Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatların(görsel biçimsel) türlerinden birisidir?

 • Tiyatro
 • Müzik
 • Heykel
 • Bale
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi insanların yapmış oldukları ilk sanat eserlerinden birisidir?

 • Şiir
 • Mağara resimleri
 • Beste
 • Tiyatro metni
Soru 3

Hint İmparatoru Şah Cihan’ın ölen eşinin hatırasına yaptırdığı anıt mezar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Chichen İtza Piramidi
 • Petra Antik Kenti
 • Machu Picchu Antik Şehri
 • Taç Mahal
Soru 4

Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nümizmatik
 • Etnografya
 • Arkeoloji
 • Epigrafi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin icadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

 • Tekerlek
 • Cam
 • Yazı
 • Pusula
REKLAM
Soru 6

Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla topraktan meydana gelen yassı büyük tepelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Höyük
 • İdol
 • Mağara
 • Dehliz
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’de bulunan, Homeros’un İlyada destanında anlatılan Maden Çağı’nın önemli yerleşim birimidir?

 • Alacahöyük
 • Gordion
 • Çatalhöyük
 • Truva
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya sınırlarını belirleyen nehirlerdir?

 • Orhun-Yenisey
 • Fırat-Dicle
 • Seyhan-Ceyhan
 • Sirderya-Amuderya
Soru 9

M.Ö. 3200 yıllarında tarihte ilk defa yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akadlar
 • Elamlar
 • Babiller
 • Sümerler
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mısır medeniyetine ait günümüzde de tanınan mimari eserdir?

 • Mısır Piramitleri
 • Hattuşaş Antik Kenti
 • Parthenon Tapınağı
 • Aspendos Tiyatrosu
Soru 11

Hititlerin başkenti Hattuşaş’ın günümüzde sınırları içinde bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yozgat
 • Tokat
 • Çorum
 • Çankırı
Soru 12

Frigler Dönemi’nde soylular ve yöneticiler için yapılan anıt mezarlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rölyef
 • Sfenks
 • Tümülüs
 • Orthostat
Soru 13

İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan parayı icat eden Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Frigler
 • Urartular
REKLAM
Soru 14

Yunan medeniyetinde “pazar yerlerine” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Odeion
 • Agora
 • Stadium
 • Gymnasyum
Soru 15

El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İkona
 • Fresko
 • Bazilika
 • Minyatür
Soru 16

İtalya’da 15.yüzyılda başlayan ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşan, sözcük anlamı “yeniden doğuş” olan edebiyat, bilim, sanat alanındaki gelişmeleri anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rönesans
 • Gotik
 • Barok
 • Maniyerizm
Soru 17

İdeal kadın portresi olarak tanımlanan “Mona Lisa” eseri aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?

 • Sandro Botticelli
 • Massaccio
 • Leonardo Da Vinci
 • Albrech Dürer
Soru 18

Rönesans’a tepki olarak doğan, taklitçilik anlamına gelen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Empresyonizm
 • Romantizm
 • Maniyerizm
 • Neoklasizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Empresyonizm (İzlenimcilik)” sanat akımının kurucusudur?

 • Gustave Courbet
 • William Turner
 • Francisco Goya
 • Claude Monet
Soru 20

Kübizmin başlangıç noktası olarak kabul edilen eser aşağıda verilen hangi ressama aittir?

 • Dufy
 • Picasso
 • Vlaminck
 • Gauguin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDACADBDACCBBDACCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?