Seçmeli Fizik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

1913 yılında Thomson’ın ve Rutherford’un yanında çalışmış Danimarkalı fizikçi olan, hidrojen atomunun sahip olduğu çizgi tayfını açıklayabilmek için hidrojenin yapısını tanımlayan bir atom modeli geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • John Thomson
 • Ernest Rutherford
 • Neils Bohr
 • Aydın Saygılı
Soru 2

Thomson Atom Modeli, atomu üzümlü keke benzettiği için üzümlü kek modeli de denilmektedir. Kekin hamur kısmı atomun pozitif yüklü kısmını kekteki üzümler ise atomdaki negatif yüklü tanecikleri temsil etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Thomson Atom modelini temsil eder?

Soru 3

Bohr Atom Teorisine göre n. yörüngedeki elektronun yarıçapı, rn = 0,53.(n2/Z)(A) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre hidrojen atomunun 2. yörüngesindeki yarıçapı kaç (A) ’dur? (Z = 1)

 • 1
 • 0,53
 • 1,06
 • 2,12
Soru 4

Şekilde verilen civa atomuna ait enerji seviyelerinde meydana gelen K, L, M ve N ışımalarının hangisinin enerjisi en büyüktür?

 • K
 • L
 • M
 • N
Soru 5

Yüksek enerji düzeyinde bulunan bir elektron daha düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar hâlinde ışık yayar. Fotonun hızı sabit olduğu için enerji denklemi; Es - Ei = (h.c)/λ bağıntısı ile hesaplanır. Enerji seviyeleri farkı, yayınlanan fotonun dalga boyu ile ters orantılıdır.
Buna göre;
I. enerji seviyeleri farkı (Es- Ei )
II. Planck sabiti (h)
III. ışık hızı (c)
yayınlanan fotonun dalga boyu (λ) hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Fotonlar enerjileri sadece atomun enerji seviyelerinden birine eşit olduğundan atomu uyarabilirler.
Buna göre aşağıdaki verilen foton enerjilerinden hangisi hidrojen atomunu uyarabilir?

 • 10,2 eV
 • 11 eV
 • 12 eV
 • 13 eV
Soru 7

Doğadaki dört temel etkileşme kuvvetinin özellikleri tabloda verilmiştir.
Buna göre bu etkileşmelerden göreli şiddeti en az olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kütle - çekim
 • Zayıf
 • Elektro manyetik
 • Çekirdek
Soru 8

Modern fizikte parçacıklar arasındaki etkileşimler genelde alan parçacığı veya değiş tokuş parçacığı denilen büyüklüklerin etkileşimi ile ifade edilir.
Elektromanyetik etkileşmeye aracılık eden kütlesiz alan parçacığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gluan
 • Foton
 • Groviton
 • Demir
Soru 9

Füzyon tepkimesi ile ilgili;
I. Atom numarası küçük olan iki element birleşerek daha ağır bir element oluşturur.
II. Güneş ve diğer yıldızların başlıca enerji kaynağıdır.
III. Nötronla bombardıman edilen ağır atom çekirdeklerinin parçalanarak daha küçük elementlere bölünmesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Wien yer değiştirme Yasası’na göre, ışıma yapan cisimlerin yaydıkları ışığın dalga boyu ile cismin sıcaklığı arasında λmax . T = 2,898 x 10-3 m .K eşitliği vardır.
Buna göre ışığın dalga boyu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • Zaman
 • Uzunluk
 • Sıcaklık
 • Kütle
Soru 11

Bir kaynaktan yayılan ışık veya daha yüksek enerjili elektromanyetik dalganın bir maddenin yüzeyine düşmesi sonucu maddeden elektron yayınlanması olayına ne ad verilir?

 • Fotoelektrik
 • Kırılma
 • Fisyon
 • Compton
Soru 12

Compton, X ışınlarını metallerin serbest elektronları ile çarpıştırdı.
Buna göre Compton olayında gelen foton ile saçılan fotonun hangi fiziksel nicelikleri eşit olur?

 • Frekans
 • Hız
 • Dalga boyu
 • Enerji
Soru 13

Bir uzay gemisi ışık hızına yaklaştıkça geminin içinde bulunan gözlemcinin ölçtüğü fiziksel niceliklerden hangisi değişmez?

 • Zaman
 • Uzunluk
 • Momentum
 • Işık hızı
REKLAM
Soru 14

Fotoelektrik olayda bağlanma enerjisi 5 eV olan bir metale 8 eV enerjili fotonlar gönderiliyor.
Metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjileri kaç eV olur?

 • 8
 • 5
 • 3
 • 1
Soru 15

De Broglie’ye göre kütlesi m, hızı V olan bir parçacığa eşlik eden dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?
(h = Planck sabiti)

 • λ = h / (m.V)
 • λ = (h.m) / V
 • λ = h.v
 • λ = (m.V) / h
Soru 16

Metrenin milyarda birine (10-9) karşılık gelen nanometre (nm) boyutunda nanoteknolojik çalışmalar yapılır.
Buna göre;
I. elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojisi
II. uzay çalışmaları ve havacılık
III. tıp ve sağlık
verilenlerden hangileri nanoteknolojinin uygulama alanlarıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak teknolojik görüntüleme cihazları yapılır.
Buna göre;
I. ultrasyon (USG)
II. manyetik rezonans görüntüleme (MR cihazı)
III. termal kameralar
teknolojik cihazlarından hangileri ses dalgaları kullanılarak yapılmıştır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I, II ve III.
Soru 18

Elektronik endüstrisinin temelini yarı iletkenler oluşturur. P tipi ve N tipi yarı iletkenler elektronik devre elemanlarında ve araçlarında kullanılır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisinde yarı iletken kullanılamaz?

 • Güneş pili
 • Civalı termometre
 • Diyot
 • Transistör
Soru 19

Aşağıdaki teknolojik araçların hangisinde süper iletkenler kullanılmaktadır?

 • MAGLEV treni
 • Barometre
 • Dinamometre
 • Sonar cihazı
Soru 20

Lazerler;
I. tıp ve kozmetik
II. iletişim ve haberleşme
III. gösteri ve reklam
alanlarından hangilerinde kullanılırlar?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II veIII.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDCDAABBCABDCADABAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?