Seçmeli Kimya 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbon sınıfında yer alır?

 • CH3CI
 • CH3Br
 • CH4
 • CH2CI2
Soru 2

Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • 2-metilpentan
 • 2,3-dimetilpentan
 • 2,2-dimetilpentan
 • 3,4-dimetilpentan
Soru 3

Yukarıda verilen alkanda 1 numaralı karbona bağlı hidrojenlerden bir tanesinin koparılması ile oluşan alkil grubunun adı nedir?

 • n - propil
 • izo - propil
 • n - bütil
 • izo - bütil
Soru 4

Yukarı tarafta formülü verilen naftalin bileşiği ile ilgili;
I. İki benzen halkasının bağlanmasıyla oluşmuştur.
II. Yünlü kumaşlarda güve koruyucu olarak kullanılır.
III. Kendine özgü keskin kokusu vardır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 5

Aşağıda verilen alkenlerin hangisinde cis-trans izomerisi vardır?

 • CH2 =CH2
 • CH3 ▬ CH =CH2
 • CH3 ▬ CH = CH ▬ CH3
 • CH2 ▬ CH = CH2 ▬ CH3
REKLAM
Soru 6

Yaygın adı anilin olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? NH2 NO2 CH3 OH

Soru 7

CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Yukarıda bileşik formülü verilen alkolün iki kademe yükseltgenmesi sonucu oluşan bileşik seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • CH3 ▬ OH
 • CH3 ▬ CH3
Soru 8

Aşağıda verilenlerden hangisi simetrik eterdir?

 • CH3 ▬ O ▬ CH3
 • CH3 ▬ O ▬ C2 H5
 • C2 H5 ▬ O ▬ C3 H7
 • CH3 ▬ O ▬ C3 H7
Soru 9

I. Alkol
II. Aldehit
III. Keton
Yukarıda verilen organik bileşik türlerinin hangilerinde karbonil grubu bulunmaktadır?

 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 10

Verilen bileşikler ile ilgili;
I. Genel formülleri CnH2nO’dur.
II. Birbirinin fonksiyonel grup izomeridir.
III. İkisi de Fehling çözeltisi ile yükseltgenme tepkimesi verir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Soru 11

I. Ayçiçek yağı
II. Pamuk yağı
III. Susam yağı
Margarin üretiminde yukarıdaki yağlardan hangileri kullanılabilir?

 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III.
Soru 12

Aşağıda verilen moleküllerden hangisi optikçe aktiflik gösterir?

Soru 13

Kağıt ve yapay ipek üretiminde kullanılan polisakkarit aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glikoz
 • Fruktoz
 • Maltoz
 • Selüloz
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi amfoter özellik gösterir?

 • CH3 ▬ COOH
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi petrolün rafinasyonu işlemi sırasında en son elde edilen maddedir?

 • Doğal gaz
 • Benzin
 • Katran
 • Mazot
Soru 16

Sabuna ait çizgi-bağ formülüne göre;
I. Formülü C17H35COONa’dır.
II. a kısmı hidrofob grubudur.
III. kısmı hidrofil grubudur.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Ağız ve solunum yoluyla organizmaya girdiğinde körlüğe veya ölüme sebep olan, bir karbonlu monoalkol aşağıdakilerden hangisidir?

 • Metil alkol
 • Etil alkol
 • Propil alkol
 • Bütil alkol
Soru 18

I. Tekstil sanayi
II. Kozmetik sanayi
III. Boya sanayi
Yüzey aktif maddeler yukarıdaki sanayi alanlarının hangilerinde kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Vinilklorür bileşiğinin polimerizasyonu sonucu oluşan ve özellikle kapı ve pencere doğramalarının yapımında kullanılan polimer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Polivinilklorür
 • Polietilen
 • Polistiren
 • Naylon
Soru 20

I. Nişasta
II. Selüloz
III. Glikoz
Yukarıda verilenden hangileri polisakkarittir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCACADBDBDBCDADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?