Seçmeli Girişimcilik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mal ve hizmet üretiminde kullanılan bedensel ve zihinsel çabaların tümüne ne ad verilir?

 • Tabiat
 • İşgücü
 • Sermaye
 • Tüketim
Soru 2

Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Girişimci
 • Yönetici
 • Müdür
 • Organizatör
Soru 3

Yaratıcı müteşebbisliğe yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Yeni bir fikir vardır.
 • Yeni bir buluş esas alınır.
 • Kârlılığa gereken önem verilir.
 • Mevcut işleyiş aynen sürdürülür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir?

 • Yeni pazarlara kapalı olmak
 • Yeni girdi kaynakları bulabilmek
 • Daha iyiyi ucuza üretmekten kaçınmak
 • Kamu, devlet ilişkilerinden uzak durmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, dünyada müteşebbisliğin önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri değildir?

 • Teknolojinin gelişmesini sağlar.
 • Vergi gelirlerinin artmasına neden olur.
 • Altyapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.
 • Sadece büyük tasarrufların üretime katılmasını sağlar.
REKLAM
Soru 6

Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, saygı ihtiyacından sonra hangi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır?

 • Güvenlik
 • Saygı
 • Başarma
 • Sevgi ve ait olma
Soru 7

Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Kişi ihtiyaçlarını karşılar.
 • Örgüt ihtiyaçlarını karşılar.
 • Başka işlemden geçerek kullanılırlar.
 • Bu malları kullananlara son tüketici denir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, talebin özelliklerinden birini gösterir?

 • Tanıma süreci
 • Satın alma gücü
 • Doygunluk dönemi
 • İç ve dış çevre ile etkileşim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz?

 • İşletmenin, kısa vadeler için kurulması
 • Normal bir kazancın hedeflenmesi
 • İşletmenin sürekliliğinin hedeflenmesi
 • Mümkün olduğunca büyümenin esas alınması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Vizyon sahipliği” niteliğini göstermektedir?

 • Kişisel güveni ifade etme
 • Kişisel desteğini ifade etme
 • Etkileme ve duygularını anlayabilme
 • Görüşlerini rahatça ifade edebilme
Soru 11

Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

 • Arz
 • Talep
 • İstek
 • Piyasa
Soru 12

Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

 • Kâr sağlamak
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin yaşamını devam ettirmek
 • Tüketicide iyi izlenim bırakmak
Soru 13

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik“ niteliğini göstermektedir?

 • Kişileri tanıma
 • Kişisel güveni ifade etme
 • Tutarlı davranışlar gösterme
 • Görüşlerini rahatça ifade edebilme
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

 • Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
 • Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
 • Karar verme bir planın yapılmasıdır.
 • Karar verme sorun çözme sürecidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

 • Türkiye Kömür İşletmeleri
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Soru 16

“Hizmet işletmesi reklamı” hangi reklam çeşidi kapsamında ifade edilmiştir?

 • Reklam içeriği açısından
 • Hedef kitle açısından
 • Amaçlar açısından
 • Yapanlar açısından
Soru 17

İnternet girişimciliğinde paranın yerini, aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • Çek
 • Senet
 • Kredi kartları
 • Hazine bonoları
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, fizibilite etüdünün araştırma aşamalarındandır?

 • Örgütsel araştırmalar
 • Araştırma–Geliştirme
 • Pazar stratejisi
 • İş planı
Soru 19

Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 • Pazar şartları bilinmelidir.
 • Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
 • Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
Soru 20

Giyim mağazaları hangi tür işletmelere örnektir?

 • Ticaret işletmeleri
 • Sanayi işletmeleri
 • Finans işletmeleri
 • Kiralama işletmeleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBDCCBADBDBCDDCACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?