Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

‘‘Kimyasal değişimlerde yeni maddeler oluşurken atomların dizilimi değişir ancak toplam kütle değişmez.’’ şeklinde ifade ettiği kütlenin korunumu yasasını bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lavosier
 • Proust
 • Dalton
 • Avogadro
Soru 2

Kimyasal bir deneyde; 14 g demir ile 8 g kükürt artan madde olmaksızın tepkimeye girmiştir.
Buna göre;
I. Oluşan bileşiğin sabit oranı mdemir /mkükürt = 7/4’tür.
II. 11 gram bileşik oluşmuştur.
III. Demir elementinin fiziksel özellikleri değişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 3

H ve O atomlarından oluşan su (H2O) hayat kaynağımızken, hidrojen peroksit (H2O2) zehirli bir maddedir.
Buna göre verilen iki bileşik arasındaki katlı oran kaçtır?

 • 1/2
 • 1/3
 • 3/4
 • 2/3
Soru 4

Doğada izotop bolluğu çok olmasından dolayı 1961 yılından itibaren bağıl atom kütlesi hesaplamaları için referans alınan atom aşağıdakilerden hangisidir?

 • Helyum
 • Magnezyum
 • Karbon
 • Kalsiyum
Soru 5

1 mol NH3 molekülü ile ilgili;
I. 6,02x1023 tane moleküldür.
II. 3 mol H atomu içerir.
III. Toplam 4 mol atom içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

8,8 g CO2 gazı kaç mol molekül içerir?
(CO2: 44 g /mol)

 • 0,1
 • 0,2
 • 0,3
 • 0,4
Soru 7

C2H5OH (etil alkol) bileşiğinin molekül kütlesi kaç g/mol’dür?
(C: 12 g/mol, H: 1 g/mol, O: 16 g/mol)

 • 15
 • 16
 • 24
 • 46
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sentez tepkimesidir?

 • 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(s)
 • CO2(g) → C(k) + O2(g)
 • 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
 • 2Fe2O3(k) → 4Fe(k) + 3H2(g)
Soru 9

Şekilde gösterilen I. ve II. beherde bulunan çözeltiler karıştırılıp III. behere konulduğunda çökelme tepkimesi gerçekleşmektedir.
Buna göre, çöken maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • NaCI
 • AgNO3
 • NaNO3
 • AgCI
Soru 10

Metan gazı (CH4) havadaki oksijen ile yanma tepkimesi verir. Bu tepkimede CO2 ve H2O gazları oluşur.
En küçük tam sayılar ile denkleştirilmiş bu tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH4+ 2O2 → CO2+ 2H2O
 • 2CH4+4O2 → 2CO2+4H2O
 • CH4+ O2 → CO2 + H2O
 • 3CH4+O2 → 3CO2 + 2H2O
Soru 11

Karışımlarla ilgili;
I. Belirli bir formülleri yoktur.
II. Karışımı oluşturan maddelerin oranı sabittir.
III. Bileşenlerine kimyasal yöntemlerle ayrılırlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 12

Karışık kuruyemiş hangi tür karışıma örnektir?

 • Süspansiyon
 • Adi karışım
 • Emülsiyon
 • Aerosol
Soru 13

Aşağıda bileşenlerinin miktarı verilen şekerli su çözeltilerinden hangisi en derişiktir?

REKLAM
Soru 14

Turşu yapmak isteyen bir kişinin kütlece % 5’lik 200 g tuzlu su hazırlamak için kaç g tuza ihtiyacı vardır?

 • 5
 • 10
 • 15
 • 20
Soru 15

Markette, resimdeki şişeyi gören bir müşteri 80° ifadesinin hacimce % 80 etil alkol içerdiğini kimya dersinde öğrenmiştir.
Buna göre, şekildeki kolonya şişesinde kaç ml etil alkol vardır?

 • 20
 • 60
 • 100
 • 160
Soru 16

1 milyon gram çözeltide, 1 gram madde çözündüğünde derişim değeri aşağıdakilerden hangisi olur?

 • Kütlece %10
 • Hacimce %10
 • Hacimce %1
 • 1 ppm
Soru 17

Otomobillerde araç radyatörlerindeki ve cam suyu haznesindeki suya, kışın antifiriz eklenmektedir. Çözeltilerin, saf suya göre _________ olmasından dolayı bu işlem yapılmaktadır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kaynama noktasının yüksek
 • donma noktasının düşük
 • toplam kütlesinin düşük
 • özkütlesinin az
Soru 18

Buğdayın öğütülmesi ile un elde edilir.
Bu işlem sonucunda unu öğütülmemiş buğday parçalarından ayırmak için kullanılan yöntemin adı nedir?

 • Süzme
 • Diyaliz
 • Eleme
 • Özütleme
Soru 19

18 ayar altın, saf altın ve bakırdan oluşan homojen bir karışımdır.
Saf altını bu karışımdan ayırmak için kullanılan fiziksel ayırma yöntemi; bu iki metalin hangi fiziksel özelliğinin farklı olması prensibine dayanır?

 • Özkütlelerinin
 • Kaynama noktalarının
 • Erime noktalarının
 • Çözünürlüklerinin
Soru 20

Böbrekleri yeterli çalışmayan kişinin, kanını zararlı maddelerden arındırmak için kullanılan makineye de adını veren koloit karışımları ayırma yönteminin adı nedir?

 • Eleme
 • Süzme
 • Damıtma
 • Diyaliz
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACACDBDADAABABDDBCCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?