Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerde kahraman, soylu ya da hükümdarların mezarlarına ya da anıtlarının yanına dikilen insan figürlü taştan heykellere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kurgan
 • Balbal
 • Tümülüs
 • Anıt
Soru 2

Göktürk kültür ve sanatının günü müze kadar gelen en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Orhun Anıtları
 • Pazırık Kurganı
 • Koşum Takımları
 • Bezeklik Kaya Tapınakları
Soru 3

Bumin ve kardeşi İstemi Han tarafından 552’de kurulan Göktürk Devleti’nin kurulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karabalsagun
 • Mançurya
 • Karakurum
 • Ötüken
Soru 4

Uygurlar Çinlilerden etkilenerek aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

 • İslamiyet
 • Maniheizm
 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtlarında anıtı bulunan devlet adamlarından birisi değildir?

 • Tonyukuk
 • Kül Tigin
 • Bilge Kağan
 • Mete Han
REKLAM
Soru 6

İslam sanatı, İslam dinini kabul eden toplumların sanatı olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İslam sanatına örnek olarak verilmez?

 • Şam Emeviye Camisi
 • Arap Ata Türbesi
 • Kubbet’üs Sahra
 • St Albans Katedrali
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İspanya’da egemenlik kurmuş olan Endülüs Emevi Devleti’ne ait bir mimari eserdir?

 • Kordoba Camisi
 • Tolunoğlu Camisi
 • Uheydir Sarayı
 • Taç Mahal
Soru 8

Mısır’da kurdukları devletle üç yüzyıla yakın hüküm süren Memlukler çok sayıda dini ve sivil mimari eser inşa etmişlerdir.
Buna göre Memlukler’in en önemli yapıları aşağıdaki yerlerden hangisinde bulunur?

 • Buhara
 • Gazne
 • Kahire
 • Semerkant
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti Dönemi’nde yapılan eserlerden birisi değildir?

 • Diyarbakır Ulu Camisi
 • Konya Alaeddin Camisi
 • Divriği Ulu Camisi
 • Leşker-i Bazar Sarayı
Soru 10

Bursa’nın en güzel medresesi olarak bilinen yapı, Sultan III. Murat tarafından açık avlulu planda inşa ettirilmiştir. Avluyu çeviren birer pencere ve ocaklı on altı dershane odasının üzeri kurşun kaplı kubbe ile örtülüdür.
Anlatılan medrese aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rüstem Paşa Medresesi
 • Muradiye Medresesi
 • Şehzade Mehmet Medresesi
 • Yağbasan Medresesi
Soru 11

“Türk mimarlık tarihinin yetiştirdiği en büyük isim” olarak adlandırılan ünlü mimar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mimar Sinan
 • Davut Ağa
 • Mimar Kemalettin
 • Sedefkâr Mehmet Ağa
Soru 12

Ticaret yolları üzerinde ve külliyelerde güvenlik içinde üzerinde kervanların konaklaması ve çeşitli gereksinimlerini karşılaması için inşa edilen yapılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Babıali
 • Kümbet
 • Kervansaray
 • Enderun
Soru 13

En eski düğümlü halı örneği olarak kabul edilen Altay Dağları Vadisindeki İskit mezarlarında bulunan halı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yıldızlı Uşak Halısı
 • Pazırık Halısı
 • Bergama Halısı
 • Lotto Halısı
REKLAM
Soru 14

Yüzeylerde kaplama olarak kullanılan bir tür killi topraktan yapılan ve fırında pişirilen sırlı, çeşitli renk ve motiflerde süslenmiş seramik parçasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çini
 • Minyatür
 • Tezhip
 • Hat Sanatı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hat sanatçılarından biri değildir?

 • Ahmet Karahisarî
 • Hafız Osman
 • Mustafa Rakım Efendi
 • Mimar Sinan
Soru 16

- Mescid-i Aksa’nın restorasyonunda çalışmıştır.
- Ankara’daki Gazi Muallim Mektebini yapmıştır.
- Günümüzde Trakya Üniversitesi rektörlük binası olarak kullanılan Edirne Garı önemli eserlerindendir.
Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Matrakçı Nasuh
 • Hacı Emin Paşa
 • Mimar Kemalettin
 • Sarkis Balyan
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yapımına 1944 yılında başlanıp 1953 yılında tamamlanan Anadolu ve Türk mimarisi öğelerini taşıyan Anıtkabir’in yapımında görev alan mimarlardan birisidir?

 • Emin Onat
 • Vedat Tek
 • Helmuth Kuno
 • Gespare Fossati
Soru 18

Fatih Sultan Mehmet’in Venedikli ressamları İstanbul’a davet ederek portresini yaptırmasıyla Türk sanat hayatına giren tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Resim
 • Mimari
 • Ebru
Soru 19

“İlk Türk portre ressamı” olarak nitelendirilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Namık İsmail
 • Osman Hamdi Bey
 • İbrahim Çallı
 • Feyhaman Duran
Soru 20

Dolmabahçe Sarayı aşağıdaki illerimizden hangisinde bulunmaktadır?

 • Bursa
 • Edirne
 • İstanbul
 • Konya
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADBDDACDBACBADCABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?