GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Sanat Tarihi 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi plastik sanatların(görsel biçimsel) türlerinden birisidir?

 • A) Tiyatro
 • B) Müzik
 • C) Heykel
 • D) Bale
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi insanların yapmış oldukları ilk sanat eserlerinden birisidir?

 • A) Şiir
 • B) Mağara resimleri
 • C) Beste
 • D) Tiyatro metni
SORU 3

Hint İmparatoru Şah Cihan’ın ölen eşinin hatırasına yaptırdığı anıt mezar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Chichen İtza Piramidi
 • B) Petra Antik Kenti
 • C) Machu Picchu Antik Şehri
 • D) Taç Mahal
SORU 4

Sikke ve madalyonların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Nümizmatik
 • B) Etnografya
 • C) Arkeoloji
 • D) Epigrafi
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisinin icadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir?

 • A) Tekerlek
 • B) Cam
 • C) Yazı
 • D) Pusula
SORU 6

Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla topraktan meydana gelen yassı büyük tepelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Höyük
 • B) İdol
 • C) Mağara
 • D) Dehliz
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’de bulunan, Homeros’un İlyada destanında anlatılan Maden Çağı’nın önemli yerleşim birimidir?

 • A) Alacahöyük
 • B) Gordion
 • C) Çatalhöyük
 • D) Truva
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya sınırlarını belirleyen nehirlerdir?

 • A) Orhun-Yenisey
 • B) Fırat-Dicle
 • C) Seyhan-Ceyhan
 • D) Sirderya-Amuderya
SORU 9

M.Ö. 3200 yıllarında tarihte ilk defa yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Akadlar
 • B) Elamlar
 • C) Babiller
 • D) Sümerler
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Mısır medeniyetine ait günümüzde de tanınan mimari eserdir?

 • A) Mısır Piramitleri
 • B) Hattuşaş Antik Kenti
 • C) Parthenon Tapınağı
 • D) Aspendos Tiyatrosu
SORU 11

Hititlerin başkenti Hattuşaş’ın günümüzde sınırları içinde bulunduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yozgat
 • B) Tokat
 • C) Çorum
 • D) Çankırı
SORU 12

Frigler Dönemi’nde soylular ve yöneticiler için yapılan anıt mezarlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rölyef
 • B) Sfenks
 • C) Tümülüs
 • D) Orthostat
SORU 13

İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan parayı icat eden Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hititler
 • B) Lidyalılar
 • C) Frigler
 • D) Urartular
SORU 14

Yunan medeniyetinde “pazar yerlerine” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Odeion
 • B) Agora
 • C) Stadium
 • D) Gymnasyum
SORU 15

El yazmalarına metni açıklamak amacıyla yerleştirilen açıklayıcı resimlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İkona
 • B) Fresko
 • C) Bazilika
 • D) Minyatür
SORU 16

İtalya’da 15.yüzyılda başlayan ve 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşan, sözcük anlamı “yeniden doğuş” olan edebiyat, bilim, sanat alanındaki gelişmeleri anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Rönesans
 • B) Gotik
 • C) Barok
 • D) Maniyerizm
SORU 17

İdeal kadın portresi olarak tanımlanan “Mona Lisa” eseri aşağıdaki ressamlardan hangisine aittir?

 • A) Sandro Botticelli
 • B) Massaccio
 • C) Leonardo Da Vinci
 • D) Albrech Dürer
SORU 18

Rönesans’a tepki olarak doğan, taklitçilik anlamına gelen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Empresyonizm
 • B) Romantizm
 • C) Maniyerizm
 • D) Neoklasizm
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi “Empresyonizm (İzlenimcilik)” sanat akımının kurucusudur?

 • A) Gustave Courbet
 • B) William Turner
 • C) Francisco Goya
 • D) Claude Monet
SORU 20

Kübizmin başlangıç noktası olarak kabul edilen eser aşağıda verilen hangi ressama aittir?

 • A) Dufy
 • B) Picasso
 • C) Vlaminck
 • D) Gauguin
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDACADBDACCBBDACCDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?