Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Bilinçli yapılan ilk yardım uygulamaları, aşağıdakilerin hangisinde önemli rol oynar?

 • Ağrının artırılmasında
 • Ciddi sakatlıkların oluşmasında
 • İyileşme sürecinin kısaltılmasında
 • Kazalardan doğan kayıpların artırılmasında
Soru 2

İlk yardımcı tarafından başlatılan hayat kurtarma zinciri, birbiri ile bütünleşen dört temel halkadan oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin birinci halkasıdır?

 • Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Olay yerinde kazazedelere müdahalenin yavaş ve telaşlı bir şekilde yapılması
 • İlk yardımcının, kendi hayatını tehlikeye atacak kadar büyük riskleri göze alması
 • Kazanın mümkün olduğu kadar yavaş bir şekilde gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmesi
 • Kazazedelerin durumunun değerlendirilmesi ve öncelikli müdahale edileceklerin belirlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemlerden biri değildir?

 • Kazazedenin bilinci kapalı ise ağızdan içecek verilmesi
 • Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi
 • Kazazedenin kırık ve kanama yönünden değerlendirilmesi
 • 112 Acil Yardım Servisi’nin aranarak tıbbi yardım istenmesi
Soru 5

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

 • Yaşı
 • Boyu
 • Cinsiyeti
 • Solunumu
REKLAM
Soru 6

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 • 2
 • 5
 • 8
 • 11
Soru 7

I. Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulması
II. Bir elin topuğunun göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilmesi, diğer elin üzerine konulması
III. Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanması
Verilenlerden hangileri bilinci kapalı kişilere yapılan Heimlich manevrasının uygulama basamaklarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iç kanaması olan kazazedede görülebilecek belirtilerdendir?

 • Nabzın zayıf ve süratli olması
 • Derinin sıcak ve kuru olması
 • Göz bebeklerinin daralması
 • Işık refleksinin güçlü olması
Soru 9

Kopan uzvun korunması ve nakliyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kopan uzvun sağlık kuruluşuna nakli esnasında direkt buzla temas etmesi gerekir.
 • Kopan uzvun yerine dikilebilmesi için uzvun canlılığını yitirmiş olması gerekir.
 • Kopan uzvun konduğu torba kazazede ile aynı vasıtaya konur.
 • Kopma gerçekleştikten sonra kazazedeye şekerli içecekler içirilir.
Soru 10

Şok pozisyonu verilirken kazazedenin başının yana çevrilip çenesinin göğsünden uzaklaştırılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 • Soluk yolunun açılmasını
 • Kanamanın durdurulmasını
 • Vücut sıcaklığının düşürülmesini
 • Köprücük kemiği kırıklarının tespit edilmesini
Soru 11

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

 • Ezikli yaralar
 • Delici yaralar
 • Kesik yaralar
 • Parçalı yaralar
Soru 12

• Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
• Yabancı cisim çıkmazsa burun içerisine sivri ve delici bir cisimle müdahale edilerek çıkartılmaya çalışılır.
Buruna yabancı cisim kaçmasında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili verilen cümleler doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Kimyasal maddenin deriyle temasının kesilmesi
 • Bölgeyi tazyiksiz suyla yıkamaktan kaçınılması
 • Kazazedenin giysilerinin çıkarılması
 • Kazazedenin örtülmesi
REKLAM
Soru 14

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasına ne ad verilir?

 • Çıkık
 • Kırık
 • Donuk
 • Burkulma
Soru 15

Bilinci kapalı olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Sırtüstü pozisyon
 • Koma pozisyonu
 • Oturuş pozisyonu
 • Yarı oturuş pozisyonu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin yavaş ve uzun sürede düşmesi durumunda görülebilecek belirtilerdendir?

 • Kafa karışıklığı
 • Görmede netlik
 • Konuşmada artış
 • Hareketlilik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi cilt yoluyla zehirlenmelerde görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 • Anormal solunum ve kalp hızı
 • Vücut ısısında azalma
 • Gözlerde yanma
 • Kaşıntı
Soru 18

I. Soğuk uygulama yapılması
II. Yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
III. Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılması
Yukarıdakilerden hangileri deniz canlılarının sokması durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınmasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 • Kendi sağlığını riske sokması
 • Gereksiz zorlamalar yapması
 • Ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
 • Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 20

Aşağıda verilen kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden hangisi bilinci kapalı kişiler için kullanılır?

 • Sırtta taşıma
 • Omuzda taşıma
 • Kucakta taşıma
 • Sandalye ile taşıma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADADBDACADABDBABCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler