Türk Dili ve Edebiyatı 4 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Pişekâr: Vay! Hoş geldin, safa geldin. Derisi patlamış, ipi kasnağı kırılmış, derunu tozla dolmuş, çöp arasına atılmış bekçi davulu…
Kavuklu: Vay! Hoş bulduk, safa bulduk… Kıyılarda kalmış, içini dışını sıçanlar yemiş, pis pis kokmuş, her tarafı delik deşik olmuş Lâpseki kavunu! Başıma gelen macerayı anlatsam da dinlesen, o vakit anlarsın…

Bu diyalog aşağıdaki geleneksel Türk halk tiyatrosu türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Kukla
 • Meddah
 • Orta oyunu
 • Köy seyirlik oyunu
Soru 2

Asıl oyundan bağımsız bir bölümdür. Hacivat ile Karagöz arasında geçen konuşmadır. Hacivat’ın “Vay Karagöz’üm, benim iki gözüm merhaba.” sözü ile başlayıp parçanın sonuna kadar devam eden kısmıdır.
Bu metinde Karagöz oyununun hangi bölümünden söz edilmektedir?

 • Muhavere
 • Giriş
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 3

Namık Kemal aşağıdaki tiyatrolarının hangisinde tarihsel bir konu işlemiştir?

 • Gülnihal
 • Vatan yahut Silistre
 • Zavallı Çocuk
 • Akif Bey
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

 • Ahmet Vefik Paşa
 • Namık Kemal
 • Recaizâde Mahmut Ekrem
 • Turan Oflazoğlu
Soru 5

Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre diğerlerinden farklıdır?

 • Merak her insanın doğasında vardır.
 • Dili yabancı kelimelerden arındırmak kolay değildir.
 • Eğitimin amacı bireylerde kalıcı değişikler meydana getirmektir.
 • İnsanlar her çağda bilgi sahibi olmak istemiştir.
REKLAM
Soru 6

I. Methedici taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendirir.
II. Meddah, kişilerin ağız özelliklerini taklit ettiği gibi hayvanların seslerini de taklit eder.
III. Perdesi, elbiseleri, dekoru ve kişileri bulunan bir tiyatro türüdür.
IV. Bu tiyatronun başarısı tek kişinin söz söylemedeki başarısına bağlıdır.
Cümlelerin hangisinde Meddah oyunuyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 7

Haziran ayının bunaltıcı günlerinden biriydi. Tarlada mercimekleri biçiyorduk. Bizler, kendimizi kaptırmış orakları sallarken kardeşimin yerde bir şeyle oynadığını ve onunla konuşmaya çalıştığını fark ettik. Merak edip yanına gittik. Oynadığı şey kocaman bir akrepti. Kuyruğunu dikmiş, kardeşimle cebelleşiyordu. Kardeşim onu bir kediye benzetmiş, “pisi pisi” diye sesleniyordu. Onun bir kedi olmadığını anlatmak çok zor oldu. Ama çok şükür kardeşimi sokmamıştı.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Tiyatro
 • Deneme
 • Haber yazısı
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir?

 • Köyün gençleri yangına kova kova su taşıyordu.
 • Bu araba çok güzel ama fiyatı çok yüksek.
 • Bu roman, bir filme konu olmuştu.
 • Çalıştığı şehir ile yaşadığı şehir arasında gidip geliyordu.
Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

 • Böyle bir seminere ilk kez katılıyordum.
 • Gördüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum.
 • Bence insanlar her zaman doğruları söylemelidir.
 • Çok neşeli, şen şakrak bir insandı.
Soru 10

Bir edebî tür olarak anı toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyulmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları veya şahit oldukları olayları, durumları anlattıkları yazı türüdür. Anılar yaşanabilecek olanı değil, olanı anlatan yazı türleri olduğundan gerçeğe dayalıdır. Bu yönüyle anılar yaşandığı dönemin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ve tarihî yapısını yansıtan birer belge niteliği taşırlar.
Bu metinde anıların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

 • Hayal unsurlarına yer verildiğine
 • Genellikle tartışmacı anlatım türünün tercih edildiğine
 • Öğretici bir yönünün olduğuna
 • Günü gününe yazılması gerektiğine
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinlerinin oluşturulmasındaki temel ilkelerden değildir?

 • Ürün kalitesi
 • Anlaşılırlık
 • Sözcük seçimi
 • Farklılık
Soru 12

Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi daha etkilidir?

 • Radyo
 • Dergi
 • Televizyon
 • Gazete
Soru 13

Bir bayram sabahıydı. Yaşım 11-12 ya vardı ya yoktu. Her zamanki gibi en güzel elbiselerimizi giymiş, harçlıklarımızı almış, kendimizi sokaklara atmıştık. Yanımda iki arkadaşım daha vardı. Sokakta dolaşırken birisi sınıf arkadaşım olan iki kardeşle karşılaştık. Kendimizce bayramlaştıktan sonra harçlıklarımızdan bahsetmeye başladık. Bu iki kardeşin ailesi son derece yoksuldu. Bizim durumumuz da pek iyi değildi. Benim harçlığım nerdeyse onların elindekinin 10 katıydı. O an çocuk olmama rağmen içim burkuldu. Harçlığımı çıkarıp onlarınki ile eşit olacak şekilde paylaştırdım. Bir çocuk için harçlığını vermek kolay olmasa da o zaman bambaşka duygular yaşamıştım.
Bir anıdan alınan bu metinde aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Betimleyici
 • Öğretici
 • Öyküleyici
 • Tartışmacı
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda kullanılan ikna tekniklerinden değildir?

 • Duygulara hitap etmek
 • Ürünü değersiz göstermek
 • İhtiyaç algısı oluşturmak
 • Fazla veya belirsiz konuşmak
Soru 15

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Nurullah Ataç – Karalama Defteri
 • Ahmet Haşim – Bize Göre
 • Suut Kemal Yetkin – Denemeler
 • Refik Halit Karay – Türkün Ateşle İmtihanı
Soru 16

Medeniyetin getirdiği inceliğin ve zarafetin bir bedeli olması gerekir diye düşünebiliriz. Medeniyet, insana inceliği veriyor, karşılığında içtenliği alıyor. Medeni insanların hayatlarının her yönünde yapma kurallara boyun eğmeleri, onları kendilerinin olmayan bir yaşayış içine hapsediyor. Bundan şikâyetleri yok onların elbette. Çünkü artık yaptıkları ile düşündükleri arasında bir zıtlık duymayacak kadar medeni hale gelmişlerdir.
Bu metin aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

 • Anı
 • Tiyatro
 • Deneme
 • Haber yazısı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yükleminin yerine göre farklı bir cümledir?

 • Konuklarımı yolcu ettikten sonra sizinle ilgileneceğim.
 • Önümüzdeki hafta arabanın bakımını yaptıracağım.
 • Evin bütün halılarını güzelce sildim.
 • Bir türkü söylüyorum güzelim gözlerine.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre farklı bir cümledir?

 • Yaşadıklarımdan öğrendiğim çok şey var.
 • İnsan saatlerce bakabilir denize.
 • Düşünerek, sorgulayarak yaşamak gerekir.
 • Sınavlara girmediği için sınıfta kalmıştı.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 20.yy. Batı Türkçesinin dönemlerinden biridir?

 • Azerbaycan
 • Karahanlı
 • Oğuz
 • Çağatay
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi denemenin temel özelliklerinden değildir?

 • Ele aldığı konuyu öyküleştirir.
 • İşlediği konuyu ispatlama çalışmaz.
 • Okuyucuyu düşünmeye ve araştırmaya yönlendirir.
 • Öznel bir üslupla kaleme alınır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDBCABDCACCBDCDBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

21 kişi oy kullandı
Online Testler