Seçmeli Türk Edebiyatı 8 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Şair,
I. duygu, düşünce ve hayallerini sözcüklerle anlatan kişidir.
II. sözcükleri kullanırken benzetmelerden ve mecazlardan yararlanabilir.
III. şiirde ahenk unsurlarına yer vermesine gerek yoktur.
IV. şiirini yazarken imgelerden ve izlenimlerden uzak durur.
Numaralanmış cümlelerde verilen öz şiir anlayışına dair görüşlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
SORU 2

Geçen akşam geldim. Dediler:
-Seyfi Baba Hastalanmış yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilemeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keşke ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dili süslü ve ağırdır.
 • Dörtlüklerden oluşmaktadır.
 • Hikâye unsurlarından yararlanılmıştır.
 • Benzetmelere yer verilmiştir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden değildir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ahmet Haşim
 • Arif Nihat Asya
 • Kemalettin Kamu
SORU 4

(I) Şiirlerinde konuşma dilinden faydalanmışlardır. (II) Günlük hayatın sorunlarını şiirlerine yansıtmışlar, ölçü ve uyağa önem vermemişlerdir. (III) Şiirlerinde yaşama sevinci ve hakkı gibi temaları işlemişlerdir. (IV) Mehmet Âkif Ersoy bu hareketin önemli sanatçılarındandır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Garip Hareketi ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 5

• İlhan Berk
• Edip Cansever
• Turgut Uyar
Verilen şairler aşağıdakilerden hangisine mensuptur?

 • II. Yeni
 • Garip
 • Öz şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
SORU R
SORU 6

Hasretem gözelin mah cemalına
Baktıkça cananı gözler gözlerim
Bu yara sinemi yedi bitirdi
Ah çeker dermanı gözler gözlerim

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğa ve insan güzellikleri
 • Kahramanlıklar
 • Ölen kişi veya kişiler
 • İnsan veya başka varlığa eleştiri
SORU 7

I. Şeref Taşlıova
II. Oktay Rıfat
III. Âşık Veysel
IV. Ülkü Tamer
Numaralanmış sanatçılardan hangileri halk ozanıdır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • II ve IV.
SORU 8

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Kaldırımlar – Sezai Karakoç
 • Bingöl Çobanları – Kemalettin Kamu
 • Çoban Çeşmesi – Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Endülüs’te Raks – Yahya Kemal Beyatlı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerden değildir?

 • Mahalle Kahvesi
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Tutunamayanlar
 • Karadut
SORU 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi roman veya hikâyelerinde Anadolu’yu konu edinmemiştir?

 • Refik Halit Karay
 • Ece Ayhan
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Nâbizade Nazım
SORU 11

________ toplumcu gerçekçi Türk edebiyatının en başarılı örneklerinden olan Kuyucaklı Yusuf’u yazmıştır.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • Ömer Seyfettin
 • Peyami Safa
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Sabahattin Ali
SORU 12

(Açıklık bir yer. Uzakta kasabanın tek tük ışıkları. Belma önde, Kocaoğlan arkada sahneye girerler.)
BELMA — Baban nasıl bırakır seni yavrucak? Böyle bir başına? Sahipsiz?
KOCAOĞLAN — Sevmez babam beni.
BELMA — Hım… Neyle geçinirsin sen Kocaoğlan?
KOCAOĞLAN — (Anlamamış) Ha?
Bu diyalog aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait olabilir?

 • Göstermeye bağlı
 • Anlatmaya bağlı
 • Coşku ve heyecanı dile getiren
 • Öğretici
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşalecilerden değildir?

 • Ziya Osman Saba
 • Kenan Hulusi Koray
 • Cemal Süreya
 • Vasfi Mahir Kocatürk
SORU 14

“Bizim Köy” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kemalettin Kamu
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Mahmut Makal
 • Edip Cansever
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili yardımcı unsurlardan değildir?

 • Dekor
 • Işık
 • Giysi
 • Vezin
SORU 16

Şiirlerinde insanın evrendeki yerini araştıran, madde ve ruh problemini, iç dünyanın gizli duygu ve tutkularını eserlerine yansıtan sanatçı, eserlerini sağlam bir teknikle yazmıştır. Bazı gazetelere fıkralar da yazmış, Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkartmıştır. Çile adlı eserinde “Mutlak hakikat Allah’tır. Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolunda arama işidir.” demiştir.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Veli Kanık
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Peyami Safa
SORU 17

Toplum hayatını anlatmak, mahalli bir edebiyat yapmak sanatının en önemli özelliğidir. Toplumcu bir sanat anlayışına bağlıdır. Sanatta güzellikten çok düşünceye, toplumsal sorunlara, ülküye önem verir. Safahat adlı eserinde güçlü nazım diliyle, İslami görüşleri savunmaktadır.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nazım Hikmet
 • Oğuz Atay
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Mehmet Âkif Ersoy
SORU R
SORU 18

“Ateşten Gömlek” ve “Sinekli Bakkal” adlı eserler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Halide Edip Adıvar
 • Yusuf Atılgan
SORU 19

Bülbülün bir sevdiği var
Güle sor âşığın bilir
Mecnun az mı dolanmıştır
Çöle sor âşığın bilir

Çekme vücudumu dâra
Ben olmuşum pare pare
Kerem neden yandı nâra
Küle sor âşığın bilir

Bu şiirin şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki geleneklerden hangisine ait olduğu söylenebilir?

 • Halk şiiri
 • İkinci Yeni
 • Garip şiiri
 • Yedi Meşale
SORU 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?

 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Nâbizade Nazım
 • Behçet Necatigil
 • Turgut Uyar
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDAABADBDACCDADCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Seçmeli Türk Edebiyatı 8 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Türk Edebiyatı 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Seçmeli Türk Edebiyatı 8 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Türk Edebiyatı 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Türk Edebiyatı 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Türk Edebiyatı 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Türk Edebiyatı 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 8 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Türk Edebiyatı 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Türk Edebiyatı 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Türk Edebiyatı 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 8 soruları toplamda 14 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Türk Edebiyatı 8 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Türk Edebiyatı 8 testinin başarı yüzdesi %41. Sınava katılan 14 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 17.65 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Türk Edebiyatı 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler