Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Şair,
I. duygu, düşünce ve hayallerini sözcüklerle anlatan kişidir.
II. sözcükleri kullanırken benzetmelerden ve mecazlardan yararlanabilir.
III. şiirde ahenk unsurlarına yer vermesine gerek yoktur.
IV. şiirini yazarken imgelerden ve izlenimlerden uzak durur.
Numaralanmış cümlelerde verilen öz şiir anlayışına dair görüşlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 2

Geçen akşam geldim. Dediler:
-Seyfi Baba Hastalanmış yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilemeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keşke ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dili süslü ve ağırdır.
 • Dörtlüklerden oluşmaktadır.
 • Hikâye unsurlarından yararlanılmıştır.
 • Benzetmelere yer verilmiştir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ahmet Haşim
 • Arif Nihat Asya
 • Kemalettin Kamu
Soru 4

(I) Şiirlerinde konuşma dilinden faydalanmışlardır. (II) Günlük hayatın sorunlarını şiirlerine yansıtmışlar, ölçü ve uyağa önem vermemişlerdir. (III) Şiirlerinde yaşama sevinci ve hakkı gibi temaları işlemişlerdir. (IV) Mehmet Âkif Ersoy bu hareketin önemli sanatçılarındandır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Garip Hareketi ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 5

• İlhan Berk
• Edip Cansever
• Turgut Uyar
Verilen şairler aşağıdakilerden hangisine mensuptur?

 • II. Yeni
 • Garip
 • Öz şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
REKLAM
Soru 6

Hasretem gözelin mah cemalına
Baktıkça cananı gözler gözlerim
Bu yara sinemi yedi bitirdi
Ah çeker dermanı gözler gözlerim

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğa ve insan güzellikleri
 • Kahramanlıklar
 • Ölen kişi veya kişiler
 • İnsan veya başka varlığa eleştiri
Soru 7

I. Şeref Taşlıova
II. Oktay Rıfat
III. Âşık Veysel
IV. Ülkü Tamer
Numaralanmış sanatçılardan hangileri halk ozanıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 8

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kaldırımlar – Sezai Karakoç
 • Bingöl Çobanları – Kemalettin Kamu
 • Çoban Çeşmesi – Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Endülüs’te Raks – Yahya Kemal Beyatlı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

 • Mahalle Kahvesi
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Tutunamayanlar
 • Karadut
Soru 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman veya hikâyelerinde Anadolu’yu konu edinmemiştir?

 • Refik Halit Karay
 • Ece Ayhan
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Nâbizade Nazım
Soru 11

________ toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının en başarılı örneklerinden olan Kuyucaklı Yusuf’u yazmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Peyami Safa
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Sabahattin Ali
Soru 12

(Açıklık bir yer. Uzakta kasabanın tek tük ışıkları. Belma önde, Kocaoğlan arkada sahneye girerler.)
BELMA — Baban nasıl bırakır seni yavrucak? Böyle bir başına? Sahipsiz?
KOCAOĞLAN — Sevmez babam beni.
BELMA — Hım… Neyle geçinirsin sen Kocaoğlan?
KOCAOĞLAN — (Anlamamış) Ha?
Bu diyalog aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Göstermeye bağlı
 • Anlatmaya bağlı
 • Coşku ve heyecanı dile getiren
 • Öğretici
Soru 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşalecilerden değildir?

 • Ziya Osman Saba
 • Kenan Hulusi Koray
 • Cemal Süreya
 • Vasfi Mahir Kocatürk
REKLAM
Soru 14

“Bizim Köy” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kemalettin Kamu
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Mahmut Makal
 • Edip Cansever
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili yardımcı unsurlardan değildir?

 • Dekor
 • Işık
 • Giysi
 • Vezin
Soru 16

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran, madde ve ruh problemini, iç dünyanın gizli duygu ve tutkularını eserlerine yansıtan sanatçı, eserlerini sağlam bir teknikle yazmıştır. Bazı gazetelere fıkralar da yazmış, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkartmıştır. Çile adlı eserinde “Mutlak hakikat Allah’tır. Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolunda arama işidir.” demiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Veli Kanık
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Peyami Safa
Soru 17

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Toplumcu bir sanat anlayışına bağlıdır. Sanatta güzellikten çok düşünceye, toplumsal sorunlara, ülküye önem verir. Safahat adlı eserinde güçlü nazım diliyle, İslami görüşleri savunmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet
 • Oğuz Atay
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Mehmet Âkif Ersoy
Soru 18

“Ateşten Gömlek” ve “Sinekli Bakkal” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Halide Edip Adıvar
 • Yusuf Atılgan
Soru 19

Bülbülün bir sevdiği var
Güle sor âşığın bilir
Mecnun az mı dolanmıştır
Çöle sor âşığın bilir

Çekme vücudumu dâra
Ben olmuşum pare pare
Kerem neden yandı nâra
Küle sor âşığın bilir

Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki geleneklerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Halk şiiri
 • İkinci Yeni
 • Garip şiiri
 • Yedi Meşale
Soru 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?

 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Nâbizade Nazım
 • Behçet Necatigil
 • Turgut Uyar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDAABADBDACCDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler