Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Ziya Osman Saba
II. Yaşar Nabi Nayır
III. Cenap Şehabettin
IV. Cahit Sıtkı Tarancı
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Yedi Meşaleciler topluluğundandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
Soru 2

Rabbim, nihayet sana itaat edeceğiz…
Artık ne kin, ne haset, ne de yaşamak hırsı,
Belki bir sabah vakti, belki gece yarısı,
Artık nefes almayı bırakıp gideceğiz…

Bu dizelerde Ziya Osman Saba aşağıdaki temalardan hangisini ele almıştır?

 • Aşk
 • Gurbet
 • Ölüm
 • Yalnızlık
Soru 3

Şiirlerini 1941 yılında Garip adlı bir kitapta toplamışlardır. Bu sebeple “Garipçiler” adı verilen ___________, Melih Cevdet Anday ile Oktay Rıfat Türk şiirinde önemli bir yeniliği gerçekleştirmişlerdir.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • Ahmet Haşim
 • Tevfik Fikret
 • Attila İlhan
 • Orhan Veli Kanık
Soru 4

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Tutunamayanlar – Mahmut Makal
 • Bizim Köy – Yusuf Atılgan
 • Çankaya – Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk
Soru 5

Yaşlanmak biraz hazin bir hikâyedir. Çünkü insanlar yaşlandıkça yeni gelen nesillerin yaşadıkları hayatın dışında kalmaya mahkum olurlar. Yıllar yılı dizinizin dibinden ayrılmayan kızınız, oğlunuz büyüyüp de kendi hayatını yaşamaya başladığı zaman sizden uzaklara doğru dalar giderler.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Deneme
 • Gezi yazısı
 • Makale
 • Hatıra
REKLAM
Soru 6

• Makale yazarı söz oyunlarına başvurmalıdır.
• Makalenin anlatımı yalın ve yoğun olmalıdır.
• Makalede bilim, sanat, kültür ve başka konularda okuyucuya bilgi vermek amaçlanır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • Y – Y – D
 • D – D – Y
 • Y – D – D
Soru 7

I. Anadolu Notları
II. Bir Demet Pasifik
III. Fas’a Yolculuk
IV. Hind
Numaralanmış gezi yazıları ziyaret edilen yerler yönünden gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Yazarların kendi anılarını anlattıkları eserler aşağıdaki türlerden hangisiyle konu bakımından daha çok benzerlik gösterir?

 • Makale
 • Otobiyografi
 • Masal
 • Efsane
Soru 9

Babür Şah’ın “Babürname” adlı eserinin Türk edebiyatı açısından önemi nedir?

 • Deneme türünde yazılmış ilk eserdir.
 • Anı türünde yazılmış ilk eserdir.
 • Roman türünde yazılmış ilk eserdir.
 • Makale türünde yazılmış ilk eserdir.
Soru 10

Bir gün Nasreddin Hoca pazarda dolaşırken bir akçe bulmuş. Hemen bir yere çıkıp seslenmiş: “Akçeyi bulan buldu. Boşuna dolaşmayın.”
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Güldürücü Fıkra
 • Köşe yazısı
 • Makale
 • Hikâye
Soru 11

Ağustos’un otuzuncu günü, Dr. Murat beni Afyon’dan Dumlupınar’a götürdü. Yollar; cephane, mühimmat yüklü kamyonlar ve yorgun düşmüş atlarla doluydu. Köylüler, bizim otomobili durdurarak gözleri ışık içinde konuşuyorlardı. Bir tanesi boynuma sarılarak elimin içine sıcak bir somun bıraktı.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnek olabilir?

 • Makale
 • Deneme
 • Anı (hatıra)
 • Fıkra
Soru 12

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Sabahattin Ali
 • Tarık Buğra
 • Orhan Veli Kanık
Soru 13

Ali Rıza: Kızım…
Şevket : Başka ne yapabilirdin baba, biz bu ekmeği nasıl yerdik?
Hayriye: (Sakin, düşünceli) Yavaş Şevket… (Kocasının kendine döndüğünü görerek biraz şaşkın) Evimizde misafir…

Bu diyalog aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Gezi yazısı
 • Tiyatro
 • Masal
 • Fıkra
REKLAM
Soru 14

I. Makalede sözcüklerin daha çok mecaz anlamları kullanılır.
II. Namık Kemal “vatan”, “millet” gibi temaları makalelerinde işlemiştir.
III. Makalede öne sürülen düşünce kanıtlanmalıdır.
IV. Edebiyatımızdaki ilk makale “Takvim-i Vekayi” adlı gazetede yayımlanmıştır.
Numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır?

 • I ve II
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 15

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Necip Fazıl maneviyatçı ve mistik bir sanatçıdır.
 • “Otuz Beş Yaş” şiiri Namık Kemal’e aittir.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanzimat Dönemi sanatçılarındandır.
 • Ahmet Hamdi Tanpınar sadece şiir türünde eser vermiştir.
Soru 16

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Kelime tekrarlarından yararlanılmıştır.
 • Dize sonlarında ses benzerliği vardır.
 • İnsana ait özellikler cansız bir varlığa yüklenmiştir.
 • Sadece somut kavramlardan yararlanılmıştır.
Soru 17

Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan bu roman ve hikâye yazarı, daha sonra denize ve sürgün yaşadığı Bodrum’a tutkunluğu dolayısıyla eserlerinde buranın eski adından esinlenerek _________ ismini kullanmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halikarnas Balıkçısı
 • Kirpi
 • Server Bedi
 • Çamdeviren
Soru 18

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Köşebaşı – Ahmet Kutsi Tecer
 • Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk
 • Çalıkuşu – Cahit Sıtkı Tarancı
 • Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
Soru 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

 • Çalıkuşu
 • Ankara
 • Bizim Akdeniz
 • Fatih-Harbiye
Soru 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir sanat anlayışına bağlıdır?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Necip Fazıl Kısakürek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDDADABBACDBBADACCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler