Coğrafya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

• Yeryüzü şekillerinin oluşum sürecini ve dağılışını inceler.
• Araştırmalarını yeryüzünde yapar.
• Kartografya, pedoloji, litoloji gibi bilim dallarından yararlanır.
Yukarıda verilen bilgiler coğrafyanın hangi alt dalı ile ilgilidir?

 • Klimatoloji
 • Jeomorfoloji
 • Hidrografya
 • Biyocoğrafya
Soru 2

İlk Çağ’ın ilk coğrafyacısı olarak bilinen, çeşitli gezginlerden ve gemicilerden topladığı bilgiler doğrultusunda haritalar oluşturan bilim insanı kimdir?

 • Tales
 • Batlamyus
 • Macellan
 • Piri Reis
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?

 • Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalması.
 • Paralel boylarının kutuplara doğru gidildikçe kısalması.
 • Dünya’nın çizgisel hızının ekvatora doğru gidildikçe artması.
 • Karaların Kuzey yarım kürede daha fazla yer tutması
Soru 4

Dünya’nın Güneş’e göre konumu görseldeki gibiyken aşağıda verilenlerden hangisi yaşanmaz?

 • Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
 • Oğlak Dönencesi’nde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz.
 • Bu tarihten sonra Güney Yarım Küre’de geceler kısalmaya başlar.
 • Güney Yarım Küre’de güneye gidildikçe gündüzler uzar.
Soru 5

Matematik iklim kuşaklarının her iki yarım kürede de aynı enlem değerlerinden başlayıp bitmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eksen eğikliği
 • Okyanus akıntıları
 • Basınç merkezlerinin dağılışı
 • Kara ve denizlerin dağılışı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi boylamlar arasındaki mesafenin sonucunda oluşur?

 • İklim ve bitki örtüsünde kuşaklar meydana gelmesi
 • Denizlerdeki tuzluluk oranının kutuplara doğru azalması
 • Doğu – batı yönünde iki nokta arasında yerel saat farkı oluşması
 • Cisimlerin gölge boyunun ekvator ve çevresinde daha kısa olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?

 • Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
 • Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
 • Genç fay hatları üzerinde olduğundan sık sık deprem yaşanır.
Soru 8

Doğu – batı doğrultusunda geniş alan kaplayan ülkeler aynı anda birden fazla ulusal saat kullanır.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi bunlardan biridir?

 • Arjantin
 • Norveç
 • İngiltere
 • Kanada
Soru 9

0° başlangıç meridyeninin geçtiği Greenwich kasabası aşağıdaki şehirlerden hangisinin yakınındadır?

 • Moskova
 • New York
 • Tokyo
 • Londra
Soru 10

Konik projeksiyon yöntemi ile Orta kuşaktaki yerlerin haritaya daha az hata ile aktarılması mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin haritası konik projeksiyon ile çizilirse hata oranı daha az olur?

 • Fransa
 • Peru
 • Alaska
 • Yeni Zelanda
Soru 11

1/500.000 ve 1/2.000.000 ölçekli iki Türkiye haritasında aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

 • Bozulma oranı
 • Ayrıntıyı gösterme gücü
 • Paralel ve meridyen değerleri
 • İzohipsler arasındaki yükselti farkı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel haritalardan biridir?

 • Türkiye Fiziki Haritası
 • İç Anadolu Bölgesi Jeoloji Haritası
 • Almanya İdari Bölünüş Haritası
 • Asya Kıtası Nüfus Dağılışı Haritası
Soru 13

Görselde verilen izohips haritasında daire içinde gösterilen yer şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırt
 • Haliç
 • Falez
 • Boyun
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumu üzerinde iklimin etkisi en azdır?

 • Yer şekilleri
 • Maden rezervleri
 • Kültürel faaliyetler
 • Nüfusun yeryüzüne dağılışı
Soru 15

İklim olaylarının gerçekleştiği atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mezosfer
 • Termosfer
 • Stratosfer
 • Troposfer
Soru 16

Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde bazı yerler numaralandırılmıştır.
Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi diğerlerine göre daha az yağış alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 17

Bir yerde ölçülen sıcaklık değerine gerçek sıcaklık denir. Bir yerin yükseltisinin deniz seviyesine düşürüldüğü varsayılarak hesaplanan sıcaklığına ise indirgenmiş sıcaklık denir.
Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Marmara Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
Soru 18

Görselde verilen A merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

 • Yüksek basınç alanıdır.
 • Yağış ihtimali yüksektir.
 • Güney Yarım Küre’de yer alır.
 • Hava kütlesi alçalıcı özellik gösterir.
Soru 19

• Kutup ikliminde yağış azdır.
• Sert karasal iklimin bitki örtüsü tayga ormanlarıdır.
• Tropikal iklimde yıl boyunca sıcaklıklar yüksektir.
• Çöl iklimi günlük sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir.
İklimler ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 20

Yaz tatilini nerede geçirdiklerini anlatan öğrencilerden Ahmet, gittiği yerde en fazla yağışın yaz mevsiminde düştüğünü, doğal bitki örtüsünün çayır olduğunu, donma olaylarının fazla yaşandığını söylemiştir.
Buna göre Ahmet yaz tatilini aşağıdaki şehirlerden hangisinde geçirmiştir?

 • Kars
 • Konya
 • Edirne
 • Çankırı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCACBDDACDCBDCABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?