Seçmeli Matematik 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıdaki tabloda Arda’nın satın aldığı sebzelerin miktarları ve kg fiyatları verilmiştir.
Tabloya göre Arda toplam kaç TL harcamıştır?

 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Soru 2

Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisinin değişim hızı sabittir?

Soru 3

Şekildeki grafikte bir mağazada 2014 - 2017 yılları arasında satılan televizyon sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu mağazada 2014 - 2017 yılları arasında toplam kaç televizyon satılmıştır?

 • 3800
 • 3900
 • 4000
 • 4100
Soru 4

Şekildeki grafikte bir öğrencinin bir gün boyunca Türkçe, matematik, fizik ve kimya derslerinden çözdüğü soru sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre bu öğrenci en çok hangi dersten soru çözmüştür?

 • Türkçe
 • Matematik
 • Fizik
 • Kimya
Soru 5

Şekildeki doğrusal grafikte bir su deposunda kalan su miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Grafiğe göre bu su deposundaki su miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 4. gün sonunda 30 litre kalmıştır.
 • Her gün 5 litre azalmıştır.
 • Başlangıçta 60 litre vardır.
 • 12. gün sonunda tükenmiştir.
REKLAM
Soru 6

Ürün sayısı x olmak üzere ürünün satışından elde edilen toplam gelir g(x) = 80x ve ürünün toplam maliyeti m(x) = 30x + 12 000 fonksiyonlarıyla tanımlanmıştır.
Buna göre bu ürünün satışından elde edilen gelirin maliyetine eşit olması için kaç tane ürün satılmalıdır?

 • 240
 • 200
 • 180
 • 150
Soru 7

Şekilde A ve B araçlarının hız-zaman grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre bu iki aracın hızı kaçıncı saatte eşittir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 8

Şekildeki dik koordinat sisteminde f : [1, 7] → R fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Grafiğe göre f fonksiyonunun [1, 7] aralığındaki ortalama değişim hızı kaçtır?

 • -3/2
 • -2/3
 • 2/3
 • 3/2
Soru 9

Şekildeki grafik bir otomobilin 4 günde kaç km yol gittiğini göstermektedir.
Buna göre bu otomobil 4 gün boyunca toplam kaç km yol gitmiştir?

 • 210
 • 220
 • 230
 • 240
Soru 10

Şekildeki dairesel grafiklerden I. sinde bir sanat okulundaki kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı, II. sinde bu sanat okulundaki kız öğrencilerin eğitim aldıkları branşlara göre dağılımı verilmiştir.
Bu sanat okulunda 144 öğrenci olduğuna göre drama eğitimi alan kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

 • 28
 • 32
 • 36
 • 40
Soru 11

f fonksiyonunun değişim oranı 3 ve f(2) = 8 olduğuna göre f(5) kaçtır?

 • 11
 • 13
 • 15
 • 17
Soru 12

işleminin sonucu kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 12
 • 15
Soru 13

95 . 3-3 = 272x+10 olduğuna göre x kaçtır?

 • 4
 • 2
 • -2
 • -4
REKLAM
Soru 14

f(x) = 21-x fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Üstel fonksiyondur.
 • Azalan fonksiyondur.
 • x eksenini 1’de keser.
 • y eksenini 2’de keser.
Soru 15

f (x) = 2/3x fonksiyonuna göre
f(0) + f(-1) kaçtır?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
Soru 16

f(x) = ax+2 fonksiyonuna göre
f(3).f(-4) = 64 ise a kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 17

2010 - 2016 yılları arasında nüfus artış hızı 1130 kişi/yıl olan bir şehirde 2010 yılındaki nüfus 82 960’tır.
Buna göre bu şehrin 2016 yılındaki nüfusu kaçtır?

 • 88 120
 • 88 280
 • 89 740
 • 90 360
Soru 18

İçinde 4 litre su bulunan bir depoya her gün içindeki su miktarı kadar su eklenecektir.
8. gün sonunda hiç su taşmadan deponun tamamı dolduğuna göre deponun tamamı kaç litre su almaktadır?

 • 29
 • 210
 • 211
 • 212
Soru 19

f(x) = 3x-1 fonksiyonunun x = 4 apsisli noktasının ordinatı kaçtır?

 • 1
 • 3
 • 9
 • 27
Soru 20

Şekilde grafiği verilen üstel fonksiyonun kuralı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 3x-2
 • 3x-1
 • 3-x-2
 • 3x+2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCBAACBBADADCBCCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?