GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras, güzel ahlaktır.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • A) Çocuklara meslek edindirmenin
 • B) Ahlakın şekillenmesinde eğitimin
 • C) Miras paylaşımında adaletli olmanın
 • D) Ailelerin ahlaklı çocuk yetiştirmesinin
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisinin varlığı emniyet ve güven ortamını zedeler?

 • A) Adalet
 • B) Tecessüs
 • C) Dayanışma
 • D) Saygı
SORU 3

“Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa hemen aralarını düzeltin...”
(Hucurât suresi, 9. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • A) Sulh
 • B) Adalet
 • C) Cesaret
 • D) Sabır
SORU 4

“İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarından tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan dolandırıcılara yazıklar olsun.”
(Mutaffifîn suresi, 1-3. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır?

 • A) Kin ve nefret
 • B) Fitne ve fesat
 • C) Yalan ve hile
 • D) Gıybet ve iftira
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi tecessüs olarak değerlendirilmez?

 • A) Birini habersizce gözetlemek
 • B) İnsanların kusurlarını araştırmak
 • C) Başkasına ait mesaj ya da e-maili okumak
 • D) Eski çağlarda yaşayan insanların yaşam şartlarını araştırmak
SORU 6

Müslüman bir tüccarın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması yanlıştır?

 • A) Malının kusurunu gizlemesi
 • B) Helal yoldan kazanması
 • C) Kul hakkını gözetmesi
 • D) Tutumlu davranması
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre helal kazanç yollarından biridir?

 • A) Gasp
 • B) Rüşvet
 • C) Hibe
 • D) Tefecilik
SORU 8

İnfak ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Ramazan ayına özgü bir ibadettir.
 • B) Zekât, sadaka ve fitre bu kapsamdadır.
 • C) Gönüllü olarak yapılan her türlü hayırdır.
 • D) Allah rızası için kişinin malından harcamasıdır.
SORU 9

Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine borç vermeye ne ad verilir?

 • A) Fitre
 • B) Zekât
 • C) Karz-ı hasen
 • D) Sadaka-i cariye
SORU 10

İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğuna dikkat çekilmiştir?

 • A) İşçinin
 • B) Satıcının
 • C) Zenginin
 • D) İşverenin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisinde işçinin sorumluluğundan bahsedilmektedir?

 • A) İşi ehline vermelidir.
 • B) Verilen işi en iyi şekilde yapmalıdır.
 • C) İş ortamını güvenli hâle getirmelidir.
 • D) İşyerinin güvenliğini sağlamak zorundadır.
SORU 12

Allah katında helallerin en sevimsizi boşanmadır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • A) Boşanmanın şahitler huzurunda gerçekleşmesi gerektiğine
 • B) Boşanmanın hoş karşılanmadığına
 • C) İslam’ın aileye önem verdiğine
 • D) Boşanmanın helal olduğuna
SORU 13

“Borç verilen parayı veya malı fazlasıyla geri almak, paradan para kazanmak” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kumar
 • B) Hile
 • C) Rüşvet
 • D) Faiz
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumda hak ve adaleti sağlamak amacıyla yaptığı faaliyetlerden biridir?

 • A) Medine’ye hicret etmesi
 • B) Mescid-i Nebi’yi yaptırması
 • C) Erdemliler Topluluğu’na katılması
 • D) İslam’a davet için mektuplar göndermesi
SORU 15

Hz. Peygamber eş tercihinde aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmesini tavsiye etmiştir?

 • A) Dindarlığa
 • B) Güzelliğe
 • C) Zenginliğe
 • D) Soya
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi alkol ve uyuşturucu bağımlılığının toplumsal zararlarındandır?

 • A) Ruh ve beden sağlığını bozması
 • B) İnsanlar arası ilişkileri bozması
 • C) Aklı kullanmayı engellemesi
 • D) İradeye engel olması
SORU 17

Kişinin mâlâyânî şeyleri terk etmesi, İslam’ın güzelliğinden ileri gelir.
Bu hadisteki altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Boş ve faydasız iş
 • B) Cimrilik
 • C) Kabalık
 • D) İsraf
SORU 18

Mehir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Evlenen kadın için maddi bir güvencedir.
 • B) Evlilikte kadına verilmiş haklardan biridir.
 • C) Erkeğin yerine getirmesi gereken sorumluluklarındandır.
 • D) Erkek, eşinin izni olmadan mehri kullanma hakkına sahiptir.
SORU 19

İslam dini evlilikte aşağıdakilerden hangisini zorunlu tutmuştur?

 • A) Nişanı
 • B) Kınayı
 • C) Nikâhı
 • D) Düğünü
SORU 20

Halkın ihtiyaç duyduğu bir malı veya yiyecek ürünlerini piyasadan satın alarak saklayıp pahalanmasını beklemek ve ürünü pazara geç göndererek halka zarar vermektir.
Hakkında bilgi verilen haksız kazanç yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Faiz
 • B) Karaborsacılık
 • C) Rüşvet
 • D) Hileli satış
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBACDACACDBADCABADCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?