Fizik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Su üzerinde oluşturulan periyodik dalganın bir andaki görüntüsü şekildeki gibi çiziliyor.
İki dalga tepesi yada iki dalga çukuru arasındaki uzaklık dalga boyunu ifade ettiğine göre çizimi yapılan dalganın dalga boyu kaç birimdir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 2

Frekansı 1 s-1 olan dalganın periyodu kaç saniyedir?

 • 1
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
Soru 3

Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmanın ilerleme hızı;
I. yayı geren kuvvete,
II.yayın birim uzunluk başına düşen kütlesine,
III. yayın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 4

Yay üzerinde oluşturulan atma şekildeki gibi sabit uca gönderiliyor.
Buna göre K ve L noktalarının titreşim yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <-----> L

 • → <-----> ←
 • ← <------> →
 • ↓ <-----> ↑
 • ↑ <-----> ↓
Soru 5

Su dalgaları için;
I. Enine ve boyuna yayılırlar.
II. Mekanik dalgalardır.
III. Elektromanyetik dalgalardır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnz I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. Dalga boyu yayıldığı ortama bağlıdır.
II. Kaynaktan uzaklaşırken derinlik azalmaktadır.
III. Kaynaktan uzaklaşan dalgaların dalga boyu azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Ses dalgası ile ilgili,
I. Mekanik dalgadır.
II. Enerji taşırlar.
III. Yayıldıkları ortamın moleküllerinin titreşimi ile aktarılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Sesin ince yada kalın olduğu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • Yüksekliği
 • Enerjisi
 • Şiddeti
 • Yankısı
Soru 9

İnsanların büyük bir bölümü tarafından fark edilemeyecek kadar hafif şiddette depremler meydana gelmektedir.
Bu tür depremler hangi aygıt ile saptanabilir?

 • Manometre
 • Sismograf
 • Termometre
 • Dinamometre
Soru 10

Depremle ilgili bazı önlemler aşağıda verilmiştir.
I. Elektrik sigortaları ve gaz vanaları otomatik hâle getirilmeli
II. Bazı cihazlar duvara sıkıca bağlanmalı
III. Asansör kullanılmamalı
Bu önlemlerden hangileri depremden önce yapılmalıdır?

 • Yalnız III.
 • I ve III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 11

Tümsek aynanın önüne ölçülebilir uzaklıkta bir cisim bırakılıyor.
Buna göre bu cismin görüntüsü aynanın neresinde olur?

 • Odağında
 • Merkezinde
 • Odakla ayna arasında
 • Merkezle odak arasında
Soru 12

Bir çukur aynaya şekildeki gibi I ışık ışını gönderiliyor.
Işık ışını aynadan yansıdıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 yollarından hangisini izleyebilir?
(M : Ayna merkezi, F : Odak noktası)

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 13

Bir çukur aynaya, asal eksene paralel ışık demeti gönderildiğinde çukur aynadan yansıyan ışık demeti şekildeki gibi K noktasında toplanacak şekilde geçiyor.
Buna göre K noktası aynanın neresidir?

 • Odak noktası
 • Merkezi
 • Tepe noktası
 • Odakla merkez arası
REKLAM
Soru 14

Ayna ile aynı düzlemde bulunan bir gözlemci şekildeki gibi O noktasından aynaya bakıyor.
Birim kareler eşit bölmelendirildiğine göre gözlemci hangi noktaları aynada görür?

 • Yalnız K
 • Yalnız L
 • M ve L
 • K, L ve M
Soru 15

Ahmet bir düzlem aynaya 100 cm uzaklıktan bakmaktadır.
Ahmet aynadaki görüntüsünü kendisinden kaç cm uzakta görür?

 • 50
 • 100
 • 150
 • 200
Soru 16

Sarı ışık hangi ışık renklerinin birleşmesiyle (üst üste gelmesiyle) oluşur?

 • Yeşil + mavi
 • Kırmızı + mavi
 • Kırmızı + yeşil
 • Kırmızı + mavi + yeşil
Soru 17

Merkezleri aynı doğrultu üzerinde olan küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel cisim şekildeki gibidir.
Buna göre ekran üzerinde oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnektir?

 • Demir plaka
 • Cam
 • Yağlı kâğıt
 • Tahta
Soru 19

Yansıma ile ilgili;
I. Gelen ışın ile yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
II. Gelme ve yansıma açıları birbirine eşittir.
III. Yansımalar düzgün yansıma veya dağınık yansıma şeklinde olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Havuz içindeki metal paraya hava ortamında baktığımızda paranın bize olan uzaklığından daha yakında görürüz.
Bunun nedeni,
I. gözlemci ile paranın farklı saydam ortamlarda olması,
II. ışığın kırılması,
III. ışığın renklere ayırılması
ifadelerinden hangileri ile açıklanır?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCBDDABCCAACDCABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?