Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hz. Muhammed’in (sav.) doğduğu çevrede aşağıdaki sanat dallarından hangisi ön planda tutulmaktaydı?

 • Resim
 • Müzik
 • Şiir
 • Heykel
Soru 2

Putperest Araplar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kutsal metinleri bulunurdu.
 • Putlar için kurban keserlerdi.
 • Her kabilenin bir putu bulunurdu.
 • Putları Allah’a ulaşmanın bir yolu olarak görürlerdi.
Soru 3

• Kan davaları çok yaygındı.
• Bir kabile mensubu haksız da olsa kendi kabilesini savunurdu.
• Bir kabile bireyine yapılan saldırı tüm kabileye yapılmış sayılırdı.
Arap toplumundaki bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

 • Putperestliğin
 • Ticaretin
 • Köleliğin
 • Kabileciliğin
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in doğduğu çevrede yaygın olan güzel davranışlardan biri değildir?

 • Cömertlik
 • Adalet
 • Cesaret
 • Misafirperverlik
Soru 5

Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o bana inandı. Herkes bana yalancı derken o, doğru söylediğimi kabul etti. Kimse bana bir şey vermezken o, malıyla beni destekledi.
Hz. Peygamber’in bu hadisinde bahsettiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Hatice
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Osman
 • Hz. Fatıma
REKLAM
Soru 6

Gördüğün, Allah’ın Musa’ya (as.) da gönderdiği Cebrail’dir. Keşke senin peygamberlik günlerinde genç olsaydım da kavminin seni Mekke’den çıkaracakları zamanı görseydim.
İlk vahyin gelişinden sonra Hz. Muhammed’e (sav.) bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ebu Talib
 • Hz. Hatice
 • Bahira
 • Varaka b. Nevfel
Soru 7

Hz. Peygamber’e üç yıllık gizli davet döneminden sonra İslam’ı herkese ulaştırmasını emreden ayet aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

 • “Önce en yakın akrabanı uyar.”
  (Şuarâ suresi, 21. ayet)
 • “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı.”
  (Alâk suresi, 1 ve 2. ayetler)
 • “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.”
  (Hicr suresi, 94. ayet)
 • “… Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel söz söyle.”
  (Nisa suresi, 63. ayet)
Soru 8

Müşriklerin baskı ve zulmünden kaçan Müslümanları ülkesine kabul edip korumuş ve Mekkelilere teslim etmemiştir. Hz. Peygamber de onun vefat haberini aldığında gıyabi cenaze namazı kılmış ve ona dua etmiştir.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah b. Mesud
 • Necaşi Ashama
 • Mus’ab b. Umeyr
 • Heraklius
Soru 9

Hicret sırasında Hz. Peygamber’e yol arkadaşlığı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Hamza
 • Hz. Ömer
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 10

Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında yapılan son savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayber
 • Tebük
 • Hendek
 • Uhud
Soru 11

Hz. Peygamber’in vefatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Müslümanlar gruplar hâlinde cenaze namazını kılmışlardır.
 • Cennet’ül-Baki mezarlığına defnedilmiştir.
 • Hz. Ali tarafından yıkanıp kefenlenmiştir.
 • Hz. Ayşe’nin odasında vefat etmiştir.
Soru 12

“Tıbb-ı Nebevi” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

 • Hz. Peygamber’in sağlık ile ilgili uygulama ve tavsiyelerini
 • Müslüman bilim adamlarının sağlık alanındaki çalışmalarını
 • Hz. Peygamber dönemindeki yaygın hastalıkları
 • İbadetler için gerekli olan sağlık şartlarını
Soru 13

Hastanın yanına girince ona sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatın. Böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.
Bu hadiste hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Ziyareti kısa tutmanın
 • Temizliğe dikkat etmenin
 • Moral verici sözler söylemenin
 • Maddi ihtiyaçlarını temin etmenin
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber’in aşağıdaki tavsiyelerinden hangisi beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi ile ilgili değildir?

 • Yemeğin az miktarda yenmesi
 • Yemeğin üflenerek yenilmemesi
 • Suyun oturarak ve üç yudumda içilmesi
 • Bulaşıcı hastalık olan yere girilmemesi
Soru 15

Allah, çare ve şifasını vermediği hiçbir hastalık yaratmamıştır.
Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

 • İslam dini tedavi yollarına başvurmaya teşvik eder.
 • Allah’ın en hoşnut olduğu dua, sağlık için olandır.
 • Hz. Peygamber önleyici tıbba büyük önem verir.
 • Hastalıklar, insanlar için birer imtihan aracıdır.
Soru 16

Uzun yıllar süren hastalıklara karşı sabretmesi ile bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Şuayb
 • Hz. Eyyub
 • Hz. Yahya
 • Hz. Nuh
Soru 17

Yahudilerin Hz. Üzeyir’i, Hristiyanların Hz. İsa’yı “Allah’ın oğlu” olarak nitelemeleri aşağıdakilerden hangisindeki dengesizliğe örnek oluşturmaktadır?

 • İnançta
 • İbadette
 • Duygularda
 • Davranışlarda
Soru 18

Allah insanları inanıp inanmamakta özgür bırakmıştır. Bu sebeple bir kimsenin inancından dolayı yalan söylemesini gerektirecek bir durum kalmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine giden yolu kapamıştır?

 • Adaletsizliğe
 • Büyüklenmeye
 • Münafıklığa
 • Putperestliğe
Soru 19

Aşağıdaki hadislerden hangisinde ibadetlerde dengeli olunması ifade edilmemektedir?

 • Amellerin en güzeli az da olsa devamlı olandır.
 • Din kolaylıktır. Hiç kimse onu zorlaştırmaya kalkmasın.
 • Sizden biriniz namaz kıldırdığı zaman onu hafif tutsun.
 • Allah hiç kimseye sabırdan daha güzel bir özellik vermemiştir.
Soru 20

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğzet, o da günün birinde dostun olabilir.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?

 • İnançta denge
 • Duygularda denge
 • Harcamada denge
 • İbadette denge
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBADCBDCBACDABACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?