Seçmeli Matematik 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

1/50000 ölçekli bir haritada alanı 2 cm2 olan bir yerleşim yerinin gerçek alanı kaç metrekaredir?

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
Soru 2

Gerçek uzunluğu 240 m olan bir yol, ölçeği 1/800 olan planda kaç santimetredir?

 • 12
 • 24
 • 30
 • 36
Soru 3

Şekildeki eş karelere ayrılmış ABCD karesinin alanı 36 birimkaredir.

 • 12
 • 15
 • 18
 • 20
Soru 4

Kenar uzunlukları 240 cm ve 380 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir banyonun tabanı, kenar uzunlukları 15 cm ve 20 cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
Buna göre bu iş için en az kaç fayans gerekir?

 • 236
 • 245
 • 285
 • 304
Soru 5

Bir satıcı, uzunlukları 80 m ve 120 m olan iki çelik halatı eşit uzunlukta en büyük parçalara ayırarak her bir parçayı 15 liraya satmıştır.
Buna göre bu satışlar sonunda satıcı kaç lira elde etmiştir?

 • 105
 • 75
 • 60
 • 45
REKLAM
Soru 6

Boyutları 2 m, 2 m ve 5 m olan kare dik prizma şeklindeki bir kamyon kasasına, bir ayrıtının uzunluğu 25 cm olan küp biçimindeki kolilerden en çok kaç tane yerleştirilebilir?

 • 1920
 • 1600
 • 1440
 • 1280
Soru 7

Ayrıtlarından birinin uzunluğu 7 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • 245
 • 294
 • 343
 • 392
Soru 8

Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? (π yerine 3 alınız.)

 • 350
 • 400
 • 450
 • 500
Soru 9

Bir dik dairesel silindirin hacmi 603 cm3 tür.
Bu dik dairesel silindir içerisine yerleştirilebilecek aynı tabana sahip en büyük hacimli dik dairesel koninin hacmi kaç santimetreküptür?

 • 201
 • 268
 • 303
 • 402
Soru 10

Yüzey alanı 112 cm2 ve yüksekliği 5 cm olan kare dik prizmanın tabanının bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?

 • 4
 • 8
 • 12
 • 14
Soru 11

Şekildeki dairesel grafikte bir üniversitenin eğitim fakültesindeki A, B, C bölümlerinde okuyan öğrenci sayılarının dağılımı verilmiştir.
Bu üç bölümde toplam 720 öğrenci bulunduğuna göre C bölümünde kaç öğrenci vardır?

 • 700
 • 630
 • 540
 • 450
Soru 12

Şekildeki tabloda bir bahçedeki meyve ağaçlarının sayısının bütün içerisindeki yüzdeleri verilmiştir.
Bu veriler daire grafiği ile gösterildiğinde kayısı ağaçlarının sayısını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 60
 • 72
 • 90
 • 108
Soru 13

Şekildeki tabloda bir markette satılan bir ürüne ait dört farklı marka ve bu markaların satış sayıları verilmiştir.
Tabloya göre bu ürüne ait en çok satılan iki marka aşağıdakilerden hangisidir?

 • P ve R
 • R ve S
 • P ve S
 • P ve T
REKLAM
Soru 14

Şekildeki daire grafiğinde 2017 yılında bir şehirdeki yağışlı gün sayısının mevsimlere göre dağılımı verilmiştir.
Bu şehirde 2017 yılında kış mevsimindeki yağışlı gün sayısı 75 olduğuna göre yaz mevsimindeki yağışlı gün sayısı kaçtır?

 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
Soru 15

Şekildeki grafikte bir kitapçıda 2013 – 2017 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre kitap satışındaki en büyük artışın yaşandığı ardışık iki yıl arasındaki artış miktarı kaçtır?

 • 2500
 • 5500
 • 6000
 • 6500
Soru 16

Şekildeki grafikte bir müzik kursunda 2017 yılında enstrüman çalmayı öğrenen üyelerin enstrüman çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Bağlama çalmayı öğrenen üye sayısı en çoktur.
 • Keman çalmayı öğrenen üye sayısı en azdır.
 • Keman çalmayı öğrenen üye sayısı piyano çalmayı öğrenen üye sayısından çoktur.
 • Gitar çalmayı öğrenen üye sayısı piyano çalmayı öğrenen üye sayısından azdır.
Soru 17

Bir sınıftaki 26 öğrencinin 7’si kırmızı, 8’i mavi, 11’i siyah renk çanta kullanmaktadır.
Bu öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin mavi renk çanta kullanma olasılığı kaçtır?

 • 7/26
 • 4/13
 • 11/26
 • 8/11
Soru 18

Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip 1 beyaz, 4 kırmızı top vardır.
Bu torbadan rastgele seçilen 3 toptan birinin beyaz olma olasılığı kaçtır?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 19

İki atıcının aynı hedefi vurma olasılıkları 1/3 ve 1/4 , tür.
Buna göre her iki atıcı birer atış yaptığında bu hedefin vurulmamış olma olasılığı kaçtır?

 • 1/12
 • 1/4
 • 1/3
 • 1/2
Soru 20

Bir hastanedeki 6 doktor, 5 hemşire arasından rastgele oluşturulan 3 kişilik acil servis grubunda 1 doktor ve 2 hemşire bulunma olasılığı kaçtır?

 • 4/11
 • 3/11
 • 2/11
 • 1/11
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBDCCAABDCABCBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?