Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Asağıdakilerden hangisi simyacıların kimya bilimine yaptığı katkılara örnek olarak verilemez?

 • Damıtma ve süzme tekniklerini geliştirmeleri
 • Seramik ve cam gibi maddeleri keşfetmeleri
 • Bitkisel ilaçlar ile bazı hastalıkları tedavi etmeleri
 • Dijital elektrikli teraziler kullanarak kütlenin korunumu yasasını bulmaları
Soru 2

Dört element teorisi ile Orta Çağ döneminde adından söz ettiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aristo
 • Robert Boyle
 • Antoine Lavosier
 • Ebû Bekir er-Râzî
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kimya disiplinlerindendir?

 • Botanik
 • Fizikokimya
 • Zooloji
 • Felsefe
Soru 4

Bazı endüstri maddeleri aşağıda verilmiştir.
I. Temizlik ürünleri
II. Petrol ürünleri
III. Kozmetik ürünleri
Numaralandırılmış maddelerin hangileri kimya biliminden yararlanılarak üretilmektedir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 5

Maden filizlerinden metal ve alaşımların elde edilmesi aşağıdaki meslek dallarından hangisinin görevidir?

 • Eczacı
 • Biyolog
 • Kimya Öğretmeni
 • Metalurji Mühendisi
REKLAM
Soru 6

Yaygın adı ‘‘kezzap’’ olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaCI
 • HNO3
 • CaCO3
 • NH3
Soru 7

Aşağıda verilen element sembollerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Element Sembolü <-----> Element Adı

 • Fe <-----> Demir
 • Zn <-----> Çinko
 • Au <-----> Gümüş
 • Pb <-----> Kurşun
Soru 8

Yukarıda verilen bileşik adları formüllerle doğru olarak eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?

 • H2 SO4
 • NH3
 • Ca(OH)2
 • NaCI
Soru 9

Yandaki temel uyarı işaretini bir ürünün paketinde gördüğümüzde bu maddenin hangi özelliğe sahip olduğunu anlarız?

 • Yakıcı
 • Aşındırıcı
 • Zehirli
 • Radyoaktif
Soru 10

Kemiklerin ana bileşeni olan, iskelet ve dişleri koruyan ve metabolik fonksiyonların yönetimi için gerekli element aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kalsiyum
 • Kurşun
 • Bakır
 • Civa
Soru 11

Birbiri ile karışmayan sıvıların ayrılmasında kullanılan şekildeki laboratuvar malzemesinin adı nedir?

 • Balon joje
 • Pipet
 • Erlenmayer
 • Ayırma hunisi
Soru 12

Bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere getirilecek uygun terim hangisidir?

 • izotopudur
 • izotonudur
 • izobarıdır
 • izoelektroniğidir
Soru 13

Proton sayısı 18 olan bir elementin kütle numarası 40 olduğuna göre nötron sayısı kaçtır?

 • 18
 • 22
 • 40
 • 58
REKLAM
Soru 14

Katman - elektron dağılımı aşağıdaki gibi olan atom için;
I. 3. periyotta bulunur.
II. A grubu elementidir.
III. Ametaldir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Modern periyodik sistemin şekildeki gibi basamaklı bir yapıda olmasına sebep olan etken hangisidir?

 • Artan atom kütlesine göre sıralanması
 • Görsel olarak güzel görünmesi
 • Benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta sıralanması
 • Fiziksel özellikleri aynı maddelerin yan yana gelmesi
Soru 16

Periyodik sistemde 1A grubu metallerinde yukarıdan aşağıya doğru hangi periyodik özellik artar?

 • Metalik özelliği
 • İyonlaşma enerjisi
 • Elektron ilgisi
 • Elektronegatiflik
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi metallerin özelliklerinden biri değildir?

 • Isıyı ve elektrik akımını iletmezler.
 • Kendi aralarında alaşım oluşturabilirler.
 • Ametaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
 • Yüzeyleri parlak olup ışığı yansıtırlar.
Soru 18

Katman sayısı aynı olduğu bilinen X, Y, Z elementlerinin, atom numarası en büyük olan Z, en küçük olan X’dir.
Buna göre verilen elementlerin atom yarıçaplarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • X > Z > Y
 • X > Y > Z
 • Z > X > Y
 • Z > Y > X
Soru 19

Evlerde kullanılan temizlik maddeleri birbirine karıştırılmamalıdır. Örneğin çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırıldığında oluşan zehirli gaz kalıcı hasarlar vermesinin yanında ölüme bile sebep olabilir.
Yukarıda bahsedilen keskin kokulu gaz hangisidir?

 • Azot
 • Oksijen
 • Helyum
 • Klor
Soru 20

Yaptığı deney sonucunda
• atomun yapısında büyük boşluk olduğunu,
• pozitif yükün atomun merkezinde bulunduğunu,
• nötral atomda pozitif yük kadar negatif yük olduğunu,
keşfeden ve önerdiği atom modelinde atomun çekirdeği olduğunu ilk kez belirten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dalton
 • Thomson
 • Rutherford
 • Bohr
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDDBCCAADBBACAABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?