Seçmeli Mantık 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“Bütün insanlar çalışkandır.
Ayşe insandır.
Öyleyse ….”
örneğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir akıl yürütme olur?

 • Ayşe de çalışkandır.
 • Ayşe insan değildir.
 • Ayşe bir insandır.
 • Ayşe çalışkan değildir.
Soru 2

Bir akıl yürütmenin sonundaki önerme aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Öncül
 • Sonuç
 • Kavram
 • Neden
Soru 3

Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez.
Verilen ifade aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Özdeşlik
 • Çelişmezlik
 • Yeter-Neden
 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 4

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim sayılmazlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

 • kedi
 • köpek
 • ki
 • insan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam mantıkçıları arasında yer alır?

 • Frege
 • Aristoteles
 • İbn-i Sina
 • De Morgan
REKLAM
Soru 6

Biri diğerinin olumsuzu olan iki kavram arasında ortak bir kavram yoksa bu kavram çifti çelişiktir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi çelişik kavram örneğidir?

 • Çok-az
 • Çirkin-çirkin olmayan
 • Ak-kara
 • İyi-kötü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “tüm, bütün, her, hiçbir, hepsi” ifadeleriyle birlikte kullanılan tümel kavramlar arasında yer almaz?

 • Bazı insanlar
 • Tüm çiçekler
 • Bütün bitkiler
 • Hiçbir gezegen
Soru 8

Tek tek nesneleri ifade eden kavramlara tekil kavram denir.
Buna göre;
I. şu Ahmet
II. insan
III. bu karanfil
kavramlarından hangileri tekildir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 9

“Bütün hayvanlar güzeldir.
Sincap bir hayvandır.
O halde sincap da güzeldir.”
Verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji
 • Çelişmezlik
Soru 10

Bir kavram bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif kavram adını alır. Örneğin; “asker” kavramının kolektifi “ordu” kavramıdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?

 • Sendika
 • İşçi
 • Milletvekili
 • Futbolcu
Soru 11

Birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklere ilinti denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisidir?

 • Okumak
 • Kültür
 • Büyümek
 • Düşünmek
Soru 12

Verilen şemaya göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 • Canlı
 • Varlık
 • Çiçek
 • Bitki
Soru 13

Verilen şemadaki kavramlar arası ilişki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Bazı kediler miyavlayan değildir.
 • Bazı kediler miyavlayandır.
 • Hiçbir kedi miyavlayan değildir.
 • Bütün kediler miyavlayandır.
REKLAM
Soru 14

Tümel bir kavramın zihnin dışındaki bireylerinin ele alınmasına gerçeklik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekliği yoktur?

 • peri kızı
 • kedi
 • kayısı
 • insan
Soru 15

• En az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelere önerme denir.
• Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri önerme değildirler.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi önermedir?

 • Üniversiteye gireceksen kitap oku.
 • İnsan nasıl insan oldu?
 • İnsanlar kardeştir.
 • Vay canına!
Soru 16

Tek yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önerme değildir?

 • Mehmet zekidir.
 • Fatma çalışkandır.
 • Ali öğretmendir.
 • Ayşe disiplinli ve başarılıdır.
Soru 17

Yukarıdaki karşı olum karesine göre hangisi “tümel olumlu” bir önermedir?

 • Bazı karanfiller çiçektir.
 • Bütün karanfiller çiçektir.
 • Hiçbir karanfil çiçek değildir.
 • Bazı karanfiller çiçek değildir.
Soru 18

Sonuç önermesinin yüklemi olan terim, büyük terim olarak adlandırılır.
Buna göre;
“Bütün ressamlar sanatçıdır.
Abidin Dino ressamdır.
O halde, Abidin Dino sanatçıdır.”
örneğinde büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • bütün
 • Abidin Dino
 • ressamdır
 • sanatçıdır
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mümkün önermeye örnektir?

 • Pamuğun yumuşak olması kaçınılmazdır.
 • Elif’in öğretmen olması mümkündür.
 • Taşın sert olması zorunludur.
 • Gül bitkidir.
Soru 20

Bir önermenin nitelik ve doğruluk değerini değiştirmeden özne ve yüklemin yerlerinin değiştirilmesine düz döndürme denir.
Buna göre “Bazı insanlar hastadır.” önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün insanlar hastadır.
 • Hiçbir insan hasta değildir.
 • Bazı hastalar insandır.
 • Bazı hastalar insan değildir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCCBADAACBDACDBDBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?