Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • Cumhuriyet Halk Fırkası
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru 2

Musul’un Irak’a bırakılmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Almanya
 • İtalya
 • İngiltere
 • Rusya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?

 • Romanya
 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Türkiye
Soru 4

Bolşevik İhtilali aşağıdaki devletlerden hangisinde meydana gelmiştir?

 • İtalya
 • Rusya
 • Fransa
 • Almanya
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

 • Japonya’nın Mançurya ve Çin’e egemen olup Asya içlerine kadar yayılmak istemesi
 • İtalya’nın Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurma hevesine kapılması
 • Almanya’nın Versay Antlaşması’nın sınırlamalarından kurtulmak istemesi
 • Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurmaya çalışması
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki konferanslardan hangisinin sonunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kurulmuştur?

 • San Francisco Konferansı
 • Paris Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • Londra Konferansı
Soru 7

5 Nisan Kararları aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Ekonomi
 • Askerî
 • Sağlık
 • Sanat
Soru 8

II. Dünya Savaşı sırasında tarımla uğraşan kesimi vergilendirmek, askerin ve halkın beslenmesini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi çıkarılmıştır?

 • Varlık Vergisi
 • Millî Korunma Kanunu
 • Toprak Mahsulleri Vergisi
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
Soru 9

Kudüs aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır?

 • Trablusgarp Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
Soru 10

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de kurulmuş olan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokrat Parti
 • Millî Kalkınma Partisi
 • Çiftçi ve Köylü Partisi
 • Serbest Demokrat Partisi
Soru 11

14 Mayıs 1950’de yapılan seçim sonucunda iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Demokrat Parti
 • Millet Partisi
 • Liberal Demokrat Parti
 • Cumhuriyet Halk Partisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Bloku teşkilatlarından biri değildir?

 • Comecon
 • Cominform
 • Varşova Paktı
 • NATO
Soru 13

Soğuk Savaş Dönemi’nde Batı Bloku’nun liderliğini üstlenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiltere
 • Almanya
 • SSCB
 • ABD
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi SSCB’ye karşı kurulmuş savunma ittifakıdır?

 • Varşova Paktı
 • NATO
 • Sadabat Paktı
 • Balkan Antantı
Soru 15

Bandung Konferansı ile aşağıdaki bloklardan hangisi ortaya çıkmıştır?

 • Bağlantısızlar Bloku
 • İtilaf Bloku
 • Doğu Bloku
 • Batı Bloku
Soru 16

İsrail, Suriye’nin Golan Tepelerini hangi savaş sonunda işgal etmiştir?

 • Altı Gün Savaşı
 • Yom Kippur Savaşı
 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
Soru 17

Camp David Antlaşmaları ile İsrail’in siyasi varlığını ilk kez resmen kabul eden Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suriye
 • Libya
 • Irak
 • Mısır
Soru 18

Türkiye “Ege Adaları Sorunu’nu” aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • Almanya
 • Rusya
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
Soru 19

12 Mart Muhtırası ile iktidardan indirilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millet Partisi
 • Adalet Partisi
 • Demokrat Parti
 • Millî Kalkınma Partisi
Soru 20

1999-2000 futbol sezonunda UEFA Kupası’nda oynama şansını elde ederek ilk kez bir Avrupa kupasını Türkiye’ye getiren Türk futbol takımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Trabzon Spor
 • Fenerbahçe
 • Beşiktaş
 • Galatasaray
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBBDAACCBADDBAADCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?