Seçmeli Fizik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Noktasal iki elektrik yük ile ilgili;
I. Elektrik kuvveti yüklerin miktarlarıyla doğru orantılıdır.
II. Elektrik kuvveti yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
III. Aynı cins yükler birbirini iter, farklı cins yükler birbirini çeker.
yargılarından hangileri elektrik kuvvetine ait özelliklerdir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Elektrik alan içine konulmuş bir yüke etkiyen kuvvet elektrik alan çizgileri kavramı ile açıklanır.
Buna göre aşağıdaki hangi yükün çevresindeki elektrik alan çizgilerinin sayısı en fazladır?

 • +8q
 • +6q
 • +5q
 • +4q
Soru 3

İçi boş şekildeki pozitif yüklü iletken kürenin K, L ve M noktalarından hangilerinde elektrik alan sıfırdır?
(r: Kürenin yarıçapı)

 • Yalnız K
 • Yalnız M
 • L ve M
 • K, L ve M
Soru 4

 • 1.103
 • 2.103
 • 3.103
 • 6.103
Soru 5

Şekildeki r yarıçaplı elektrik yüklü iletken kürenin merkezinde (O), yüzeyinde (K) ve dışındaki (L) noktasındaki elektrik potansiyeli (VO, VK ve VL) nin büyüklük ilişkisi nedir?

 • VO = VK = VL
 • VO = VK > VL
 • VK > VL > VO
 • VL > VK > VO
REKLAM
Soru 6

Şekildeki +q yükünün
A noktasındaki potansiyeli VA = 5V
B noktasındaki potansiyeli VB = 20V
Buna göre 2C’luk bir yükün A’dan B’ye taşınmasında yapılan iş kaç Joule’dür?
(W = ±qVAB)

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 7

Elektrik yükünü ve elektriksel potansiyel enerjiyi depolayan sistemlere sığaç (kondansatör) denir.
Buna göre;
I. radyo
II. televizyon
III. bilgisayar
araçlarının hangilerinde kondansatör kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

1 farad (F) = 1 coulomb (C)/Volt (V) olduğuna göre 2F kaç C/V’dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 9

Şekildeki paralel levhalar arasına bırakılan +q yüküne etki eden elektriksel kuvvet (Fe) ile elektrik alanın (E) yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 10

Buna göre şekildeki devrede eş değer sığa kaç C’dir?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 11

Bir kondansatörün sığası C = q/v = ’dir. Sığası 2μF olan şekildeki kondansatör düzeneğinde potansiyel farkı 20 volttur.
Buna göre kondansatörde depolanan yük kaç coulomb’dur?
(1μF = 10−6F)

 • 4.10−5
 • 6.10−5
 • 8.10−5
 • 9.10−5
Soru 12

Bir kondansatörde depolanan yük ile uçları arasındaki potansiyel farkına ait ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre;
I. Grafiğin altındaki alan kondansatörde depolanan enerjiyi verir.
II. Grafikteki verilerden yola çıkılarak kondansatörün sığası bulunur.
III. Grafikteki potansiyel farkı değeri ile kondansatörün kütlesi hesaplanır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Üzerinden i akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz bir telin d uzaklığında oluşturduğu manyetik alan . B = k . ( (2.i) / d ) ’dir.
Buna göre aynı telden geçen akım 3i olduğunda meydana gelen manyetik alan kaç B olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
REKLAM
Soru 14

Uzunlukları aynı ve üzerinden geçen akım şiddetleri eşit olan K, L ve M elektromıknatıslarının sarım sayısı sırasıyla 4n, 3n ve 2n’dir.
Buna göre elektromıknatısların , uzaklığında oluşturdukları manyetik alan şiddetlerinin (BK, BL ve BM) büyüklük ilişkisi nedir?
( B = K.( 4πin / l )

 • BK = BL = BM
 • BM = BL > BK
 • BK > BL > BM
 • BL > BM > BK
Soru 15

r yarıçaplı şekildeki halkadan 2A’lık akım geçmektedir.
Buna göre halkanın O noktasındaki manyetik alan kaç K / r dir?
( B = K . (2πi / r)
(π = 3 alınacak)

 • 12
 • 16
 • 24
 • 32
Soru 16

Kondansatörler kullanıldıkları yere ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre farklı şekillerde üretilmektedir.
Buna göre;
I. paralel levhalı
II. silindirik
III. küresel
hangileri farklı şekillerde üretilen kondansatörlere örnektir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Elektrik motorlarının birçok kullanım alanları vardır.
Buna göre;
I. çamaşır makinesinin kazanının dönmesi
II. kumandalı arabaların tekerleklerinin dönmesi
III. serinlemek amaçlı kullanılan vantilatörün pervanelerinin dönmesi
ifadelerinden hangileri elektrik motorunun kullanım alanları içindedir?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 18

10 Ω’luk bir direncin uçları arasındaki alternatif gerilimin etkin değeri 30V ise direncin üzerinden geçen akımın etkin değeri kaç A’dır? (Ve = Ie.R)

 • 1
 • 3
 • 9
 • 10
Soru 19

Yüzey alanı A = 2 m2 olan bir çerçeve şekildeki gibi manyetik alan şiddeti B = 0,5T olan ortamda bulunmaktadır.
Buna göre çerçeveden geçen manyetik akı kaç wb’dir?
(cos0° = 1, Manyetik akı = B.A. cosθ)

 • 0,5
 • 1
 • 1,5
 • 2
Soru 20

Zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.
Buna göre;
I. Alternatif akım jeneratör adı verilen araçlarla üretilebilir.
II. Evlerde prize takılarak kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi cihazlar alternatif akımla çalışır.
III. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için regüle (doğrultmaç) devrelerinden yararlanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAACBCDBCDABCCADDBBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?