi m hızının büyüklüğü V olan bir cismin momentumunun büyüklüğü P = m.V’dir.
Buna göre kütlesi 3m, hızının büyüklüğü V olan cismin momentumunun büyüklüğü kaç P’dir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 17

Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 1 kg’lık cisimler 5 m/s ve 10 m/s hızlarla şekildeki gibi birbirlerine doğru hareket ederken merkezi ve esnek çarpışma yapıyorlar.
Buna göre cisimlerin çarpışma sonrası hızlarının büyüklükleri V'1 ve V'2 kaç m/s’dir?
V'1 -- V'2

 • 15 -- 10
 • -10 -- 5
 • 5 -- 10
 • -5 -- 15
Soru 18

Kuvvetin etki çizgisinin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımı o noktaya uygulanan torkun büyüklüğünü verir.
Buna göre şekildeki çubuğun uç kısmına uygulanan 40N’luk kuvvetin K noktasına göre torkunun büyüklüğü kaç N$m’dir?

 • 40
 • 50
 • 60
 • 80
Soru 19

Özdeş K, L ve M cisimleri şekildeki gibi üç farklı durumda iplerle dengelenmiştir.
Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetleri (TK, TL ve TM) arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?

 • TM TL > TK
 • TK > TL > TM
 • TK = TL = TM
 • TL > TM TK
Soru 20

Günlük yaşamda kullanılan;
I. el arabası
II. maşa
III. fındık kıracağı
eşyalarından hangileri basit makinedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABADBACCACBBDCDABDAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?