Fizik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir iletkenden t sürede geçen yük miktarına akım şiddeti denir ve i = q / t bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre bir iletkenin birim kesitinden 1 s’de 1 C’luk yük geçiyorsa iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

 • 0,25
 • 0,50
 • 1
 • 1,5
Soru 2

Buna göre aynı metal telin uzunluğunu 4 katına çıkarılırsa telin direnci kaç R olur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Bir elektrik devresindeki eşdeğer direncin değerini değiştirmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Termometre
 • Dinamometre
 • Barometre
 • Reosta
Soru 4

Sıcaklığı sabit olmak koşuluyla bir iletkenin uçları arasındaki gerilimin iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir ve bu oran iletkenin direncine eşittir.
R = V/I
Buna göre uçları arasında 30 V’luk gerilim uygulanan telin üzerinden 6 A şiddetinde akım geçtiğinde tel kaç ohm’luk direnç gösterir?

 • 5
 • 12
 • 18
 • 36
Soru 5

Seri bağlı dirençlerin yaptığı işi tek başına yapan dirence eş değer direnç denir ve
R = R1 + R2 + R3 .... + Rn olarak hesaplanır.
Buna göre şekildeki devrede yer alan seri bağlı 8Ω , 4Ω ve 6Ω ’ luk dirençlerin eş değer direnci kaç ohm’dur?

 • 14
 • 18
 • 20
 • 24
REKLAM
Soru 6

Dirençlerin paralel bağlanması durumunda:
I. Paralel bağlı dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı her zaman eşittir.
II. Paralel bağlı dirençlerden geçen akım şiddetlerinin toplamı ana koldan geçen akıma eşittir.
III. Günlük yaşamda kullandığımız prizlerin elektrik tesisatları paralel olarak bağlanmıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Şekildeki devrede ampuller özdeş ve her birinin direnci 3Ω ’dur.
Buna göre devreden geçen akım şiddeti kaç amperdir?

 • 2
 • 6
 • 9
 • 12
Soru 8

Bakır ve çinko levhaları kullanıp tuzlu suya batırılmış süngere yerleştirip elektrik akımı elde eden ve ilk pili icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aziz Sancar
 • Alessandro Volta
 • Newton
 • İlber Ortaylı
Soru 9

Üreteçler kullanım yerlerine göre farklılıklar gösterir.
Buna göre;
I. telefon
II. el feneri
III. bilgisayar ve tablet
verilenlerin hangilerinde üreteç kullanılır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Bir elektrik ısıtıcısı 120 V’luk potansiyel farkla çalışırken ısıtıcıdan 10 A’lik akım geçtiğine göre ısıtıcının gücü kaç watt’dır?
(Güç=Akım şiddeti x Gerilim)

 • 12
 • 120
 • 1200
 • 12000
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Elektrik akımı ile uğraşmak zorunda kalındığında ayağımıza kalın lastik tabanlı ayakkabı giyilmeli.
 • Kablosu yıpranmış elektrikli aracı prize takıp kullanmak.
 • Sarkık yada kopmuş elektrik tellerinden uzak durarak yetkililere haber verilmeli
 • Elektrikli herhangi bir alete ıslak elle dokunulmamalı
Soru 12

I. Elektrik süpürgesi
II. Bulaşık makinesi
III. Çamaşır makinesi
Araçlarından hangileri elektrik akımının manyetik etkisi ile çalışmaktadır?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu birçok canlının Dünya’nın manyetik alanını algılayıp yönlerini ve göç rotalarını manyetik alan çizgilerine göre belirledikleri tespit edilmiştir.
Buna göre:
I. arılar,
II. göçmen kuşlar,
III. balıklar.
hangileri yerin manyetik alanından yararlanarak yönlerini bulurlar?

 • Yalnız I.
 • II ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Düşey kesitleri şekildeki gibi olan K, L ve M kaplarının ağırlıkları eşittir.
(S=taban alanı)
Buna göre kapların durdukları zeminde temas ettikleri yüzeye uyguladıkları basınç kuvvetlerinin ( FK , FL ve FM) büyüklük sıralaması nasıldır?

 • FK = FL = FM
 • FL > FK > FM
 • FM > FK > FL
 • FK > FM > FL
Soru 15

Ağırlıkları eşit K, L, M ve N tahta prizmaları taban alanları 2S, 3S, 4S ve 6S olarak şekildeki gibi yatay düzlemde durmaktadır.
Buna göre hangi tahta prizmanın tabanına yaptığı basınç en azdır?

 • K
 • N
 • M
 • L
Soru 16

Durgun sıvıların basıncı ile ilgili:
I. Sıvının bulunduğu kabın şekline bağlıdır.
II. Sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
III. Sıvının derinliğine (yüksekliğine) bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Pascal prensibine göre sıvının serbest yüzeyine uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm noktalara aynen ve dik olarak iletilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi pascal prensibinden yararlanılarak çalışan araçtır?

 • Hidrolik fren sistemleri
 • Radyo
 • Yaylı dinamometre
 • Tahta cetvel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sıvıların kaldırma kuvvetinden yararlanılarak çalışan bir araçtır?

 • Cep telefonu
 • Buzdolabı
 • Denizaltı
 • Bilgisayar
Soru 19

Hacmi 4 cm3 olan tahta küre öz kütleleri dK, dL ve dM olan eşit hacimli sıvılar içine bırakıldığında konumları şekildeki gibidir.
Buna göre sıvıların öz kütleleri arasındaki büyüklük sıralaması nasıldır?

 • dM > dL > dK
 • dK > dM > dL
 • dL > dM > dK
 • dK = dL = dM
Soru 20

Ağırlığı 80 N olan bir taş parçası suya atılıp taş suyun içerisindeyken dinamometre ile ağırlığı ölçüldüğünde dinamometre 60 N gösteriyor.
Buna göre suyun taş parçasına uyguladığı kaldırma kuvveti kaç N’dur?

 • 20
 • 60
 • 100
 • 140
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDABDABDCBDDABCACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?