Türk Edebiyatı 2 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya ve göstermeye bağlı eserler arasındaki benzerliklerden değildir?

 • Bir olay çevresinde gelişir.
 • Olaylar belirli bir zaman diliminde geçer.
 • Anlatılan olaylardan etkilenen insanlar veya varlıklar vardır.
 • Eserdeki olaylar oyuncular tarafından sahnede canlandırılır.
Soru 2

Osman Bey attan inip Dursun Halife’yi sordu. Havuzlu avluda olduğunu öğrendi. “Konuk evi bu yanda” sözüne aldırmadı. Ardı sıra gelen Kerim Çelebi’ye hayvanların yanında kalmasını, eyerlerini almadan dinlendirip yemlemesini emrederek yürüdü. Artan iç sıkıntısı, sinirlilik hâlini almıştı.
Bu parçanında romanın ögelerinden hangisi yoktur?

 • Olay
 • Kişiler
 • Mekân
 • Zaman
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğal destanlardan değildir?

 • Çılgın Orlando
 • Kalevala
 • İlyada ve Odysseia
 • Şehname
Soru 4

• Olay öyküsü; serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun olarak yazılır.
• Durum öyküsü, Maupassant (Mopasan) tarzı öykü olarak da adlandırılır.
• Durum öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – D
 • D – Y – Y
 • Y – Y – Y
 • Y – D – D
Soru 5

Aşağıdaki parçalardan hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

 • Kadın yeniden geldi. Düşeni kaldırdı, susturmaya çalıştı ama sus dedikçe daha çok ağlıyordu kız. Büyüğü kenara çekilmişti. Uzak duruyordu.
 • Resimlerimde yüzüm yaşlı çıkmıştı. Alnım kırışıklarla doluydu. Fotoğrafçının karısının o anlatılmaz, kahırlı yorgunluğu gözlerime vurmuş, yansımıştı.
 • Beyaz, el işinden yelkenli, suyla yükselip alçalıyordu. Tek martı kuşu geldi, kamaranın penceresine kondu. İçerideki adam uyandı.
 • Evlerin birinden üç adam çıktı arka arkaya. Bağıra bağıra konuşuyorlardı. İkisi uzun boylu, biri daha kısaydı. Uzun boylular, geniş el kol hareketleri yapıyorlardı.
REKLAM
Soru 6

I. Bozkurt
II. Oğuz Kağan
III. Ergenekon
IV. Alp Er Tunga
Numaralandırılmış destanlardan hangileri Göktürklere aittir?

 • Yalnız I.
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve IV.
Soru 7

Çün bildi kim olduğunu
Leylî Ruhsârına aktı aşk seyli

Giryan dedi ey gözüm çerağı
Vahşilere el menimle yağı

Sen men dediğim habîb imişsen
Derd-i dilime tabîb imişsen

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Nazım birimi beyittir.
 • Dizeler kendi arasında kafiyelidir.
 • Kahramanlık teması işlenmiştir.
 • Arapça ve Farsça kelimeler kullanılmıştır.
Soru 8

Vakti zamanında, ne varmış ne yokmuş. Bir ihtiyar kadın varmış, bir tek kızı varmış, kızını gelin etmiş. Kızını görmeye gidiyormuş. Eskiden eski insanların nesi varmış, iki tane keçisi varmış; bunlardan yağ toplamış, bir ufak çiniye koymuş, bir serikle ağzını kapatmış. Çininin kulplarına kuvvetli bir ip bağlamış. Eline almış, beli de eğrice yola çıkmış. Bir yazının düzünde bir tilkiye rast gelmiş. Tilki ona nereye gittiğini sormuş. İhtiyar da “Kızıma gidiyorum oğul.” diye cevap vermiş.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Masal
 • Destan
 • Mesnevi
 • Manzum Hikâye
Soru 9

• Nazım şeklinde yazılır.
• Olay, kişiler, yer ve zaman ögeleri bulunur.
• Türk edebiyatındaki en önemli temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Âkif Ersoy’dur.
Sözü edilen edebî metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Masal
 • Roman
 • Hikâye
 • Manzum Hikâye
Soru 10

ARABACI ― (Girer.) Bey, gecikiyoruz, başka yerlere de uğrayacaksak çabuk olalım.
YOLCU ― (Telaşlı.) Uğrayacağız, uğrayacağız tabii! Önce yıldızlara bakayım hele…
GÖZLEMEVİ MÜDÜRÜ ― Arabacı! Otur da bekle biraz! İşimiz bitmedi henüz. (Bir sandalye çekilir. Arabacı oturur.) Eveeet, yıldızlara bakmak! (Ağır ağır.) Dostum, ne yazık ki bu kolay bir iş değil, hiç de kolay değil!

Bir tiyatro metninden alınan bu diyalogda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Rol
 • Suflör
 • Aktör
 • Dekor
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatrolardan değildir?

 • Bale
 • Opera
 • Operet
 • Trajedi
Soru 12

HACİVAT ― Of Hây Hak!.. (Gazel okur.)
Perde kurdum bezm-i irfâne safâ göstermeye
Şem’a yaktım suret-i ibret-nümâ göstermeye

(Karagöz’ü çağırır.)
Elfâzı düzgün, muhabbeti tatlı; geliverse karşıma o söylese ben dinlesem, ben söylesem o dinlese.

Bu parçanın Karagöz oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi orta oyununa ait terimlerden değildir?

 • Şakşak
 • Palanga
 • Gölge oyunu
 • Yeni dünya
REKLAM
Soru 14

11. 01. 1977

Muhterem Fevziye Hanımefendi, Suallerinize cevap vermeden evvel, benim de sizden istediğim bir müşkülüm var: Hocalık hayatınız boyunca kendiniz gibi tarafsız bir ilim anlayışı ile donanmış, seviyeli talebeler yetiştirebildiniz mi? “Evet…” derseniz mesut olacağım.

Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Fıkra
 • Mektup
 • Deneme
 • Eleştiri
Soru 15

Sevmeyenler, yaşamayanlardır. Onlar ölü ruhlardır. Her an toprağından taze hayat fışkıran tarlanın üstüne atılmış kuru kütüklerdir. Dünyamızın tadını onlar alamazlar. Hayatın kudretini onlar bilmezler. Her kökünden bir inanış otu biten, her tarafına bir başka şevk saçılmış dünyamızda, aşk ile inanış terbiyesini en küçük yaştan itibaren almamış olan nesiller bedbaht nesillerdir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anı
 • Mektup
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 16

Evrende üç tip kara delik olduğu düşünülmektedir.
Bunlardan en küçük kütleli olanları “ilkel kara delikler”dir. Bu adı almalarının nedeni evrenin oluştuğu sırada ortaya çıkmış olduklarının düşünülmesidir. Bu tip kara delikler henüz gözlemlenememekle birlikte kuramsal olarak var oldukları düşünülmektedir. Kütlesi bir dağ, büyüklüğüyse atom kadar olabilir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Tarihî
 • Felsefi
 • Bilimsel
 • Kişisel hayatı konu alan
Soru 17

O günlerde her akşam Nakiye Hanım’la birlikte bahçede oturur konuşurduk. Ben yalnız etrafımla meşgul olduğum için hiç konuşmazdım. Çölün üzerindeki gök denilen kubbe o kadar alçak, yıldızları başımıza o kadar yakın idi ki uzunca bir adam elini uzatsa bu ışık çiçeklerini toplar sanırdınız.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Eleştiri
 • Mektup
 • Anı
 • Makale
Soru 18

• Bir sanat eseri veya sanatçının gerçek değerini ortaya koymak amacıyla yapılır.
• Eleştiri yazan kişiye gezgin (seyyah) adı verilir.
• Bilimsel ve izlenimci olmak üzere ikiye ayrılır.
“Eleştiri” ile ilgili bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – D – Y
 • D – Y – D
 • Y – Y – D
 • Y – D – Y
Soru 19

Vakit kazanmak, bu kazanılmış vakti hızdan daha büyük bir gaye uğrunda sarf etmek içindir. Eğer böyle bir gaye olmasaydı hız, nereye ve niçin gittiğini bilmeyen bir yıldırım kadar lüzumsuz, belki ondan da yıkıcı olurdu. Medeniyetler, her yeni hız keşfi karşısında geri kalan saatleri ne yapacağını sorardı.
Bu parçanında asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayatımızı kolaylaştırarak bize vakit kazandıran keşifler daha büyük hedeflere ilerleyebilmemiz içindir.
 • Hızı oldukça yüksek olan yıldırımların doğaya faydasından çok zararı vardır.
 • İnsanlar, yeni keşiflerin kendilerine vakit kazandırmasından şikâyetçidir.
 • Medeniyetler, yıldırımları kontrol altına almanın bir yolunun bulunamamasından muztariptir.
Soru 20

Bir romanın aşağıdakilerden hangisiyle başlaması uygun değildir?

 • Tanyeri neredeyse ağaracaktı: Dağlar külrengi bir aydınlığın içinde kapkara yükseliyordu.
 • Hatice Hanım; pek genç, eşini yeni kaybetmiş, zengin bir hanımcağızdı. Yaşadığı elim hadisenin izlerini henüz üzerinden atamamıştı.
 • Yaz sonuydu… Asmalardan sarkan mor üzümlerin şenlendirdiği bahçedeydik, balıkları çoktan ölmüş taştan havuzun başında.
 • Çalıkuşu, bu sözleri daima gülümseyerek dinlerdi. Hâlbuki şimdi onları doğru buluyor ve gülmeye cesaret edemiyordu.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DDABBCCADBDACBDCCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

9 kişi oy kullandı
Online Testler