Türk Dili ve Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Anlatma (tahkiye) romanda kullanılan anlatım tekniklerinden biridir. Bu teknik, hâkim bakış açısıyla oluşturulur. Yani anlatıcı kahramanlardan biri değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu teknikle oluşturulmuş bir eserden alınmıştır?

 • Ablamın kardeşinin kızı ile biraz sonra arkadaş olmaya başladım. Kitaplardan, derslerden vakit bulunca onunla benim odada konuşurduk.
 • Neriman, beynine üşüşen olumsuz düşüncelerden kurtulmaya çalışıyordu. Dalgalar, içindeki duygular gibi kaygan kayalara olanca güçleriyle çarparak göklere yükseliyordu.
 • Çünkü o çalarken ben ayağa kalkmış, yukarı kaldırdığı kapağın içinde birtakım teller, çelik parçaları, pırıl pırıl madenler görmüştüm.
 • Fakat şu yaptığı şeyleri yakından görmek hevesine kapıldım. Öksürerek yanına beş adım kalıncaya kadar yaklaştım.
Soru 2

O(I), Beyoğlu’na çıktığı vakit, halis Türk mahallelerinde oturanların çoğu(II) gibi kendini(III) büyük bir(IV) seyahat yapmış sanırdı.
Bu cümledeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi zamir değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Asena’nın eserlerinden biridir?

 • Hürrem Sultan
 • Fatih-Harbiye
 • Çalıkuşu
 • Şair Evlenmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre roman türlerinden değildir?

 • Sosyal
 • Dram
 • Tarihî
 • Psikolojik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde tiyatro türünde eser veren sanatçılardan biridir?

 • Abdülhak Hamit Tarhan
 • Haldun Taner
 • Nazım Hikmet Ran
 • Necip Fazıl Kısakürek
REKLAM
Soru 6

Sonra(I) dışarı(II) çıkacağım
Kara soğuğa(III) aldırmadan
Dönüşüm çok(IV) yorgun olacak

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Dadaloğlu’nun asıl adı Veli’dir. Toroslarda yaşayan göçebe Avşar boyu Türkmenlerindendir. Bu boy, devlet tarafından yerleşik hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Dadaloğlu bu duruma karşı çıkarak şiirler yazmıştır. Eserlerinde sanat kaygısı gütmeyerek yalın ve içten şiirler yazmıştır.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Hikâye
 • Roman
 • Otobiyografi
 • Biyografi
Soru 8

Divan edebiyatında edebiyat tarihleri ve şiir antolojilerinin yerini tutan eserlere _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • mesnevi
 • divan
 • tezkire
 • gazel
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi otobiyografik tarzda yazılmış romanlardan biridir?

 • Adı Aylin
 • Şah ve Sultan
 • Viran Dağlar
 • Kısa Hayat Hikâyem
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisi istek kipiyle çekimlenmiştir?

 • Ödevi sonunda bitirdim.
 • Çocukları sinemaya götürelim.
 • Bugün evde ders çalışıyor.
 • Hafta sonu alışveriş yapacağız.
Soru 11

Aşağıdaki fiillerin hangisinde şart bileşik zaman kullanılmıştır?

 • Görecektim
 • Gelirdim
 • Gitmeliymişim
 • Yaparsam
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi e-posta terimlerinden değildir?

 • Giriş
 • Alıcı
 • Konu
 • Yanıtla
Soru 13

Masa da masaymış(I) ha
Bana mısın demedi(II) bu kadar yüke
Bir iki sallandı(III) durdu
Adam ha babam koyuyordu

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi ek fiil almıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 14

• Temasal blog: Kişilerin başlarından geçen olayları, karşılaştıkları durumları okurlarıyla paylaştıkları bloglardır.
• Topluluk blog: Üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglardır.
• Basın-yayın blogları: Gazetelerin haberleri, makaleleri ve analizleri paylaştıkları bloglardır.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y –D
 • Y – D – D
 • Y – D – Y
 • D – Y – Y
Soru 15

Gerçek anlamından uzaklaşmış isim cinsinden bir kelime ve bir fiilin kalıplaşmasıyla oluşan fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil kullanılmıştır?

 • İhtiyacı olan insanlara yardım edelim.
 • Bu eşyaları ancak o kaldırabilir.
 • Onu görür görmez kanım kaynadı.
 • Sıcağa dayanamayınca havuza atladım.
Soru 16

“Dur emmi dur ( ) ayakkabını tamir ettim ( ) ” Başını Fikret’ten yana çevirdi ( ) “Hoş geldin Fikret ( ) uğra bir ara, görüşelim.” dedi.
Bu metinde yay ayraçla ayrılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • ( , ) ( . ) ( : ) ( , )
 • ( . ) ( . ) ( , ) ( . )
 • ( , ) ( , ) ( ; ) ( . )
 • ( , ) ( , ) ( : ) ( ; )
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında günlük türüyle benzerlik göstermez?

 • Seyahatname
 • Tezkire
 • Sefaretname
 • Ruzname
Soru 18

“Neyi? - Kimi?” sorularına cevap vermeyen ve nesne almayan fiillere geçişsiz fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz fiil kullanılmıştır?

 • Savcı, olay yerini uzun süre inceledi.
 • Şehirden kısa bir süre önce ayrıldı.
 • Şiddetli ağrıları tüm vücudunda hissediyordu.
 • Dükkanın kırılan camlarını yeniden taktırdı.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

 • Turgut Özakman
 • Namık Kemal
 • Ahmet Vefik Paşa
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Uzak Doğu’dan gelen misafirlerimizi gezdirdik.
 • Ankara’nın batısına hafta sonu yağmur yağacak.
 • Bu yılki kutlamalar Taksim meydanında yapılacak.
 • Medeni Kanun’da yapılan değişiklik kabul edildi.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDABACDCDBDAABCABBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler