GİRİŞ/KAYIT

Türk Edebiyatı 8 – Test 152018-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerin hangisinde şiirde ahengi sağlayan ögeler bir arada verilmiştir?

 • A) Ölçü – uyak – vurgu
 • B) Ölçü – olay örgüsü – kafiye
 • C) Uyak – tonlama – kişi
 • D) Kişi – olay örgüsü – tonlama
SORU 2

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya

Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber
Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber

Bu dizeler şekil ve içerik özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

 • A) Nazım Hikmet
 • B) Mehmet Âkif Ersoy
 • C) Orhan Veli Kanık
 • D) Ahmet Haşim
SORU 3

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Orhan Veli, Garip anlayışına bağlı şairlerdendir.
 • B) Necip Fazıl, mistik ve maneviyatçı bir şairdir.
 • C) Nazım Hikmet şiirlerinde toplumsal konuları da işlemiştir.
 • D) “Çoban Çeşmesi” şiiri Yakup Kadri’ye aittir.
SORU 4

• Bilinçaltına yönelmişlerdir.
• Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemelerden uzaklaşmışlardır.
• Çağrışımlara çokça yer vermişlerdir.
Bu özellikleri taşıyan edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Garipçiler
 • B) II. Yeniciler
 • C) Toplumcu Gerçekçiler
 • D) Beş Hececiler
SORU 5

___________, İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi. Onun şiiri İslam’ın geleneksel metinlerinde görülen merkez-çevre ilişkisinin üzerine kurulmuştur. “Mona Rosa” ve “Hızır’la Kırk Saat” eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Sezai Karakoç
 • B) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • C) Melih Cevdet Anday
 • D) Yahya Kemal Beyatlı
SORU 6

Ben arifim diye sürme meydana
Bir tenhada irfanına iyce bak
Âlem bu ya senden kâmil bulunur
Teraziyle dört yanına iyce bak

Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Doğa ve insan güzellikleri
 • B) Kahramanlıklar
 • C) Ölen kişi veya kişiler
 • D) Nasihat
SORU 7

Bereket var toprağında taşında
Kırık kırık eser yelin
Binboğa Seyfilerin döner yanı başında
Faraz avcı ister yerin Binboğa

Bu şiir ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A) Halk şiiri unsurları kullanılmıştır.
 • B) Serbest ölçü ile yazılmıştır.
 • C) Redife yer verilmiştir.
 • D) Doğa güzelliği anlatılmıştır.
SORU 8

Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

 • A) Kaldırımlar
 • B) Bingöl Çobanları
 • C) Çoban Çeşmesi
 • D) Kuyucaklı Yusuf
SORU 9

I. Serim
II. Bağlam
III. Düğüm
IV. Kanal
Numaralanmış kavramlardan hangileri klasik hikâyenin bölümlerindendir?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III.
 • D) II ve IV.
SORU 10

Bir yaz mevsimiydi. Memur olduğunun haftasıydı. Akşama doğru babası Yusuf’u çağırttı. Yüzü sapsarı olarak ona baktı ve önündeki bir telgrafı gözüyle işaret ederek: “Yusuf, havadisler fena!” dedi.
Bu parçanında hikâyenin unsurlarından hangisi yoktur?

 • A) Olay
 • B) Zaman
 • C) Kişiler
 • D) Mekân
SORU 11

___________, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı psikolojik romanında birey ruhuna ayna tutmuştur.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?

 • A) Peyami Safa
 • B) Reşat Nuri Güntekin
 • C) Sabahattin Ali
 • D) Ömer Seyfettin
SORU 12

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Tutunamayanlar – Oğuz Atay
 • B) Anayurt Oteli – Turgut Uyar
 • C) Mahalle Kahvesi – Sait Faik Abasıyanık
 • D) Karabibik – Nâbizade Nazım
SORU 13

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececilerden değildir?

 • A) Faruk Nafiz Çamlıbel
 • B) Yusuf Ziya Ortaç
 • C) Nazım Hikmet Ran
 • D) Enis Behiç Koryürek
SORU 14

Oktay Rıfat ve iki arkadaşı, Varlık dergisinde ölçüsüz, uyaksız, şairanelikten uzak, yeni bir şiir akımı başlattılar ve bu anlayıştaki şiirlerini _________ adlı kitapta topladılar.
Bu parçanında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Garip
 • B) Kitabe-i Seng-i Mezar
 • C) Gün Olur
 • D) Galata Köprüsü
SORU 15

1894 yılında Sivas ilinin Sivrialan köyünde doğan sanatçı, yedi yaşında iken çiçek hastalığı sebebiyle bir gözünü kaybeder. Öbür gözünü de öküz boynuzladığı için görme engelli olmuştur. “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı eseri ünlüdür.
Bu parçanında sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Şeref Taşlıova
 • B) Âşık Veysel Şatıroğlu
 • C) Dadaloğlu
 • D) Murat Çobanoğlu
SORU 16

___________, klasik şiir zevkiyle uyuştuğu için şiirlerinin çoğunu aruz ölçüsüyle yazmıştır. “Bir Başka Tepeden” bu şiirlerinden biridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • B) Ömer Seyfettin
 • C) Peyami Safa
 • D) Yahya Kemal Beyatlı
SORU 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi köyü konu edinmemiştir?

 • A) Memleket Hikâyeleri
 • B) Yaban
 • C) Karabibik
 • D) Güzel Havalar
SORU 18

“Hüküm Gecesi” ve “Sodom ve Gomore” adlı romanların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Orhan Veli Kanık
 • B) Cahit Sıtkı Tarancı
 • C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • D) Sezai Karakoç
SORU 19

Veysel der, dünyaya ben neye geldim.
Her zaman ağladım, ne zaman güldüm.
Gönlüme teselli kendimde buldum.
Sabır ile teskin ettim özümü.

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İlk dizede mahlas (takma ad) vardır.
 • B) Sade bir dille söylenmiştir.
 • C) Kelime hâlinde redif vardır.
 • D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
SORU 20

___________, konuşma ve harekete dayanan bir gösteri sanatıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • A) Roman
 • B) Şiir
 • C) Tiyatro
 • D) Hikâye
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDBADBDBDABCABDDCCC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?