İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sanat ve estetikle ilişkili isimlerinden biridir?

 • Şâfi
 • Bâri
 • Hâdi
 • Bâki
Soru 2

Ebcet hesabına göre, Arap alfabesindeki her harfin bir rakam değeri vardır. Bu rakamlar ile herhangi bir hadisenin meydana geldiği zamanı verecek bir kelime, cümle, mısra veya beyit oluşturma sanatıdır.
Hakkında bilgi verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ad aktarması
 • İki anlamlılık
 • Tarih düşürme
 • Bilmezden gelme
Soru 3

Şehirdeki merkezi camiyi ifade etmek için kullanılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cami-i kebir
 • Fetih camii
 • Selatin camii
 • Namazgâh
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetindeki askeri mimarinin başlıca unsunlarındandır?

 • Tekke
 • İmaret
 • Saray
 • Ribat
Soru 5

Aşağıdaki camilerden hangisi çini sanatının en meşhur örneklerinden biridir?

 • Hacıbayram Camii
 • Sultanahmet Camii
 • Selimiye Camii
 • Fatih Camii
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde halı sanatında kullanımından kaçınılan motiflerden biridir?

 • İnsan-hayvan
 • Göl-akarsu
 • Ağaç-çicek
 • Tarak-ibrik
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi musiki alanında yaptığı çalışmalarla tanınan âlimlerden biri değildir?

 • İbn-i Sina
 • Farabi
 • Kindî
 • Levni
Soru 8

Bayram tekbirinin bestecisi kimdir?

 • Gazi Giray Han
 • Hasan Can Çelebi
 • Mustafa Itrî Efendi
 • İsmail Dede Efendi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de köy/şehir anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir?

 • Ümmet
 • Medine
 • Belde
 • Karye
Soru 10

Peygamberler tebliğlerini genellikle şehirlerde yapmışlardır.
Bu durum şehirlerin aşağıdaki özelliklerinin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • İş imkânlarının fazla olması
 • Sanatsal etkinliklerin yoğun olması
 • Çürüme ve yozlaşmaya açık olması
 • İnsani ihtiyaçları karşılamanın kolay olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin oluşturduğu şehirlerin temel unsurlarından biri değildir?

 • Mezarlık
 • Havuz
 • Çarşı
 • Cami
Soru 12

Bağdat şehrinin kurucusu olan Abbasi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hârun Reşid
 • Abbas Mutasım
 • Muhammed Muntasır
 • Ebu Cafer el-Mansur
Soru 13

• Hz. Ömer tarafından bir garnizon şehri olarak kurulmuştur.
• Abbasiler zamanında hilafet merkezi haline getirilmiştir.
• Dârulhikme ve el-Ezher Cami önemli eserlerindendir.
Bu bilgiler aşağıdaki şehirlerin hangisi ile ilgilidir?

 • Bağdat
 • Kahire
 • Kurtuba
 • Halep
REKLAM
Soru 14

Günümüzde kilise olarak kullanılan Kurtuba Ulu Camii aşağıdaki ülkelerin hangisindedir?

 • İspanya
 • Avusturya
 • Arnavutluk
 • Bosna Hersek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi günümüz şehirlerinin özelliklerinden biri değildir?

 • Kamu binaları, iş merkezleri ve sanayi tesisleri şehirlerin yeni eserleridir.
 • Gökdelenler, eğlence ve alışveriş merkezleri şehirlerin sembolleridir.
 • Mimari ve sanatta Batı tarzı üslup ve teknikler tercih edilmektedir.
 • Camiler, şehirlerin oluşturulmasında merkez konumundadır.
Soru 16

Aşağıdaki bilgilerden hangisi şarkiyatcılara ait değildir?

 • Doğu ülkelerinin kültürleri üzerine araştırma yapmışlardır.
 • Kendilerine oryantalist veya müsteşrik de denilir.
 • Müslüman âlimlerdir.
 • Batılı araştırmacılardır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi şarkıyatcı araştırmacılardan biridir?

 • Mevdudi
 • Corci Zeydan
 • Seyyid Kutub
 • Muhammed Abduh
Soru 18

İslam ülkelerinin; ekonomik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, stratejik ve sosyal birlikteliği sağlamak amacıyla oluşturdukları kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam İşbirliği Teşkilatı
 • Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı
 • İslam Araştırmaları Merkezi
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin yeniden inşasında Müslümanların görevlerinden biri değildir?

 • Bilimsel araştırmalara yönelmek
 • Sanat ve edebiyata önem vermek
 • Bilgi teknolojilerinden yararlanmak
 • Batı’nın kültür ve örfünü taklit etmek
Soru 20

Herkes gibi dünyada henüz hakkı hayâtın,
Varken, hani herkes gibi azimde sebâtın?
Ye’s öyle bataktır ki, düşersen boğulursun.
Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!

Bu dizelerde eleştirilen tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Müsrif olmak
 • Açgözlü olmak
 • Umutsuzluğa düşmek
 • Dünyaya bağlanmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADBADCACBDBADCBADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler