Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?

 • Aşk, sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
 • Bir veya birkaç olaya dayanır.
 • Yazılı edebiyatımızın ürünleridir.
 • Âşıklar tarafından saz çalınarak anlatılır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi hikâyecilerinden biridir?

 • Ahmet Mithat Efendi
 • Ömer Seyfettin
 • Halide Edip Adıvar
 • Ziya Gökalp
Soru 3

Oluş fiilleri, zamanla meydana gelen değişmeyi gösteren fiillerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde oluş bildiren fiiller bir arada verilmiştir?

 • Yürümek, iyileşmek, ağlamak
 • Koşmak, yükselmek, yemek
 • Dikmek, susamak, yaşamak
 • Sararmak, solmak, çürümek
Soru 4

Bir fiil kipinin kendi anlamı dışında kullanılmasına fiilde anlam kayması denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?

 • Boş zamanlarında sürekli kitap okurdu.
 • Okuldan çıkınca her gün kütüphaneye gidiyor.
 • Öğle yemeğinden sonra biraz uzanacak.
 • Yarın kitap fuarındaki imza gününe gideceğim.
Soru 5

Bir meclis-i ünse mahrem oldum
Ol cennet içinde adem oldum

Nasihat istersen sabırdan işit
Onayım der isen sabrı meslek et

Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kendi içinde kafiyelidir.
 • Anlam bütünlüğüne sahiptir.
 • Divan edebiyatı geleneğine aittir.
 • Dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik fiil kullanılmıştır?

 • Evdeki bozulan makineyi onarabilirim.
 • Çocuklar daha çok sorarak öğrenirler.
 • Sabah akşam yorulmadan ders çalışıyor.
 • Öğretmenin verdiği ödevleri zamanında yapmalısın.
Soru 7

İşin birden çok özne tarafından aynı zamanda karşılıklı veya birlikte yapıldığını bildiren fiillere işteş fiil denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil kullanılmıştır?

 • Çok yaşayan değil çok gezen bilir.
 • Arkadaşımdan duyduklarıma çok üzüldüm.
 • Tatilde Antalya’da buluşmak üzere sözleştik.
 • Denizdeki dalgalar bizi çok yordu.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?

 • Hava kararıncaya kadar dağ yollarında yürüdük.
 • Koltuktan kalktığı gibi salondan dışarı çıktı.
 • Sabahtan beri köyümüze yağmur yağıyordu.
 • Bu oyunu daha güzel oynayabilirsiniz.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Söyleyeni genellikle belli değildir.
 • Adalet, hürriyet en çok işlenen temalardır.
Soru 10

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin mesnevi nazım biçiminde eseri vardır?

 • Mevlana
 • Karacaoğlan
 • Köroğlu
 • Erçişli Emrah
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi DinîTasavvufi Türk Halk Edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

 • İlahi
 • Nefes
 • Koşma
 • Nutuk
Soru 12

Yeğin ey sevdiğim sen seni düzelt
Karayı bağla da beyazı çöz at
Doldur ver badeyi bir daha uzat
Ayrılık şerbetini ver melil melil

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Divan edebiyatı geleneğine aittir.
 • Gazel nazım biçimiyle yazılmıştır.
 • Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır.
 • Aşk teması işlenmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde teşbih (benzetme) sanatı kullanılmıştır?

 • Bu şehirde bir mezarlıktır zaman
  Şairler dolaşır içinde saf saf
 • Güzel şeyler düşünelim diye
  Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
 • Açsam rüzgara yelkenimi
  Dolaşsam ben de deniz deniz
 • Ak çeşmeden akan su, soğuk ve şırıl şırıl
  Hasretini çektiğim mor salkımlı bahçeler
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisinin nazım birimi beyittir?

 • Şarkı
 • Mesnevi
 • Murabba
 • Rubai
Soru 15

Asıl Metin:
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
Emdi beni kim tutar

Günümüz Türkçesiyle:
Öfkelenerek dışarı çıktım
Aslan gibi kükredim
Yiğitlerin başını doğradım
Şimdi beni kim tutabilir

Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?

 • Sagu
 • Sav
 • Türkü
 • Koşuk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Adresin yazılması gerekli değildir.
 • Genellikle kareli kâğıt kullanılır.
 • Ciddi, resmî bir üslup kullanılmalıdır.
 • İmza atılmasına gerek yoktur.
Soru 17

Servetifünun Dönemi romanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Arapça ve Farsça sözcüklerden uzak durulur.
 • Konularını seçkin tabakadan alır.
 • Süslü ve sanatlı anlatım ileri ölçüdedir.
 • Hayal kırıklığı ve üzüntü belirgin temalardır.
Soru 18

Kırmızı balıklar berrak suyun içinde uyuyorlardı.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Özne/Zarf tümleci/Yüklem
 • Nesne/Özne/Yüklem
 • Özne/Zarf Tümleci/Yüklem
 • Özne/ Dolaylı Tümleç/Yüklem
Soru 19

“Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde edat olarak kullanılmıştır?

 • Yalnızım ama mutsuz değilim.
 • Maçların yalnız bir galibi vardır.
 • Tatile yalnız gitmeye karar verdim.
 • Yalnız kalmaktan korkuyorum.
Soru 20

“Ama” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisine “koşul” anlamı katmıştır?

 • Çok güzel bir ev ama bazı eksikleri var.
 • Bayramda evimde olmak isterdim ama elimden bir şey gelmiyor.
 • İstediklerini alırım ama dediklerimi yapacaksın.
 • Tatile gideceğim ama zaman bulamıyorum.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDACBDACDABDCADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

30 kişi oy kullandı
Online Testler