Tarih 1 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olay ile ilgili araştırma yapan bir kişinin araştırmasında kullanacağı yöntemlerden biri değildir?

 • Tahlil
 • Tenkit
 • Deney
 • Terkip
SORU 2

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

 • 12 Hayvanlı Türk takvimi
 • Hicri takvim
 • Rumi takvim
 • Miladi takvim
SORU 3

Devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren ve Tarih bilimine; toplumsal, ekonomik ve kültürel yönden bir bütünlük kazandırmayı amaçlayan “Annalles Okulu” ekolünün ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Halil İnalcık
 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Âşık Paşazade
 • İbn-i Haldun
SORU 4

Toplumların örf, adet, gelenek ve yaşayışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nümizmatik
 • Filoloji
 • Diplomasi
 • Etnografya
SORU 5

Milattan sonra 1453 tarihinin yüzyıl karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • XX. yüzyıl
 • XV. yüzyıl
 • IV. yüzyıl
 • XIX. yüzyıl
SORU R
SORU 6

Siyasi gücün tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teokrasi
 • Demokrasi
 • Monarşi
 • Aristokrasi
SORU 7

MÖ 1300’lerde Efsanevi Kral Menes tarafından Nil Nehri etrafındaki şehirlerin birleştirilmesiyle kurulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Urartu
 • İyonlar
 • Mısır
 • Hititler
SORU 8

Mısırlılar ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamışlardır. Böylelikle insan vücudunu tanımışlardır.
Bu durum aşağıdaki hangi bilim dalında gelişmelerini sağlamıştır?

 • Fizik
 • Tıp
 • Matematik
 • Astronomi
SORU 9

İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü kurallar oluşturmuştur.
Bu kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hammurabi Kanunları
 • On Emir
 • Töre
 • Urkagina Kanunları
SORU 10

Moğol boylarını uzun mücadelelerden sonra bir araya toplayan ve istila hareketleri ile dünyanın en geniş kara imparatorluğunu kurmuş olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cengiz Han
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Gazneli Mahmut
 • Celaleddin Harzemşah
SORU 11

İlk çağlarda Çin ordusu askerî teşkilat ve teçhizat bakımından aşağıdaki toplulukların hangisinden etkilenmişlerdir?

 • Romalılardan
 • Araplardan
 • Hintlilerden
 • Türklerden
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi yazının icadından sonra ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

 • Bilgi birikimi günümüze daha sağlıklı bir şekilde ulaşmıştır.
 • Sözlü kültür daha da güçlenmiştir.
 • Toplumlar arası etkileşim artmıştır.
 • Her alanda önemli gelişme kaydedilmiştir.
SORU 13

Orta Çağ’da Çin’den başlayıp Doğu Türkistan, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ı geçip Anadolu’ya ulaşan ve oradan da Avrupa’ya kadar uzanan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kral Yolu
 • İpek Yolu
 • Baharat Yolu
 • Deniz Yolu
SORU 14

Baharat Yolu aşağıdaki hangi gelişmenin sonucunda önemini kaybetmiştir?

 • Yazının icadı
 • Barutun keşfi
 • Coğrafi keşifler
 • Matbaanın icadı
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ medeniyetlerinin ordularında bulunan silahlardan biri değildir?

 • Tank
 • Topuz
 • Kılıç
 • Ok
SORU 16

Avrupa’da merkezi iktidarın gücünü kaybettiği, karışıklıkların ve güvensizliklerin yerleştiği ortam aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır?

 • Ekonomik canlanmayı
 • Tarımsal üretimdeki artışı
 • Bilimsel buluşları
 • Feodal sistemi
SORU 17

Konar-göçerlerin; savaşçı ve dışa açık bir yaşamı benimsemeleri onlara hangi alanda üstünlük sağlamıştır?

 • Askerî
 • Hukuk
 • Siyasi
 • Kültürel
SORU R
SORU 18

Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında yaşamış olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hititler
 • Lidyalılar
 • Fenikeliler
 • Urartular
SORU 19

Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi ilk defa tek Tanrılı semavi din inancını benimsemiştir?

 • Hititler
 • İbraniler
 • Fenikeliler
 • Mısır
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, tarihin sözlü kaynaklarından biri değildir?

 • Destanlar
 • Menkıbeler
 • Hikâyeler
 • Resimler
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAADBCCBCADBBCADABBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Tarih 1 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Tarih 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 1 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 1 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 1 soruları toplamda 78 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 1 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 1 testinin başarı yüzdesi %66. Sınava katılan 78 öğrenci arasından sadece 52 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 1.94 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?