Türk Dili ve Edebiyatı 1 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Cezmi: “Efendim! Üç gündür uğraşıyoruz, iki saat evvel yaka yaka geldik, topa tüfeğe meydan kalmadı.” cevabını verince Adil Giray, hemen kendi yanında bulunan fırka ile imdada şitab ederek Tatarlar doludizgin bir çeyrek içinde cenk yerine ulaştılar ve ayaklarının tozuyla silah kullanmaya başladılar. Şehzade, askerin geride kalan fırkalarını da hususi emirlerle davet eylemişti. Birbirini müteakip onların da birazı yetişti. Aradan bir saat geçer geçmez Tatarların gelişiyle bir kat daha kuvvet bulan Türk askeri İran ordusunu bütün bütün mahv ve perişan eyledi.
Bu parçanında yazar eserini oluştururken aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlanmıştır?

 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Tarih
 • Coğrafya
Soru 2

Sıtkı Bey: – Kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın.
Bir Gönüllü: – Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik. Birbirimizden niçin ayrılacağız?
Sıtkı Bey: – (Hiç kimseye iltifat etmeyerek) Ağalar, düşman suyu geçti, şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki gün kadar bütün muhasaraya uğrayacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin devlet kalesini kendi askeriyle de muhafazaya kadirdir. İçinizden her kimse burada bulunmak istemezse paşadan izin var. Hemen bugün dışarı çıksın.
Bir Gönüllü: – Düşman çok, asker az! Bizi azaltmak mı istiyorsunuz?

Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Coşku ve heyecanı dile getiren
 • Olay çevresinde gelişen
 • Kişisel hayatı konu alan
 • Gazete çevresinde gelişen
Soru 3

Rize’nin geleneksel mimarisi, sosyal ve kültürel değerleri de doğası kadar özel. Amansız bir coğrafyanın dayattığı zorunluluklar, estetikten vazgeçilmeden uygulanmış ve bugün hayranlık uyandıran yöresel üslubu doğurmuş. Temel ve zemin katı taş, üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri, ahşabın etkisiyle nefes alır ve yaz sıcaklarında serin, kış soğuklarında sıcak kalırmış. “Dolma taş yöntemi” denilen teknikle yapılan evlerin taş zemin katı üzerinde yükselen ahşap karkas kafeslere birer büyük nehir taşı konulur, çevresi doldurulurmuş.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Olay çevresinde gelişen
 • Felsefi
 • Tarihî
 • Kişisel hayatı konu alan
Soru 4

Göndergesel işlev, dilin bilgi verme işlevidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlevde kullanılmıştır?

 • Su, iki hidrojen ve bir oksijen molekülünden oluşur.
 • Ah! Naciyeciğim! Bugün korkudan ölecektim.
 • Bendim artık gölge gölge sokaklardaki Öylesine mahzun, kaygılı, ürkek
 • Eve gidince hemen ödevini yapacaksın!
Soru 5

I. Olay hikâyelerinde hayatın içinden bir kesit sunulur.
II. Durum hikâyelerinde okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.
III. Olay hikâyelerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümleri daha belirgindir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Y – Y – D
 • D – Y – D
 • Y – D – Y
 • D – D – Y
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim kullanılmamıştır?

 • Köye giderken eski yolu kullandık.
 • Üzüntüler üst üste gelmeye başlamıştı.
 • Bazı insanlar duygularını belli etmemeye çalışır.
 • Bu işi yapmak yürek ister.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi farklı yolla oluşturulmuş bir birleşik isimdir?

 • Gecekondu
 • Külbastı
 • Mirasyedi
 • Kahvaltı
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme eki almış bir isim kullanılmıştır?

 • Tepeciğin arkasından köyümüz görünmeye başlamıştı.
 • Küçük kuş yağmurdan korunmak için ağaçların dallarına sığınmıştı.
 • Bahar gelince çiçekler açmaya başlamıştı.
 • Doğanın güzelliği hepimizi büyülemişti.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki kullanılmıştır?

 • İnsanları zor zamanlarında daha çabuk tanırsın.
 • Geçen haftaya göre iyi görünüyorsun.
 • Mahallemizden taşınalı tam iki yıl oldu.
 • Yavaş yavaş görevime alışmaya çalışıyorum.
Soru 10

Aşağıdaki metinlerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Turist kadın bu güneşli yaz gününde bir polis arabasına doldurulmuş çocuk kalabalığının yüzlerindeki yorgunluğa, arabadan taşan gürültülerine şaşkınlıkla bakıyordu.
 • Sabahın ilk ışıkları bana yeniden bir cesaret verdi. Yüzümü gözümü yıkadım. Ağır ağır sesin geceleyin geldiği tarafa yürüdüm.
 • Hacı Baba’nın geçen gelişinde bayram öncesiydi. Koçların boynuzları allı pulluydu daha. Sokaklarda dalgalanıyordu; kırmızılı, kınalı, altınlı bir şenliktir gidiyordu.
 • Tam karşısında görümcesi Hatun, kara gözleri, kara giysileriyle güneşe karşı koyuyordu; yüzü sargılardan yeni çıkmış gibi büzülmüştü.
Soru 11

Aralarında ilgi bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye benzetilmesine teşbih (benzetme) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde benzetme yapılmıştır?

 • Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.
 • Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
 • Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın.
 • Kim bilir; belki yarın, belki yarından da yakın.
Soru 12

Her(I) gün yeni bir göç başlar içimde
Sökülür çadırlar ve atlar eyerlenir
Adına yemin verdiğim o(II) çocuklar
Sınanan birer ılgardır, yollar yorgun(III) düşer
Yeni(IV) iskânlara ulanırlar.

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Kâğıtları masada gelişigüzel bırakıp odadan çıktı.
Bu cümlede isim çekim eklerinden hangisinin örneği yoktur?

 • Bulunma durum eki
 • Ayrılma durum eki
 • Yönelme durum eki
 • Çoğul eki
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde redif kullanılmamıştır?

 • Kandilli yüzerken uykularda Mehtâbı sürükledik sularda.
 • Bir yoldu parıldayan, gümüşten, Gittik… Bahs açmadık dönüşten.
 • Hülyâ tepeler, hayâl ağaçlar… Durgun suda dinlenen yamaçlar…
 • Galata köprüsünde bir akşam Sıralanmıştı bütün suçlarım.
Soru 15

Koç sürüsü(I) dalgalar toslaşır gerine gerine
Ötede yıkkın bir balıkçı(II) köyünün çiçeksiz(III) evleri
Evler ki denizlerde olup bitenleri bilmez
Bense bu kaderi(IV) iyi bilirim, benim adım kepez

Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 16

Hangi yayla karlı, nerde çiçek çok Gel seninle orda olalım çocuk. Bulutlar, bulutlar.. iç içe girmiş Bulutlar ki göğe perdeler germiş.
Yukarıdaki dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dramatik
 • Pastoral
 • Didaktik
 • Satirik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi masal türlerinden değildir?

 • Asıl
 • Zincirleme
 • Meddah
 • Hayvan
Soru 18

“Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır?

 • Yukarıya doğru gidiyordu.
 • Hayatta doğrudan hiç ayrılmadım.
 • Doğru seçenekleri işaretledim.
 • Hep doğrunun yanında olacağız.
Soru 19

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

 • Köye gittim fakat o, köyde yoktu.
 • Artık mevsimlerin ve ayların önemi kalmadı.
 • Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti.
 • Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün?
Soru 20

Arpaya muhtaç yoksul bir eşekken
Başıma taç konmasını beklerdim

Helalinden rızk isterken
Bütün servetimi haramilere kaptırdım

Bu dizeler aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Destan
 • Fabl
 • Hikâye
 • Roman
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDAAADACBBCCDDBCACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

40 kişi oy kullandı
Online Testler