Biyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi canlıları bilimsel olarak sınıflandırmanın amaçlarından birisi değildir?

 • Canlılar ile ilgili bilimsel araştırmaları hızlandırmak
 • Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek
 • Canlıları dış görünüşlerine göre ayırmak
 • Sınıflandırma ile ilgili dil birliği sağlamak
Soru 2

Kökenleri farklı fakat görevleri aynı olan organlara analog organlar denir. Embriyonik gelişim sırasında aynı hücre gruplarından farklılaşarak gelişen (kökenleri aynı) dolayısıyla yapıları birbirine çok benzeyen fakat görevleri farklı olabilen organlara homolog organlar denir.
Buna göre,
I. Güvercin kanadı – Kelebek kanadı
II. İnsan kolu – Yarasa kanadı
III. Balina yüzgeci – Aslan bacağı
organ çiftleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Analog organ <-----> Homolog organ

 • I <-----> II ve III
 • II <-----> I ve III
 • I ve II <-----> III
 • II ve III <-----> I
Soru 3

Doğal sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

 • Beslenme şekli
 • Kromozom sayısı
 • Anatomik ve fizyolojik yapı
 • DNA benzerliği
Soru 4

Buna göre türden âleme doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi artar?

 • Gen benzerliği
 • Canlı çeşitliliği
 • Protein benzerliği
 • Kromozom sayısı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir cins adıdır?

 • Felis domesticus
 • Pinus nigra
 • Aptenodytes patagonica
 • Homo
REKLAM
Soru 6

Aynı türe ait farklı bireylerde,
I. kromozomlarındaki genetik bilgi,
II. kromozom sayısı,
III. eşey kromozomu çeşidi
özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıda bazı canlı âlemleri verilmiştir.
I. Arkeler
II. Hayvanlar
III. Protistler
IV. Mantarlar
Buna göre verilen âlemler basitten gelişmişe sıralandığında hangisi üçüncü sırada yer alır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Yukarıda bir bakteri şekli verilmiş ve bazı yapıları adlandırılarak numaralandırılmıştır.
Buna göre bakteriye ait numaralandırılmış yapılardan hangisi bakterinin aktif olarak yer değiştirmesini sağlar?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bazı bakterilerin uygun olmayan çevre koşullarında hayatta kalabilmek için oluşturdukları koruma yapısıdır?

 • Endospor
 • Plazmit
 • Mezozom
 • Kapsül
Soru 10

Aşağıdaki canlı âlemlerinden hangisinde yer alan organizmaların tamamı prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 • Mantarlar
 • Hayvanlar
 • Arkeler
 • Bitkiler
Soru 11

Aşağıda verilen beslenme şekillerinden hangisine bakteriler âleminde yer alan organizmalarda rastlanmaz?

 • Fotosentetik
 • Kemosentetik
 • Parazit
 • Etçil
Soru 12

Arkelerle ilgili;
I. Prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli organizmalar olmasına rağmen, bazı özellikleriyle ökaryot hücrelerle benzerlik gösterirler.
II. Aşırı ortamlarda (ekstrem koşullarda) yaşayabilirler.
III. Tüm türleri ototrof beslenirler.
yargılardan hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

• Bir hücreli ya da çok hücreli olabilirler.
• Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını arttırırlar ve sudaki bazı canlıların besinini oluştururlar.
• Taşıdıkları renk pigmentine göre kırmızı, esmer, kahverengi renkli çeşitleri vardır.
Yukarıda özellikleri verilen protista çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Alg
 • Öglena
 • Amip
 • Cıvık mantarlar
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi, bu yapıya sahip olan organizmanın kesinlikle Protista âleminde yer aldığını kanıtlar?

 • Hücre zarı
 • Kontraktil koful
 • Hücre duvarı
 • Golgi aygıtı
Soru 15

Mantarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Glikozun fazlasını glikojen olarak depolar.
 • Ökaryot hücre yapılıdır.
 • Fotosentez ile kendi besinini üretir.
 • Kitin yapılı hücre duvarına sahiptir.
Soru 16

Bitkiler aşağıdaki yapılarından hangisi ile eşeyli olarak çoğalır?

 • Kök
 • Gövde
 • Yaprak
 • Çiçek
Soru 17

Aşağıda verilen bitki çeşitlerinden hangisinin gerçek kök, gövde, yaprakları ile iletim demetleri yoktur?

 • Kara yosunu
 • Eğrelti otu
 • Çam
 • Gül
Soru 18

Aşağıdaki hayvan gruplarından hangisi omurgasızdır?

 • Kuşlar
 • Sürüngenler
 • İki yaşamlılar
 • Yumuşakçalar
Soru 19

Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm omurgalı hayvan sınıfları için ortaktır?

 • Sıcakkanlı olma
 • Eşeyli üreme
 • Başkalaşım geçirme
 • Vücudun pullarla kaplı olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi virüslerin neden olduğu bir hastalık değildir?

 • Kuduz
 • Grip
 • Renk körlüğü
 • Uçuk
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABBDADCACDBABCDADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?