Seçmeli Matematik 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekildeki ABC üçgeninde
[AD] ⊥ [BC] ve |AB| = 15 cm,
|BD| = 12 cm, |DC| = 2⊥10 cm, dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
Soru 2

Şekilde m (ABD) = m(BDE) = 90° ve
|AB| = 13 cm, |BD| = 12 cm, |DE| = 3 cm, dir.
Buna göre |AE| kaç santimetredir?

 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
Soru 3

Şekildeki ABC üçgeninde
[AB] ⊥ [BC], [BH] ⊥ [AC] ve
|AH| = 5 cm, |HC| = 4 cm, dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 7
 • 3√5
 • 2√10
 • 6
Soru 4

Şekildeki ABC üçgeninde
[DE] // [BC] ve |DE| = 8 cm,
|BC| = 20 cm, |AB| = 25 cm, dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 10
 • 12
 • 15
 • 16
Soru 5

Şekildeki ABCD yamuğunda
[AB] // [EF] // [DC] ve |DC| = 16 cm,
|EF| = 28 cm, |CF| = 24 cm,
|FB| = 4 cm, dir.
Buna göre |AB| kaç santimetredir?

 • 30
 • 32
 • 34
 • 36
REKLAM
Soru 6

Şekilde [AC] ∩ [BD] = {E},
[DC] // [AB] ve |AB| = 10 cm,
|AE| = 15 cm, |EC| = 12 cm, dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
Soru 7

Şekildeki ADC ve ACB üçgenlerinde
[AB] // [DC] ve |AB| = 3 cm,
|AC| = 6 cm,
|DC| = 12 cm,
|AD| = 10 cm, dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = m(CED) ve |AE| = 5 cm,
|EC| = 7 cm, |DC| = 4 cm, dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde
[FE] // [BC], [ED] // [AB],
[FD] // [AC] ve |FE| = 6 cm,
|FD| = 4 cm, |DE| = 8 cm, dir.
Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

 • 27
 • 32
 • 36
 • 45
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde m(BED) = m(BAC), |BE| = 2|EA| ve A(EDCA) = 35 cm2 dir.
Buna göre A(EBD) kaç santimetrekaredir?

 • 44
 • 35
 • 30
 • 28
Soru 11

α = 12° 40' ve β = 28° 30' dır.
Buna göre α + β aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 40° 10'
 • 40° 50'
 • 41° 10'
 • 41° 50'
Soru 12

240° lik açının ölçüsü kaç radyandır?

 • π
 • 5π/4
 • 4π/3
 • 3π/2
Soru 13

sin270° + cos180° işleminin sonucu kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 1
 • 2
REKLAM
Soru 14

sin75°, cos140° ve tan210° değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • +, +, +
 • +, -, +
 • +, -, -
 • -, -, +
Soru 15

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • sinx
 • cosx
 • 1/sinx
 • 1/cosx
Soru 16

sin(7π/6) değeri kaçtır?

 • -√3/2
 • -1/2
 • √3/3
 • √2/2
Soru 17

f(x) = 2sin3x + 1 fonksiyonunun periyodu radyan cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

 • π/3
 • π/2
 • 2π/3
 • π
Soru 18

cosx - sin x = 3/4 olduğuna göre cosx$ sinx işleminin sonucu kaçtır?

 • 3/16
 • 7/32
 • 1/2
 • 25/32
Soru 19

a = cos110°, b = cos114° ve c = cos118° olduğuna göre a, b, c’nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • c < b < a
 • c < a < b
 • a < c < b
 • a < b < c
Soru 20

[0, 2] aralığında grafiği verilen trigonometrik fonksiyon aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • f (x) = sin(πx/2)
 • f(x) = cos(πx/2)
 • f(x) = sinπx
 • f(x) = cosπx
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADAABCBCDCCABDBCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?