Seçmeli Türk Edebiyatı 6 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şairlerindendir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Tevfik Fikret
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • İbrahim Şinasi
SORU 2

“Edebiyat-ı Cedide” olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Fecriati
 • Millî Edebiyat
SORU 3

Eylül, Türk edebiyatında yazılan ilk psikolojik _________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hikâye
 • tiyatro
 • şiir
 • roman
SORU 4

Servetifünun edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Aydın kimselere seslendiği için ağır bir dili vardır.
 • Batı’dan alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Romanların konuları İstanbul’daki seçkin çevrelerin yaşamından alınmıştır.
 • Bu dönemde en çok gelişme gösteren tür tiyatrodur.
SORU 5

• “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesini esas almak
• Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
• Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bilgileri verilen dönem veya topluluğun temsilcisi değildir?

 • Namık Kemal
 • Ahmet Haşim
 • Emin Bülent
 • Celâl Sahir
SORU R
SORU 6

Bu dönemde şiirde sembolizm ve parnasizm, hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
Bu cümlede bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Servetifünun
 • Divan Edebiyatı
SORU 7

I. Türk edebiyatını dönemlere ayıran ve bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
II. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi…
III. Tanzimat Edebiyatı’nın önde gelen sanatçılarındandır.
IV. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir.
Bu bilgilerden hangileri Fuad Köprülü için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • III ve IV.
SORU 8

Ziya Gökalp Diyarbakır’da 1876 yılında doğmuştur. Fikir adamı, şair ve yazardır. Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’le birlikte _________ adında bir dergi çıkartmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türk Derneği
 • Genç Kalemler
 • Türk Yurdu
 • Servet-i Fünûn
SORU 9

“Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe ve Yaprak Dökümü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Nazım Hikmet Ran
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yahya Kemal Beyatlı
SORU 10

Hüseyin Cahit Yalçın’ın kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin Türk Edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına sebep olmuştur.
 • Yayımlanan ilk makaledir.
 • Bir topluluk tarafından imzalanan ilk bildiridir.
 • Selanik’te çıkartılan dergide yayımlanmıştır.
SORU 11

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dizeler hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Kafiye ve redif vardır.
 • Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Açık ve anlaşılır bir dile sahiptir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisinde edebî dönemlerin kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştir?

 • Tanzimat – Fecriati – Millî Edebiyat – Servetifünun
 • Fecriati – Servetifünun – Tanzimat – Millî Edebiyat
 • Servetifünun – Millî Edebiyat – Tanzimat – Fecriati
 • Tanzimat – Servetifünun – Fecriati – Millî Edebiyat
SORU 13

Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
 • Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
 • Aşk-ı Memnu – Ömer Seyfettin
SORU 14

I. Ahmet Haşim
II. Tevfik Fikret
III. Namık Kemal
IV. Yahya Kemal
Yukarıdaki numaralanmış yazarlardan hangileri öz şiir (saf şiir) anlayışının temsilcileridir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
SORU 15

Aşağıda verilen eserler tür olarak gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

 • Aşk-ı Memnu
 • Yaprak Dökümü
 • Frankfurt Seyahatnamesi
 • Kiralık Konak
SORU 16

Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusal bir dilden doğacağını savundu. Hikâyelerinde hep olaya önem verdi. Hikâyelerinden bazıları; Falaka, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe, Bomba...
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Haşim
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Mehmet Rauf
SORU 17

“Uyak göz için midir, kulak için midir?” tartışması aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

 • Fecriati
 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Millî Edebiyat
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisinde “Aşk-ı Memnu” adlı romanın karakterleri bir arada verilmiştir?

 • Adnan Bey – Süreyya
 • Suad – Süreyya
 • Bihter – Adnan Bey
 • Suad – Bihter
SORU 19

“Şermin” adlı eserle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • İlk psikolojik romandır.
 • Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde kaleme alınmıştır.
 • Sade dille, çocuklar için yazılmıştır.
 • Mehmet Âkif’e ait bir eserdir.
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından değildir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Ömer Seyfettin
 • Halide Edip Adıvar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BADDABABCABDDBCABCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Türk Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Türk Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Türk Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Türk Edebiyatı 6 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 01 eylül 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 soruları toplamda 55 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 6 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Türk Edebiyatı 6 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 55 öğrenci arasından sadece 32 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 3.21 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler