Coğrafya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

İlk şehir devletleri aşağıda verilen dönemlerin hangisinde kurulmuştur?

 • Taş Devri
 • Maden Devri
 • Orta Çağ
 • Yakın Çağ
Soru 2

İskandinav Yarımadası, Grönland Adası ve İzlanda Adası’nda yerleşmenin az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İklim
 • Yer şekilleri
 • Ulaşım
 • Su kaynakları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • İdari birimlerin en alt basamağındadırlar.
 • Genellikle tarım ve hayvancılıkla geçinirler.
 • İlerleyen zamanda köy veya şehir yerleşmelerine dönüşebilirler.
 • Yapılan ekonomik faaliyet türüne ve bulunduğu bölgeye göre isim alırlar.
Soru 4

Aşağıdaki kırsal yerleşmelerden hangisi yerleşme planı kriterine göre sınıflandırılmıştır?

 • Vadi köyü
 • Orman köyü
 • Yol boyu köyü
 • Akarsu boyu köyü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi madencilik faaliyetlerinin ön planda olduğu şehirlerden biridir?

 • Zonguldak
 • Edirne
 • Amasya
 • Kars
REKLAM
Soru 6

Bir kasabanın zamanla nüfusunun artması sonucunda şehir olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisinin katkısı en az olur?

 • Limanın olması
 • Yer altı kaynakları
 • Dağlık ve engebeli olması
 • Ulaşımının kolaylığı
Soru 7

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü alanlarda ahşap meskenlerin yaygın olması beklenir?

 • Çöl İklimi
 • Karasal İklim
 • Tundra İklimi
 • Ekvatoral İklim
Soru 8

Aşağıdaki ovalardan hangisinde tarımsal verimlilik daha az ve yerleşmeler daha seyrektir?

 • Çukurova
 • Konya Ovası
 • Adapazarı Ovası
 • Bursa Ovası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye’de yerleşmeyi etkileyen beşeri bir faktörden söz edilmektedir?

 • Türkiye’de bakıdan dolayı güney yamaçlarda yerleşme daha sıktır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde yer şekillerinin engebeli olması dağınık yerleşmeye neden olmuştur.
 • Taşeli Platosu’nda geçirgen kalkerli arazi yerleşmenin seyrek olmasına etki etmiştir.
 • Zonguldak, Batman gibi şehirlerde fosil yakıtların çıkarılmasına bağlı olarak yerleşme yoğunlaşmıştır.
Soru 10

Şanlıurfa’nın 15 kilometre güneydoğusunda yer alan, insanoğlunun ilk tapınağı olarak kabul edilen sit alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göbeklitepe
 • Alacahöyük
 • Çatalhöyük
 • Gordion
Soru 11

İllere bağlı ve ilden küçük, en yüksek dereceli mülki amiri kaymakam olan, kurulup kaldırılması kanunla gerçekleşen yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Köy
 • İlçe
 • Bucak
 • Belde
Soru 12

Yukarıdaki tabloda verilen yerlerden hangisinde nüfusun sık ya da seyrek oluşunun nedeni yanlış verilmiştir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bölge sınıflandırması etkili olan doğal özelliklerden biridir?

 • Turizm
 • Mülki idare
 • Konut özellikleri
 • Toprak yapısı
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki Türkiye haritasında nüfus özellikleri göz önüne alınarak bazı alanlar numaralandırılmıştır.
Bu alanlardan hangisi sık nüfuslu bölgelerdendir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaret bölgesi değildir?

 • Bursa
 • Kayseri
 • Çankırı
 • Gaziantep
Soru 16

Belirli amaçlara göre oluşturulan bölge sınırları zamanla değişebilir.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırlarının değişmesi daha uzun zamanda gerçekleşir?

 • Turizm Bölgesi
 • Sanayi Bölgesi
 • Orman Bölgesi
 • İklim Bölgesi
Soru 17

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa Kıtası ve diğer bazı ülkelerin savunma alanında iş birliği yapmak için oluşturduğu, 1952 yılında Türkiye’nin de katıldığı askeri nitelikteki örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 • G-20
 • NATO
 • NAFTA
 • Avrupa Birliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal çevreye etkisine örnek verilebilir?

 • Depremden sonra tsunami oluşması
 • Yoğun sisten dolayı trafikte yaşanan aksama
 • İnşaat hafriyatının yamaç dengesine zarar vererek heyelanı tetiklemesi
 • Verimli topraklarından dolayı volkanik arazilerde yerleşmenin yoğun olması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevredeki yanlış uygulamaları sonucunda oluşur?

 • Volkanizma
 • Deprem
 • Meteor düşmesi
 • Asit yağmurları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi oluştuktan sonra doğal çevreye diğerlerinden daha uzun süre zarar verir?

 • Radyoaktif Kirlilik
 • Gürültü Kirliliği
 • Hava Kirliliği
 • Işık Kirliliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BAACACDBDABCDBCDBCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?