Seçmeli Tarih 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya; doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.
Verilen bilgiye göre Orta Asya’nın batı sınırını oluşturan deniz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz
 • Ege Denizi
 • Karadeniz
 • Hazar Denizi
Soru 2

Anav kültürünün insanı, güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan evlerde oturuyor; koyun, sığır gibi hayvanları besliyor; çiftçilik yapıyordu.
Bu bilgiye göre Anav kültürü insanı için aşağıdakiler hangisi söylenemez?

 • Yerleşik yaşam sürmüşlerdir.
 • Yazıyı icat etmişlerdir.
 • Hayvancılıkla uğraşmışlardır.
 • Toprağı ekip biçmişlerdir.
Soru 3

Andronovo kültüründe tunçtan ve altından yapılmış eşyaların görülmesi aşağıdakilerden hangisinde geliştiklerini gösterir?

 • Maden işlemeciliğinde
 • Ağaç işçiliğinde
 • Tarih yazıcılığında
 • Hukuk alanında
Soru 4

Orta Asya Türk göçlerinin nedenlerinden biri de anayurt topraklarının hızla çoğalan Türklere geçim bakımından yetersiz kalması, otlakların da sayısı gittikçe artan sürülere yetmemesidir. Göçlerin bu nedeni aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Askerî
 • Siyasi
 • Ekonomik
 • Kültürel
Soru 5

“Bozkırların Kuyumcuları” olarak bilinen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • İskitler
 • Avarlar
 • Uygurlar
 • Kırgızlar
REKLAM
Soru 6

Türk tarihindeki ilk düzenli ordu teşkilatını kuran hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teoman
 • Attila
 • Mete
 • Bögü
Soru 7

Mete tahta çıktığında ülkesinin doğusunda Moğol asıllı bir kavim olan Tunguzlar, güneyinde Çinliler, güneybatısında da Yüe-çiler bulunuyordu.
Bu bilgiye göre Mete tahta çıktığında ülkesinin güneyinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktaydı?

 • Tunguzlar
 • Yüe-çiler
 • Tölesler
 • Çinliler
Soru 8

Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peçenekler
 • Hunlar
 • Kumanlar
 • Karluklar
Soru 9

Attila aşağıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıdır?

 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • Uygur Devleti
Soru 10

Avrupa Hun Devleti Margos Barış Antlaşması’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Çin
 • Sasani
 • Batı Roma
 • Doğu Roma
Soru 11

Sasaniler ile I. Kök Türk Devleti’nin işbirliği yaparak yıktıkları devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ak Hun
 • Avar
 • Uygur
 • Kırgız
Soru 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuştur?

 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • I. Kök Türk Devleti
 • Ak Hun Devleti
Soru 13

Uygurlar en parlak dönemini hangi hükümdar zamanında yaşamışlardır?

 • Kutluk Bilge Kül Kağan
 • Bögü Kağan
 • Bağa Tarkan
 • Moyen - Çur
REKLAM
Soru 14

Manas Destan’ı aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Kırgızlar
 • Avarlar
 • Kıpçaklar
 • Sibirler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?

 • Hazarlar
 • Karluklar
 • Oğuzlar
 • Kitanlar
Soru 16

Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Kıpçaklar, ülkelerini işgal eden AltınOrda hükümdarı Batu Han’a karşı başarılı olamadılar. Bu yenilgiden sonra dağılarak Macaristan’a ve Balkanlara göç ettiler. Macaristan’a giden Kıpçaklar Romen Devleti’nin kuruluşunda etkili oldular.
Bu bilgilere göre Kıpçaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Altın - Orda Devleti’ne yenilmişlerdir.
 • Karadeniz’in kuzeyinde yaşamışlardır.
 • Romen Devleti’nin yıkılışında rol oynamışlardır.
 • Macaristan’a ve Balkanlara göç etmişlerdir.
Soru 17

İlk Türk devletlerinde toplumsal yapının en alt birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oguş
 • Urug
 • Boy
 • Bodun
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlardan değildir?

 • Kağan
 • Hakan
 • Han
 • Uluş
Soru 19

İlk Türk devletlerinde hükümdar eşine ne denirdi?

 • Tudun
 • Hatun
 • Tutuk
 • Bitikçi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kabul ettiği dinlerden biri değildir?

 • Gök Tanrı
 • Şintoizm
 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACACDBBDACBADCADBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?