Seçmeli Tarih 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Geçmişte Araplar genel olarak göçebe veya yerleşik olarak yaşamaktaydı. Göçebe hayat süren Araplara “bedevi”, kentlerde yaşayanlara ise “medeni” denilirdi. Göçebeler hayvancılıkla, yerleşikler ise tarım ve ticaretle geçinirlerdi.
Buna göre bedevilerin geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarım
 • Ticaret
 • Hayvancılık
 • Turizm
SORU 2

İslamiyet öncesi insanlar bilgi ve ahlak bakımından gerideydiler. Cahiliye geleneklerine uyarak Allah’a ortak koşuyor, putlara tapıyor ve birbirlerini öldürüyorlardı.
İslam tarihinde yukarıda tanımlanan döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahiliye Dönemi
 • Karanlık Dönem
 • Duraklama Dönemi
 • Gerileme Dönemi
SORU 3

Arabistan’da birçok kişi Müslüman olunca müşrikler Hz. Muhammed’i, amcası Ebu Talip’e şikâyet etmişlerdir. Amcası, Hz. Muhammed’e artık tebliğinden vazgeçmesini söyleyince Hz. Muhammed: “Ey amca! Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben yine bu dinden, bu tebliğden vazgeçmem” demiştir.
Verilen paragraftan Hz. Muhammed’in hangi kişisel özelliği çıkarılır?

 • Güvenirlik
 • Kararlılık
 • Cömertlik
 • Dürüstlük
SORU 4

Mekkeli müşrikler Müslümanların sayısının her geçen gün arttığını görünce Hz. Muhammed’i öldürmeye karar verdiler. Hz. Muhammed, buna fırsat vermeden Hz. Ebu Bekir ile birlikte 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etti.
Bu olaya İslam tarihinde verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hanif
 • Hicret
 • Biat
 • Cihat
SORU 5

Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali sırayla halifelik yaptılar.
İslam tarihinde Hz. Muhammed’den sonraki bu döneme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Emeviler Dönemi
 • Abbasiler Dönemi
 • Selçuklular Dönemi
 • Dört Halife Dönemi
SORU 6

Gazneli Mahmut’un Hint Seferleri ile günümüzdeki hangi devletin temelleri atılmıştır?

 • Suriye
 • Suudi Arabistan
 • Pakistan
 • Mısır
SORU 7

Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır’da kurulmuştur?

 • Tolunoğulları
 • Karahanlılar
 • Gazneliler
 • Harzemşahlar
SORU 8

Türk tarihinde ilk defa “Sultan” unvanını kullanan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Satuk Buğra Han
 • Tuğrul Bey
 • Arslan Yabgu
 • Gazneli Mahmut
SORU 9

Türklerde Müslüman Arapların müttefik kuvvetleri 751 yılında Talas Irmağı kenarında karşı karşıya geldiler. Bu savaştaki müttefiklik Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilişkinin yumuşamasına ve dostluk kurulmasına böylece Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmesine sebep oldu.
Buna göre Türklerin İslamiyet’e geçmesini sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dandanakan Savaşı
 • Malazgirt Savaşı
 • Sıffin Savaşı
 • Talas Savaşı
SORU 10

Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde inanç benzerliklerinin etkili olduğu bilinmektedir. Türklerin İslamiyet öncesinde “Gök Tanrı’ya” inanmaları İslamiyet’te hangi inanışa benzerlik göstermektedir?

 • Tek Allah inancı
 • Cennet ve Cehennem
 • Temizlik
 • Hoşgörü
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda ticareti geliştirmeye yönelik uygulamalardan biri değildir?

 • Ticari kervanlara askerî muhafız koyması
 • Ticaret yolları üzerinde kervansaraylar yapması
 • Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
 • Hanların emniyetine önem vermesi
SORU 12

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman-Türk devleti olan Karahanlılar Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı kimdir?

 • Satuk Buğra Han
 • Yusuf Kadir Han
 • Bilge Kül Kadir Han
 • Ali Tigin
SORU 13

Türk İslam devletlerinde, yaşayış şekilleri yönünden halk; göçebe, köylü ve şehirli olarak üçe ayrılırdı. Göçebeler koyun, keçi, at, deve ve sığır beslerlerdi. Köylüler; tarım faaliyetleriyle uğraşırdı. Şehirliler ise; ticaretle geçimini sağlardı.
Buna göre köylüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Genellikle çiftçilik yaparlar.
 • Özellikle ticaretle uğraşırlar.
 • Başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.
 • En önemli ekonomik kaynakları dokumacılıktır.
SORU 14

Avrupa’da “Avicenna” olarak tanınan, kalp ve beyin üzerine çalışmış, birçok hastalığın tedavisi için ilaçlar yapmış ilk Türk- İslam devletleri döneminde yaşamış olan tıp bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Sina
 • Farabi
 • Gazali
 • Harezmî
SORU 15

“İlk Türk Mutasavvıfı” aşağıdakilerden hangisidir?

 • Balasagunlu Yusuf
 • Ahmet Yesevi
 • Edip Ahmet
 • Kaşgarlı Mahmut
SORU 16

Türklere ait ilk İslami eserler Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’ne ait bir eser değildir?

 • Kutadgu Bilig
 • Seyahatname
 • Divanu Lugati’t Türk
 • Divan-ı Hikmet
SORU 17

“Hz. Peygamberin miraca çıktığı Mescid-i Aksa, Hristiyanların elindeyken ben nasıl uyurum” diyen ünlü Eyyubi hükümdarı kimdir?

 • Nureddin Mahmut Zengi
 • Melikü’s Salih Nureddin İsmail
 • Selahaddin Eyyubi
 • Melik Adil
SORU 18

Selahaddin Eyyubi, cihat düşüncesini canlı tutmak ve Kudüs’ü haçlılardan almak için sürekli kuvvetli bir ordu bulundurmuştur.
Buna göre Selahaddin Eyyubi Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?

 • Ticarete
 • Sanata
 • Askeriyeye
 • Eğitime
SORU 19

Temelinde katı bir disiplin ve ahlak anlayışı olan, Cengiz Han tarafından yapılan ünlü yasanın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Frig Yasası
 • Cengiz Yasası
 • Hammurabi Yasası
 • Urkagina Yasası
SORU 20

Moğollarda aileye “Yasun” deniliyordu. Yasunlar birleşip oymag ve obaları, obalar birleşip irgen denilen aşiretleri oluşturuyordu. İrgenlerin birleşmesi sonucu millet ortaya çıkıyor, millet ise devleti meydana getiriyordu.
Buna göre Moğollarda toplumun en küçük birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millet
 • İrgen
 • Oymag
 • Yasun
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CABBDCADDACCAABBCCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Tarih 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 29 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 4 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %65. Sınava katılan 4 öğrenci arasından sadece 3 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 38.78 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?