Türk Edebiyatı 7 Dersi 2017 - 2018 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. Yusuf Ziya Ortaç
II. Mehmet Âkif Ersoy
III. Orhan Seyfi Orhon
IV. Tevfik Fikret
Numaralanmış sanatçılardan hangileri Beş Hececilerdendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • II ve IV.
Soru 2

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim
Nerde o günler, o şevk, o heyecan? B
u güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.

Bu dizelerde Cahit Sıtkı Tarancı aşağıdaki temalardan hangisini ele almıştır?

 • Karamsarlık
 • Sevinç
 • Aşk
 • Gurbet
Soru 3

Erzurum gücünü ve güzelliğini yüceliğinden, dağlarından alır. Bu dağların bir bölümü Çoruh Vadisi’nin çevresindedir. İspir’de dağ yollarını ve kayalıkları aşıp varacağınız Yedigöller’den biri olan Adalıgöl’ün turkuaz rengiyle göz göze geldiğinizde tüm yorgunluğunuz çıkarılan bir eldiven gibi sizi terk eder.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Deneme
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Anı
Soru 4

Cemal Süreya ve Edip Cansevergibi şairlerin temsilcisi olduğu __________ 1965’e kadar sürdü. Anlamda kapalılığı benimseyen bu şairler imgeci bir şiir anlayışını savundu.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Garip akımı
 • Beş Hececiler şiir anlayışı
 • İkinci Yeni akımı
 • Yedi Meşaleciler şiir anlayışı
Soru 5

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
 • Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Tutunamayanlar – Oğuz Atay
 • Kuyucaklı Yusuf – Ece Ayhan
REKLAM
Soru 6

I. Edebiyatımızda bu türde Nurullah Ataç önemli isimlerdendir.
II. Bir düşünceyi kabul ettirmeye çalışma söz konusudur.
III. Her konuda yazılamaz.
IV. Anlatımda içtenlik ve doğallık vardır.
Deneme ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangileri söylenemez?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 7

Türkler XIII. yüzyıla kadar birçok yazı dili kullandılar. Bu yazı dillerine ait metinler; Köktürk, Uygur ve Karahanlı devirlerden kalmış olarak bugün elimizde bulunmaktadır. Bu üç devir ve sahaya ait eserlerin dili, gramer bakımından hemen hemen aynıdır.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Deneme
 • Günlük
Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türünde yazılmamıştır?

 • Bizim Akdeniz
 • Yaprak Dökümü
 • Deniz Aşırı
 • Tuna Kıyıları
Soru 9

(I) Bir kimsenin kendi yaşadığı veya tanık olduğu olayları anlattığı esere anı denir. (II) Bu tür, insanoğlunun yaşadıklarını paylaşma isteğinden doğmuştur. (III) Geçmişi anlattığı için tarih ile yolları kesişir. (IV) Anı yazılarında içtenlik aranmaz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde anı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi anı türünde yazılmamıştır?

 • Kırk Yıl
 • Otuz Beş Yaş
 • Saray ve Ötesi
 • Matbuat Hatıraları
Soru 11

• Gazete ve dergilerin belli sütunlarında yayımlanır.
• Daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır.
Bu cümlelerde sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Güldürücü Fıkra
 • Köşe yazısı
 • Gezi yazısı
 • Hatıra
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı yazmamıştır?

 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
 • Seydi Ali Reis
 • Tevfik Fikret
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

 • Kaldırımlar
 • Anayurt Oteli
 • Küçük Ağa
 • Tutunamayanlar
REKLAM
Soru 14

Nedir insanların kitaplara olan bu düşkünlüğü? Kitaplar, hele romanlar ve şiir kitapları, neden insanların hayatında bu kadar büyük bir yer alıyor? Bence, bunu cevaplandırmak için ilkin “İnsan niçin okur?” sorusunu cevaplandırmak gerekir.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir?

 • Gezi yazısı
 • Biyografi
 • Deneme
 • Makale
Soru 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 • Günlükler günü gününe yaşanan olayları anlatır.
 • Anılar yaşamın insan belleğindeki izleridir.
 • Edebiyatımızda anı türünün ilk örneği Cezmi’dir.
 • Ahmet Rasim ünlü bir anı yazarıdır.
Soru 16

Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?
Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin!
Uyuyor mu limanda her gece sallanarak
Altundan çivilerle çakılmış gemilerin?

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Dize sonlarında kafiye ve redife yer verilmiştir.
 • Dizelerde kahramanlık duygusu ağır basmaktadır.
 • Benzetme sanatından yararlanılmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızdaki hikâye ve roman yazarlarından değildir?

 • Sait Faik Abasıyanık
 • Memduh Şevket Esendal
 • Orhan Kemal
 • Yusuf Ziya Ortaç
Soru 18

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Fatih-Harbiye − Evliya Çelebi
 • Bizim Köy – Mahmut Makal
 • Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan
 • Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin
Soru 19

I. Halk şiiri geleneğinden yararlanırlar.
II. Yurt güzelliklerini şiire yansıtırlar.
III. Tanzimat Dönemi’nde eser vermişlerdir.
IV. Dilde kapalı ve süslü bir anlatımı yeğlerler.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Beş Hececiler hakkında bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir sanat anlayışına bağlıdır?

 • Ece Ayhan
 • İlhan Berk
 • Turgut Uyar
 • Tevfik Fikret
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACCDCABDBBDACCCDADD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

7 kişi oy kullandı
Online Testler