Seçmeli Mantık 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

“→” işareti “ise” ekinin sembolüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “p → q” şeklinde sembolleştirilen önermedir?

 • Hasan başarır.
 • Aslı çalışkansa başarır.
 • Hasan ve Aslı başarılıdır.
 • Hasan ancak ve ancak çalışırsa başarır.
Soru 2

“Aylin avukat veya savcıdır.” önermesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 • “ve” bağlacı ile kurulmuştur.
 • İki yargı bildirir.
 • Bileşik bir önermedir.
 • Tikel evetleme önermesidir.
Soru 3

“Bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir olasılık kabul edilmez.” tanımı aşağıdaki mantık türlerinden hangisine aittir?

 • Çok değerli mantık
 • Üç değerli mantık
 • Bulanık mantık
 • İki değerli mantık
Soru 4

Herhangi bir önermede yüklem sadece "bir ad” a yüklenirse birli yüklem, “iki ad” a yüklenirse ikili yüklem, “n sayıda ad” a yüklenirse n’li yüklem adını alır.
Bu bilgiye göre “Hegel filozoftur.” önermesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Birli yüklemlidir.
 • İkili yüklemlidir.
 • Üçlü yüklemlidir.
 • Dörtlü yüklemlidir.
Soru 5

“veya” bağlacı ile kurulan önermelere tikel evetleme önermesi denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir tikel evetleme örneğidir?

 • Tekin yaramaz değildir.
 • Selin ve Mehmet zekidir.
 • Dürüst olursan insanlar seni sever.
 • Şiirlerinde veya öykülerinde yeni bir anlatım yoktur.
REKLAM
Soru 6

Bir önermede ana eklem önermenin tamamını etkileyen eklem ise; “~ (p V q)” önermesinin ana eklemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • p
 • ~
 • q
 • V
Soru 7

önermelerinden hangileri geçerli değildir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Yorumlarından en az birisinin doğru olduğu önermeye tutarlı önerme denir.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tutarlı değildir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi koşul eklemidir?

 • bütün
 • bazı
 • ise
 • hiçbir
Soru 10

“ x filozoftur.” açık önermesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçeklenir?

 • Sokrates filozoftur.
 • Ayşe filozoftur.
 • Mehmet filozoftur.
 • Elif filozoftur.
Soru 11

“Yağmur yağıyor.” ifadesinin sembolleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 • (p ∨ q) → r
 • p ↔ q
 • p ∧ q
 • p
Soru 12

“Handan doktordur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ~Fa
 • Fa
 • ~Fab
 • Fabc
Soru 13

“Ga V Gb” şeklinde sembolleştirilen önerme aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık doktordur.
 • Gökhan ve Müge evlidir.
 • Cengiz veya Filiz çalışkandır.
 • Öğretmen güzel anlatırsa kolay öğreniriz.
REKLAM
Soru 14

I. ∀x (x madendir.)
II. ∀x (x insandır.)
III. ∀x (x çiçektir.)
Yukarıdakilerden hangileri “E= {altın, gümüş, demir}” evreninde doğrulanır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 15

“Vardır.” biçiminde ifade edilen mantık değişmezi “E!” sembolüyle ifade edilir.
Bu bilgiye göre “Kaf Dağı vardır.” önermesinin varlık mantığına göre sembolleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

 • □p
 • ◊p
 • E!a
 • ~E!a
Soru 16

Mantık gibi sembolik bir dile sahip olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyoloji
 • Psikoloji
 • Tarih
 • Matematik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mantıklı davranan bir insanın özelliği değildir?

 • Düşünceleri tutarlıdır.
 • Eleştirel bir tavır takınır.
 • Duygularına ve önyargılarına göre hareket eder.
 • Yeterince ispatlanmış ve güvenilir bilgilere inanır.
Soru 18

I. Aksiyom
II. Teorem
III. Sanat
Yukarıdakilerden hangileri bilimsel bir kuramın oluşturulmasında yer almaz?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II
 • I ve III
Soru 19

Mantığın ilke ve kurallarının tüm bilgi etkinliklerine uygulanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Uygulamalı mantık
 • Tartışma mantığı
 • Klasik mantık
 • Varlık mantığı
Soru 20

“Mantık ilkeleri birbiriyle ilişkili midir?” sorusu mantık felsefesinin aşağıdaki problem alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Doğruluk ve varlıkla
 • Mantık ilkeleriyle
 • Mantık kavramıyla
 • Geçerlilik kavramıyla
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADADBCDCADBCACDCBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?