Fizik 1 – Test 16 2019-1. Dönem

SORU 1

Uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri inceleyen gözlem ve deneye dayalı bilim dalına ne ad verilir?

 • Kimya
 • Tarih
 • Fizik
 • Biyoloji
SORU 2

Termodinamik; ısı, sıcaklık, özkütle, basınç gibi nicelikler arasındaki ilişkiyi inceler.
Buna göre;
I. buzulların erimesi,
II. binaların dış yüzeylerinde yalıtım malzemesi kullanılması,
III. sıcak su kaynaklarından enerji elde edilmesi
olaylarından hangileri termodinamik ile ilişkilendirilebilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 3

Fizik biliminin alt dalları ve ilgili meslek eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir?

 • Mekanik ─ İnşaat mühendisliği
 • Elektromanyetizma ─ Elektrik elektronik öğretmenliği
 • Optik ─ Mikroelektronik mühendisliği
 • Termodinamik ─ İklimlendirme uzmanı
SORU 4

Yukarıdaki tabloda temel büyüklükler ve örnek ölçme araçları eşleştirilmiştir.
Buna göre hangileri doğru verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 5

Vektörel ve skaler nicelikler içeren cümleler aşağıda verilmiştir.
I. Okul sırası doğu yönünde duvara doğru 10 N ve 5 N’luk kuvvetlerle çekildi.
II. Ankara’nın salı günü hava sıcaklığı 32 °C oldu.
III. Ayşe’nin okul harçlığı 10 TL oldu.
IV. Okul servisi güney yönünde 70 km/h hızla ilerliyordu.
Buna göre hangileri vektörel büyüklük içeren cümlelerdir?

 • I ve II.
 • III ve IV.
 • I ve IV.
 • II, III ve IV.
SORU 6

K ve L vektörleri M noktasına şekildeki gibi etki ediyor.
Buna göre toplam vektör kaç birimdir?

 • 3
 • 7
 • 8
 • 10
SORU 7

1 ton = 1000 kg olduğuna göre 8 ton kaç kg’dır?

 • 8
 • 80
 • 800
 • 8000
SORU 8

Yarıçapı 2 cm olan küre şeklindeki kap tamamen su ile doludur.
Su, kenar uzunluğu 3 cm olan küp şeklindeki bir kaba boşaltıldığında kaptan taşan suyun hacmi kaç cm3 ’tür? (π = 3 alınacak, Vküre = 4/3 πr3 , Vküp= a3 )

 • 2
 • 3
 • 5
 • 8
SORU 9

Şekildeki dereceli kapta bulunan 120 cm3 hacimli suya taş parçası atıldığında su seviyesi 136 cm3 oluyor. 150cm3 120cm3 Su 150cm3 136cm3
Buna göre taşın hacmi kaç cm3 tür?

 • 16
 • 20
 • 36
 • 45
SORU 10

Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf bir maddeye ait kütle-hacim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğiminden maddenin hangi ayırt edici özelliği hesaplanır?

 • Basınç
 • Özkütle
 • Sıcaklık
 • Renk
SORU 11

I. Kuyumculuk
II. Porselen yapımı
III. Geleneksel sanatlarımızdan olan ebru sanatı
Hangileri özkütlenin ayırt edici bir özellik olması sonucu günlük hayatta kullanılan meslek ve sanat dallarına örnek verilebilir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
SORU 12

Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan etkileşime adezyon (yapışma) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi adezyona örnek verilir?

 • Civa damlasının küresel durması
 • Yıkanan bir bardak üzerinde su damlacıklarının kalması
 • Su damlasının küresel bir yapıda kalması
 • Deniz ve okyanustaki suların birarada durması
SORU 13

Bir futbolcu ısınmak için şekilde verilen sahanın çevresinde 3 tur koşuyor.
Buna göre futbolcunun ısınma turları sonunda aldığı yol kaç metredir?

 • 100
 • 300
 • 400
 • 600
SORU 14

Yarıçapı 60 m olan çember şeklindeki koşu pistinde K noktasından harekete başlayan bisikletli tekrar K noktasına gelerek duruyor.
Buna göre bisikletlinin yer değiştirmesi kaç metredir? (π = 3 alınacak)

 • 0
 • 60
 • 180
 • 360
SORU 15

Düzgün doğrusal hareket yapan bir koşucu için konum-zaman değerleri tablodadır.
Buna göre tabloya ait konum-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

SORU 16

Bir hareketliye ait hız-zaman grafiği şekilde verilmiştir.
Buna göre hareketli 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?

 • 16
 • 32
 • 40
 • 64
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi ivmeli harekete örnektir?

 • Sabit hızla yükselmekte olan balon
 • Hareketsizken 80 km/h’lik hıza ulaşan otomobil
 • 25 km/h’lik sabit hızla giden bisiklet
 • 80 km/h’lik sabit hızla doğrusal yolda ilerleyen tren
SORU 18

Ayşe Fizik dersinde verilen bir ödevle ilgili olarak temas gerektiren/temas gerektirmeyen kuvvetlere ait örneklerin olduğu bir tablo yapıyor.
Buna göre Ayşe hangi örneği tabloda yanlış yazmıştır?

 • Elektrik kuvveti
 • Çekme kuvveti
 • Manyetik kuvvet
 • Kütle-çekim kuvveti
SORU 19

Şekildeki cisme aynı doğrultuda üç kuvvet etki etmektedir.
Buna göre bileşke kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir? (Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

 • F2 kuvveti yönünde 35 N
 • F1 kuvveti yönünde 5 N
 • F3 kuvveti yönünde 40 N
 • F1 kuvveti yönünde 25 N
SORU 20

Kütlesi 40 kg olan bir cismin ağırlığı kaç N’dır? (g = 10 N/kg)

 • 4
 • 40
 • 400
 • 4000
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDCBCDDCABDBDAABBABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Online Test 16

Açık lise Test çöz 2019 Fizik 1 testimiz 08 - 09 aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2018 - 2019 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Fizik 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Fizik 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 aralık 2018 tarahinde yapılan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Fizik 1 dersi için geçme notu nedir ?

Fizik 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Fizik 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Fizik 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Fizik 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 05 ocak 2019 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Fizik 1 2019 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Fizik 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Fizik 1 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Fizik 1 testinin başarı yüzdesi %49. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Fizik 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?