Trafik ve İlk Yardım 2 – Test 15 2018-3. Dönem

SORU 1

Bilinçli yapılan ilk yardım uygulamaları, aşağıdakilerin hangisinde önemli rol oynar?

 • Ağrının artırılmasında
 • Ciddi sakatlıkların oluşmasında
 • İyileşme sürecinin kısaltılmasında
 • Kazalardan doğan kayıpların artırılmasında
SORU 2

İlk yardımcı tarafından başlatılan hayat kurtarma zinciri, birbiri ile bütünleşen dört temel halkadan oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin birinci halkasıdır?

 • Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
 • Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
 • Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
 • Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemlerdendir?

 • Olay yerinde kazazedelere müdahalenin yavaş ve telaşlı bir şekilde yapılması
 • İlk yardımcının, kendi hayatını tehlikeye atacak kadar büyük riskleri göze alması
 • Kazanın mümkün olduğu kadar yavaş bir şekilde gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmesi
 • Kazazedelerin durumunun değerlendirilmesi ve öncelikli müdahale edileceklerin belirlenmesi
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işlemlerden biri değildir?

 • Kazazedenin bilinci kapalı ise ağızdan içecek verilmesi
 • Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi
 • Kazazedenin kırık ve kanama yönünden değerlendirilmesi
 • 112 Acil Yardım Servisi’nin aranarak tıbbi yardım istenmesi
SORU 5

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

 • Yaşı
 • Boyu
 • Cinsiyeti
 • Solunumu
SORU R
SORU 6

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 • 2
 • 5
 • 8
 • 11
SORU 7

I. Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulması
II. Bir elin topuğunun göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilmesi, diğer elin üzerine konulması
III. Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanması
Verilenlerden hangileri bilinci kapalı kişilere yapılan Heimlich manevrasının uygulama basamaklarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi iç kanaması olan kazazedede görülebilecek belirtilerdendir?

 • Nabzın zayıf ve süratli olması
 • Derinin sıcak ve kuru olması
 • Göz bebeklerinin daralması
 • Işık refleksinin güçlü olması
SORU 9

Kopan uzvun korunması ve nakliyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kopan uzvun sağlık kuruluşuna nakli esnasında direkt buzla temas etmesi gerekir.
 • Kopan uzvun yerine dikilebilmesi için uzvun canlılığını yitirmiş olması gerekir.
 • Kopan uzvun konduğu torba kazazede ile aynı vasıtaya konur.
 • Kopma gerçekleştikten sonra kazazedeye şekerli içecekler içirilir.
SORU 10

Şok pozisyonu verilirken kazazedenin başının yana çevrilip çenesinin göğsünden uzaklaştırılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 • Soluk yolunun açılmasını
 • Kanamanın durdurulmasını
 • Vücut sıcaklığının düşürülmesini
 • Köprücük kemiği kırıklarının tespit edilmesini
SORU 11

Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

 • Ezikli yaralar
 • Delici yaralar
 • Kesik yaralar
 • Parçalı yaralar
SORU 12

• Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.
• Yabancı cisim çıkmazsa burun içerisine sivri ve delici bir cisimle müdahale edilerek çıkartılmaya çalışılır.
Buruna yabancı cisim kaçmasında yapılacak ilk yardım uygulamalarıyla ilgili verilen cümleler doğru (D) yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D - Y
 • Y - D
 • D - D
 • Y - Y
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

 • Kimyasal maddenin deriyle temasının kesilmesi
 • Bölgeyi tazyiksiz suyla yıkamaktan kaçınılması
 • Kazazedenin giysilerinin çıkarılması
 • Kazazedenin örtülmesi
SORU 14

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasına ne ad verilir?

 • Çıkık
 • Kırık
 • Donuk
 • Burkulma
SORU 15

Bilinci kapalı olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 • Sırtüstü pozisyon
 • Koma pozisyonu
 • Oturuş pozisyonu
 • Yarı oturuş pozisyonu
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi kan şekerinin yavaş ve uzun sürede düşmesi durumunda görülebilecek belirtilerdendir?

 • Kafa karışıklığı
 • Görmede netlik
 • Konuşmada artış
 • Hareketlilik
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi cilt yoluyla zehirlenmelerde görülebilecek belirtilerden biri değildir?

 • Anormal solunum ve kalp hızı
 • Vücut ısısında azalma
 • Gözlerde yanma
 • Kaşıntı
SORU R
SORU 18

I. Soğuk uygulama yapılması
II. Yaralı bölgenin hareket ettirilmesi
III. Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılması
Yukarıdakilerden hangileri deniz canlılarının sokması durumunda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I, II ve III.
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınmasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 • Kendi sağlığını riske sokması
 • Gereksiz zorlamalar yapması
 • Ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
 • Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
SORU 20

Aşağıda verilen kısa mesafede süratli taşıma tekniklerinden hangisi bilinci kapalı kişiler için kullanılır?

 • Sırtta taşıma
 • Omuzda taşıma
 • Kucakta taşıma
 • Sandalye ile taşıma
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADADBDACADABDBABCCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Trafik ve İlk Yardım 2 Online Test 15

Açık lise Test çöz 2018 Trafik ve İlk Yardım 2 testimiz 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2017 - 2018 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Trafik ve İlk Yardım 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Trafik ve İlk Yardım 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Trafik ve İlk Yardım 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 07 - 08 temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 eğitim öğretim yılına aittir. Trafik ve İlk Yardım 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Trafik ve İlk Yardım 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Trafik ve İlk Yardım 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Trafik ve İlk Yardım 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Trafik ve İlk Yardım 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Trafik ve İlk Yardım 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Trafik ve İlk Yardım 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 07 - 08 temmuz 2018 tarahinde yapılan 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Trafik ve İlk Yardım 2 dersi için geçme notu nedir ?

Trafik ve İlk Yardım 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Trafik ve İlk Yardım 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Trafik ve İlk Yardım 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Trafik ve İlk Yardım 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Trafik ve İlk Yardım 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 30 ağostos 2018 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Trafik ve İlk Yardım 2 2018 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Trafik ve İlk Yardım 2 soruları toplamda 15 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Trafik ve İlk Yardım 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Trafik ve İlk Yardım 2 testinin başarı yüzdesi %57. Sınava katılan 15 öğrenci arasından sadece 9 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 11.73 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Trafik ve İlk Yardım 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Trafik ve İlk Yardım 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler