Din Kültürü 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyat suresi, 56. ayet)
Bu ayette insanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?

 • Nasıl yaratıldığına
 • Yaratılış zamanına
 • Yaratılış amacına
 • Yaratılış evrelerine
Soru 2

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış;
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış...”

Bu dizede aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

 • Hayat, Allah inancı ile anlam kazanır.
 • İnanma duygusu doğuştan gelen bir ihtiyaçtır.
 • İslam’ın sanat anlayışı tevhit çerçevesinde şekillenir.
 • Allah’ın birliğine inanmak, onun buyruklarını tutmayı gerektirir.
Soru 3

Bir yapıyı oluşturan mermerin, ahşabın vs. farklı illerden ve ülkelerden kendi kendilerine bir araya gelip insanların ihtiyaçlarını karşılamak için estetik ve sanatı oluşturduklarını iddia eden bir insan düşünebilir misiniz? Bu iddianın akla yatkın olduğunu mu düşünürsünüz yoksa gülüp geçer misiniz?
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine ulaşılmak istenmektedir?

 • Hiçbir varlığın kendine ayrı ve bağımsız bir gücü yoktur.
 • Allah’tan başka ilahlar olsaydı evrende düzen olmazdı.
 • Kâinattaki her varlığın bir gayesi mevcuttur.
 • Sanatlı bir eser sanatkârına işaret eder.
Soru 4

“Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu...
(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine cevap niteliğindedir?

 • Allah var mıdır?
 • Birden fazla tanrı var mıdır?
 • Akıl ile Allah’a ulaşılır mı?
 • Gökler ve yer niçin yaratılmıştır?
Soru 5

İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre ve her hücrede çok zengin bir biyolojik yapı vardır. Hücre çekirdeğinde yer alan DNA molekülünde o kimseye ait tüm bilgiler depolanmaktadır. Bir gram DNA molekülü milyarlarca CD’nin depoladığı bilgiyi depolayabilmektedir. Beyinde bulunan nohut büyüklüğündeki hipofiz bezi anne karnından ölüme kadar insanın büyümesini dengeli biçimde sağlamaktadır. Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu dünyanın etrafını birkaç kez kuşatacak uzunluktadır.
Bu paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

 • İnsan aklıyla doğru bilgiye ulaşabilir.
 • Kâinatta her şey insana hizmet etmektedir.
 • Akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliktir.
 • İnsan vücudundaki düzen bir yaratıcının varlığına işaret eder.
REKLAM
Soru 6

Allah’ın nitelikleri (sıfatları) zâti ve subûti olmak üzere ikiye ayrılır. Allah’ın zati özellikleri sadece kendisine aittir; subûti özellikleri ise sınırlı olarak yarattıklarında da mevcuttur.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarındandır?

 • Basar
 • Semi
 • Vahdaniyet
 • Kudret
Soru 7

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Sevinçli durumlarda da edilir.
 • Belli zamanlarla sınırlıdır.
 • Belli mekânlarda yapılır.
 • Yüksek sesle edilmelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir dua örneği değildir?

 • “…Rabb’imiz! Bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru…”
  (Bakara suresi, 201.ayet)
 • “Rabb’im! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat…”
  (İbrahim suresi, 40. ayet)
 • “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.”
  (Hadis)
 • “Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.”
  (Hadis)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından biri değildir?

 • Günahı bir daha işlememeye azmetmek
 • Kabul edilmesi için sadaka vermek
 • Günahı kesin olarak terk etmek
 • Günahlarından pişmanlık duymak
Soru 10

Kur’an-ı Kerim’i anlamı üzerinde düşünerek ve ondaki emir ve yasakları uygulamayı amaç edinerek okumaya ne ad verilir?

 • Hatim
 • Tecvit
 • Tilavet
 • Makam
Soru 11

“... O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.”
(Tahrîm suresi, 12.ayet)
Bu ayette bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Meryem
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Hacer
 • Hz. Aişe
Soru 12

Hz. Ali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ebu Talip’in oğludur.
 • Hz. Peygamber’in damadıdır.
 • İman eden ilk dört kişiden biridir.
 • Hicret’te Hz. Peygamber’in yol arkadaşıdır.
Soru 13

• Hz. Peygamber’in görevlendirdiği ilk öğretmendir.
• Bedir ve Uhud savaşlarında İslam sancağını taşımıştır.
• Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Hamza
 • Mus’ab b. Umeyr
 • Erkam b. Ebi’l-Erkam
 • Üsame b. Zeyd
REKLAM
Soru 14

Hz Ebû Bekir’in kızı, Hz. Aişe’nin kız kardeşidir. Aynı zamanda Abdullah ve Urve gibi iki büyük âlim ve şehidin annesidir. O, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine kadar da İslam’a hizmet etmiştir.
Hakkında bilgi verilen hanım sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Esma
 • Ümmü Eymen
 • Ümmü Ümare
 • Hz. Hansa
Soru 15

İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İslam kültür ve sanatı Kur’an ve hadis kaynaklıdır.
 • İslam medeniyeti tefekkür ve geometriye dayanır.
 • Süslemelerde resim ve heykel gibi sanatlara yer verilmiştir.
 • Mimaride sadelik, sağlamlık, fonksiyonellik ve estetik ön planda tutulmuştur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?

 • Şehzade Camii
 • Sultan Ahmet Camii
 • Selimiye Camii
 • Süleymaniye Camii
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ünlü mutasavvıflardandır?

 • Yunus Emre
 • Nâbi
 • Kaygusuz Abdal
 • Şeyh Galip
Soru 18

• Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı
Örneği ve tanımı verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Minyatür
 • Hat
 • Tezhip
 • Ebru
Soru 19

Kur’an-ı Kerim ve diğer el yazması eserlerin kenarlarının ve levhaların süslenmesinde kullanıldığı görülen “altınla yapılan süsleme” anlamına gelen sanat dalı ile uğraşan kişiye _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hattat
 • ressam
 • nakkaş
 • müzehhip
Soru 20

Kirlenen bir çevre, kirlenmiş bilinçlerin eseridir. Bilinç arınması ise ancak çevre hakkında güçlü ve yerinde bir değer eğitimiyle mümkün olacaktır. Mümin; tabiatı boyunduruk altına almayı ya da sömürmeyi değil, onun değerlerine ve ritimlerine ayak uydurmayı hedefleyen, güzel ahlaklı insandır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Çevre bilinci eğitim ile kazanılabilir.
 • Müslüman çevreye duyarlı olmalıdır.
 • Yeryüzü insana hizmet etmesi için vardır.
 • İyi ahlak, tabiatı amacına uygun kullanmayı gerektirir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDCADBCADBACBABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?