Seçmeli Fizik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir çember üzerinde eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan cismin hareketi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 • Yatay atış hareketi
 • Düzgün doğrusal hareket
 • Düzgün çembersel hareket
 • Basit harmonik hareket
Soru 2

Düzgün çembersel hareket yapan cismin bir tam dolanımı için geçen süreye periyot denir.
Buna göre şekildeki r yarıçaplı çemberin K noktasından L noktasına 2s’de gelen cismin periyodu kaç saniyedir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 7
Soru 3

40 cm yarıçaplı çember üzerinde ϖ = 1/4 rad/s’lik açısal hızla hareket eden cismin çizgisel hızı kaç cm/s’dir?
(V = ϖ .r)

 • 10
 • 16
 • 20
 • 40
Soru 4

Bir gösteri uçağı 2000 m yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Uçağın hızının büyüklüğü sabit ve 200 m/s olduğuna göre uçağın merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

 • 0,2
 • 2
 • 20
 • 200
Soru 5

Şekildeki M cismi r yarıçaplı yörüngede düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Cisim K noktasına geldiğinde merkezcil kuvvet (Fmer) vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisidir?

REKLAM
Soru 6

Bir arabanın 45 m yarıçaplı virajı 15 m/s sabit hızla alabilmesi için aracın tekerlekleri ile zemin arasındaki sürtünme katsayısı kaç olmalıdır?
(Vmax = √kg.r = eşitliği sağlandığında araba virajı güvenli şekilde döner. g=10 m/2 )

 • 0,2
 • 0,3
 • 0,5
 • 0,7
Soru 7

Aşağıdaki hareket durumlarından hangileri hem dönme hem de öteleme hareketini aynı anda yapmaktadır?

 • Masada duran kitabın itilerek 1 m yer değiştirilmesi hareketi
 • Sarkaçlı saatin sarkacının hareketi
 • Düz bir yolda eşit adımlarla yürüyen öğrencinin hareketi
 • Hareket halindeki bir bisikletin tekerleklerinin hareketi
Soru 8

Kütlesi m olan içi dolu kürenin eylemsizlik momenti l = (2/5).mr2 ile hesaplanır.
Buna göre kütlesi 2 kg yarıçapı 1 m olan içi dolu kürenin eylemsizlik momenti kaç kg.m2 dir?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 9

r yarıçaplı çembersel yörüngede hareket eden bir cismin çemberin merkezine göre açısal momentumu
L = m.v.r bağıntısı ile hesaplanır.
(r = Dönme eksenine olan uzaklık, m = kütle, v = hız)
Buna göre 3 kg’lık bir cisim 1 m uzunluğundaki ipin ucuna bağlanıp 2 m/s hızla döndürüldüğünde cismin dönme merkezine göre açısal momentumu kaç kg m2 /s’dir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 10

Kepler kanunları gezegenlerin güneş etrafındaki hareketini açıklar.
Buna göre;
I. yörüngeler
II. alanlar
III. periyotlar
verilenlerden hangileri Kepler kanunlarıdır?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 11

Sürtünme gibi etkilerin ihmal edildiği ideal bir ortamda denge konumuna eşit uzaklıktaki iki nokta arasında belirli zaman aralığında ve kendini sürekli tekrar eden salınım hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğik atış hareketi
 • Serbest düşme hareketi
 • Basit harmonik hareket
 • Düzgün çembersel hareket
Soru 12

Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi basit harmonik harekete örnek verilemez?

 • Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
 • Yarış parkurundaki koşucunun hareketi
 • Bir yay ucuna asılmış kütlenin salınım hareketi
 • Sarkaçlı saatlerdeki sarkacın hareketi
Soru 13

Basit harmonik hareket yapan bir cismin frekans (f) ve periyot (T) arasında T.f =1 ilişkisi vardır.
Buna göre frekansı 1 s-1 olan bir sarkacın periyodu kaç s’dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 14

Kütlesi 4 kg olan cisim yay sabiti k = 100N/m olan kütlesi ihmal edilen yayın ucuna şekildeki gibi bağlanıyor.
Buna göre cisim denge konumundan bir miktar aşağıya çekilip bırakılırsa cismin salınım periyodu (T) kaç saniye olur?
(π = 3 alınacak T = 2π√(m/k) )

 • 0,5
 • 1,2
 • 2,5
 • 4,2
Soru 15

Bir basit sarkacın periyodu;
I. sarkacın boyuna
II. yerçekimi ivmesine
III. sarkacın rengine
ifadelerinden hangilerine bağlıdır?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 16

Dalga leğeninde oluşturulan λ dalga boylu doğrusal su dalgaları şekildeki gibi yarık aralığı d olan engele gönderiliyor.
Buna göre λ > d olduğunda su dalgalarının kırınım sonrası yayılması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Tıp ve sağlık sektöründe kullanılan,
I. morötesi ışınlar (ultraviyole),
II. X ışınları,
III. gama ışınları
elektromanyetik dalgalardan hangileri röntgen çekiminde kullanılır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgadır?

 • Ses
 • Yay
 • Su
 • Radyo dalgaları
Soru 19

Gama ışınları ile ilgili;
I. Elektromanyetik spektrumun en kısa dalga boyuna sahip ışınlarıdır.
II. Yüksek enerjiye sahip ışınlardır.
III. Canlı dokular üzerinde yıkıcı etkisi olan bu ışınlar tıp alanında tümörleri yok etmek amacıyla kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III.
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgalara ait bir özellik değildir?

 • Boşlukta ışık hızı ile yayılırlar.
 • Yansıma, kırılma, kırınım ve girişim özellikleri göstermezler.
 • Enerji ve momentum taşırlar.
 • Doğrusal yayılırlar.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBACACDDCDCBABACBDDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?