Biyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminin incelediği konulardan birisi değildir?

 • Canlıların gelişim aşamaları
 • Atomun tanecikli yapısı
 • Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkileri
 • Hücre ve hücrede meydana gelen olaylar
Soru 2

Günümüzdeki;
I. genetik,
II. eczacılık,
III. ekoloji
bilim dallarından hangileri biyolojinin çalışma alanlarındandır?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 • Bakteriler
 • Mantarlar
 • Hayvanlar
 • Bitkiler
Soru 4

Bütün canlılar için,
I. fotosentez,
II. beslenme,
III. metabolizma
özelliklerinden hangileri ortaktır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Yukarıdaki şekilde bazı canlılara ait yapılar verilmiştir.
Bu yapıların ortak olarak gerçekleştirdiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fotosentez
 • Solunum
 • Boşaltım
 • Hareket
REKLAM
Soru 6

Su ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Canlılarda oluşan aşırı su kaybı, hayati öneme sahiptir.
 • Enzimlerin çalışması için su gereklidir.
 • Öz ısısı düşük olduğundan, çabuk ısınır, çabuk soğur.
 • Doğada katı, sıvı ve gaz şekilde kolayca bulunabilir.
Soru 7

Maddelerin asitlik ve bazlık derecesini ölçmek için pH cetveli kullanılır. pH cetveli 0 – 14 arasındadır. Bir maddenin pH değeri 0 – 7 arasında ise asit, 7 – 14 arasında ise bazdır. 7 ise nötrdür. 7’den 0’a gidildikçe asitlik derecesi, 7’den 14’e gidildikçe bazlık derecesi artar.
Buna göre aşağıda verilen pH değerlerinden hangisi en asidiktir?

 • 2,1
 • 5,6
 • 8
 • 12,6
Soru 8

Aşağıdaki maddelerden hangisi sağlıklı bir insan tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır olarak alınmak zorundadır?

 • Hormon
 • Mineral
 • ATP
 • Enzim
Soru 9

Aşağıdaki besin maddelerinden hangisinde bol miktarda nişasta bulunmaz?

 • Patates
 • Pirinç
 • Yulaf
 • Yumurta
Soru 10

Yukarıda enzimlerin çalışması ile ilgili bir şema verilmiştir.
Şemadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 • Enzim ile substratı arasındaki uyum anahtar-kilit ilişkisine benzer.
 • Enzimler çift yönlü (tersinir) çalışır.
 • Enzimler tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür.
 • Enzimler, hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilir.
Soru 11

Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi DNA’ya aittir?

 • Urasil nükleotidi bulunur.
 • Yapısında riboz şekeri bulunur.
 • Kendini eşleyebilir ve onarabilir.
 • Ökaryot hücrelerde sitoplazma ve çekirdekte bulunur.
Soru 12

Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 • Dönem dönem şok diyetler uygulanmalıdır.
 • Her besin grubundan ihtiyaç kadar tüketilmelidir.
 • Bazı günler su içilmemelidir.
 • Çok yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketilmelidir.
Soru 13

Hücre teorisiyle ilgili,
I. Bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşur.
II. Hücreler canlıların temel yapısal ve fonksiyonel birimidir.
III. Metabolik faaliyetlerin tamamı hücre dışında gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi ökaryot ve prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?

 • Mitokondri
 • Golgi aygıtı
 • Hücre zarı
 • Çekirdek
Soru 15

Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi zar yapısı bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?

 • Golgi aygıtı
 • Lizozom
 • Koful
 • Mitokondri
Soru 16

Yukarıda bir kaba konulmuş mürekkep taneciklerinin suda dağılması şematize edilmiştir.
Buna göre mürekkep tanelerinin suda dağılması aşağıdaki madde geçiş yöntemlerinden hangisi ile tanımlanabilir?

 • Pasif taşıma
 • Aktif taşıma
 • Endositoz
 • Ekzositoz
Soru 17

Yukarıda hücre zarından madde geçiş yöntemlerinden biri şematize edilmiştir.
Bu madde geçiş yöntemi ile ilgili,
I. Taşıyıcı proteinler kullanılır.
II. Enerji harcanır.
III. Madde daima çok olduğu taraftan az olduğu tarafa geçer.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 18

Hücrede üretilen enzim, hormon gibi büyük moleküllü maddelerin hücre dışına salgılanmasında aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisi kullanılır?

 • Kolaylaştırılmış difüzyon
 • Aktif taşıma
 • Ekzositoz
 • Endositoz
Soru 19

Kontrollü deneylerde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken denir. Özdeş iki bitki ile hazırlanan bir deney düzeneğinde sıcaklık, su miktarı, karbondioksit miktarı, toprak çeşidi, toprak miktarı, saksı büyüklüğü gibi faktörlerin aynı olduğu iki deney düzeneğinden biri karanlık biri aydınlık ortamda tutularak bitkilerin fotosentez hızları ölçülmüştür.
Buna göre yukarıda verilen deney düzeneğinde bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bitki çeşidi
 • Fotosentez hızı
 • Işık miktarı
 • Sıcaklık
Soru 20

Aşağıda verilen bilimsel yöntem basamaklarından hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır?

 • Hipotez oluşturmak
 • Hipoteze dayalı tahminlerde bulunmak
 • Kontrollü deneyler yapmak
 • Kontrollü deney sonuçlarını değerlendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACDCABDACBBCDABCBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?