Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi şairlerindendir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Tevfik Fikret
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • İbrahim Şinasi
Soru 2

“Edebiyat-ı Cedide” olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Fecriati
 • Millî Edebiyat
Soru 3

Eylül, Türk edebiyatında yazılan ilk psikolojik _________ kabul edilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hikâye
 • tiyatro
 • şiir
 • roman
Soru 4

Servetifünun edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Aydın kimselere seslendiği için ağır bir dili vardır.
 • Batı’dan alınan nazım biçimleri kullanılmıştır.
 • Romanların konuları İstanbul’daki seçkin çevrelerin yaşamından alınmıştır.
 • Bu dönemde en çok gelişme gösteren tür tiyatrodur.
Soru 5

• “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesini esas almak
• Dilin, edebiyatın ve diğer bilimlerin ilerlemesine katkı sağlamak
• Halkı edebiyat ve sanat konularında bilgilendirmek
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bilgileri verilen dönem veya topluluğun temsilcisi değildir?

 • Namık Kemal
 • Ahmet Haşim
 • Emin Bülent
 • Celâl Sahir
REKLAM
Soru 6

Bu dönemde şiirde sembolizm ve parnasizm, hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
Bu cümlede bahsedilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Servetifünun
 • Divan Edebiyatı
Soru 7

I. Türk edebiyatını dönemlere ayıran ve bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk araştırmacıdır.
II. Eserlerinden bazıları şunlardır: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi…
III. Tanzimat Edebiyatı’nın önde gelen sanatçılarındandır.
IV. Edebiyatımızda mensur şiirin ilk örneklerini vermiştir.
Bu bilgilerden hangileri Fuad Köprülü için söylenebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

Ziya Gökalp Diyarbakır’da 1876 yılında doğmuştur. Fikir adamı, şair ve yazardır. Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’le birlikte _________ adında bir dergi çıkartmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Türk Derneği
 • Genç Kalemler
 • Türk Yurdu
 • Servet-i Fünûn
Soru 9

“Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe ve Yaprak Dökümü” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Nazım Hikmet Ran
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Yahya Kemal Beyatlı
Soru 10

Hüseyin Cahit Yalçın’ın kaleme aldığı “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin Türk Edebiyatı açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına sebep olmuştur.
 • Yayımlanan ilk makaledir.
 • Bir topluluk tarafından imzalanan ilk bildiridir.
 • Selanik’te çıkartılan dergide yayımlanmıştır.
Soru 11

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize,
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize

Bu dizeler hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Kafiye ve redif vardır.
 • Servetifünun Dönemi’nde yazılmıştır.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Açık ve anlaşılır bir dile sahiptir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinde edebî dönemlerin kronolojik sıralaması doğru olarak verilmiştir?

 • Tanzimat – Fecriati – Millî Edebiyat – Servetifünun
 • Fecriati – Servetifünun – Tanzimat – Millî Edebiyat
 • Servetifünun – Millî Edebiyat – Tanzimat – Fecriati
 • Tanzimat – Servetifünun – Fecriati – Millî Edebiyat
Soru 13

Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar
 • Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
 • Aşk-ı Memnu – Ömer Seyfettin
REKLAM
Soru 14

I. Ahmet Haşim
II. Tevfik Fikret
III. Namık Kemal
IV. Yahya Kemal
Yukarıdaki numaralanmış yazarlardan hangileri öz şiir (saf şiir) anlayışının temsilcileridir?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 15

Aşağıda verilen eserler tür olarak gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

 • Aşk-ı Memnu
 • Yaprak Dökümü
 • Frankfurt Seyahatnamesi
 • Kiralık Konak
Soru 16

Hikâyelerinin konularını günlük yaşamdaki olaylardan, çocukluk anılarından, tarihten ve folklordan aldı. Ulusal edebiyatın, ulusal bir dilden doğacağını savundu. Hikâyelerinde hep olaya önem verdi. Hikâyelerinden bazıları; Falaka, Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe, Bomba...
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Ahmet Haşim
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Mehmet Rauf
Soru 17

“Uyak göz için midir, kulak için midir?” tartışması aşağıdaki edebî dönemlerin hangisinde yapılmıştır?

 • Fecriati
 • Servetifünun
 • Tanzimat
 • Millî Edebiyat
Soru 18

Aşağıdakilerin hangisinde “Aşk-ı Memnu” adlı romanın karakterleri bir arada verilmiştir?

 • Adnan Bey – Süreyya
 • Suad – Süreyya
 • Bihter – Adnan Bey
 • Suad – Bihter
Soru 19

“Şermin” adlı eserle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • İlk psikolojik romandır.
 • Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde kaleme alınmıştır.
 • Sade dille, çocuklar için yazılmıştır.
 • Mehmet Âkif’e ait bir eserdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından değildir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Ömer Seyfettin
 • Halide Edip Adıvar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADDABABCABDDBCABCCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

3 kişi oy kullandı
Online Testler