Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Kamp yapan bir kişiyi bal arısı sokmuştur.
Bu kişiye, aşağıdaki maddelerden hangisi ile ilk müdahale yapılmalıdır?

 • H2 SO4
 • HCI
 • HNO3
 • NH3
Soru 2

Aşağıda bazı maddelerin yaklaşık pH değerleri verilmiştir.
Madde <----> pH
Süt <----> 6,5
Kan <----> 7,4
Kabartma tozu <----> 9,5
Fırın temizleyici <----> 13,5
Buna göre verilenlerden kaç tanesi asidiktir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 3

Karbon dioksidin havadaki su molekülleriyle etkileşerek oluşturabileceği asidin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • H2CO3
 • HNO3
 • H2 SO4
 • H3PO4
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi potas kostik olarak bilinen bazın formülüdür?

 • LiOH
 • KOH
 • Ca(OH)2
 • Mg(OH)2
Soru 5

Bir kimyasal tepkime aşağıda verilmiştir.
HNO3(s)+ KOH(k) → Tuz + H2O(s)
Seçeneklerden hangisi bu tepkime sonucu oluşan tuzdur?

 • KCI(suda)
 • CO2(g)
 • KNO3(suda)
 • NO2(g)
REKLAM
Soru 6

Yukarıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirilmek isteniyor.
Buna göre kutulara gelecek sayılar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. <-----> II. <-----> III. <-----> IV.

 • 1 <-----> 3 <-----> 1 <-----> 3
 • 1 <-----> 3 <-----> 3 <-----> 1
 • 1 <-----> 2 <-----> 1 <-----> 2
 • 1 <-----> 2 <-----> 2 <-----> 1
Soru 7

Aşağıdaki metallerin hangisi hidroklorik asitle (HCl) tepkime gerçekleştirir?

 • Mg
 • Cu
 • Hg
 • Au
Soru 8

Alüminyum folyo ile deney yapan bir öğrenci bu metalin hem asit hem de baz ile tepkime verdiğini görmüştür.Bu deneyle alüminyumun __________ metallere örnek olduğunu fark etmiştir.
Yukarıdaki boşluğa gelecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • amfoter
 • soy
 • yarı soy
 • aktif
Soru 9

Sırça, camdan yapılmış bir maddedir.
Buna göre sırça kaplı porseleni aşağıdaki asitlerden hangisi aşındırır?

 • CH3COOH
 • H2 SO4
 • HNO3
 • HF
Soru 10

Aşağıdaki maddelerden hangisi havada su buharları ile etkileşip asit yağmuru olarak yeryüzüne düşmektedir?

 • O2
 • N2
 • NO2
 • NH3
Soru 11

Plastik şişelere de ismini veren polietilen teraftalat polimerinin kısa gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • PVC
 • PET
 • PE
 • TEFLON
Soru 12

Bir tuz ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir.
• Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinir.
• Cam üretiminde kullanılır.
• Suda sertlik yapan iyonları karbonatlı bileşik hâlinde çöktürür.
Buna göre verilen özellikler aşağıdaki tuzlardan hangisine aittir?

 • NaCI
 • NH4CI
 • Na2CO3
 • CaCO3
Soru 13

Gıda katkı maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Bazı gıdalarda kırmızı pancar suyu gibi doğal renklendiriciler kullanılır.
 • Yağ ve su içeren gıdalarda bu iki madde emülsiyonlaştırıcılar ile homojen bir görünümde tutulabilir.
 • Tatlandırıcı maddelerin insan sağlığına hiçbir zararı olmadığı deneylerle ispatlanmıştır.
 • Gıdaların raf ömrünü uzatmak için koruyucu maddeler kullanılır.
REKLAM
Soru 14

Sabun ile ilgili;
I. Bitkisel ya da hayvansal yağlar kullanılarak yapılır.
II. Hidrofil ve hidrofob uçlar içerir.
III. Yapımında NaOH kullanıldığında katı sabun elde edilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Bazı temizlik maddeleri mikroorganizmaları öldürmediği için tam bir hijyen sağlamazlar ancak ortamdaki kirleri temizleyerek dolaylı yoldan hijyen sağlamış olurlar.
Buna göre aşağıdaki temizlik maddelerinden hangisi hijyen sağlamak amacıyla doğrudan mikroorganizmaları öldüren bir maddedir?

 • Çamaşır suyu
 • Şampuan
 • Deterjan
 • Sabun
Soru 16

Aşağıda ilaç formları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hap, yutularak alınan katı ilaç formudur.
 • Merhemler, yağ bazlı ilaçlardır.
 • Çocuklar için kullanımı en kolay olan ilaç formu şuruptur.
 • İğne, etken maddenin en yavaş kana karıştığı ilaç formudur.
Soru 17

UHT ve pastörize terimleri yazan iki süt şişesi şekilde görülmektedir.
Süt şişelerindeki ‘‘pastörize’’ ve ‘‘UHT’’ tanımlarının birbirinden farkı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Farklı sıcaklıklarda işlem görerek paketlenmişlerdir.
 • Farklı süt kaynakları kullanılmıştır.
 • Farklı tatlandırıcılar eklenmiştir.
 • Farklı gıda katkıları kullanılmıştır.
Soru 18

Günlük hayatta kullandığımız maddelerden,
I. saç boyası,
II. saç jölesi,
III. parfüm
hangileri kozmetik ürünlere örnektir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Hazır gıdaları alırken ve kullanırken,
I. üretim ve son kullanma tarihi,
II. kullanım bilgisi ve saklama koşulları,
III. ilgili bakanlık onayının olması
bilgilerinden hangilerine dikkat edilmelidir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Günlük hayatta karşılaştığımız bazı değişimler aşağıda verilmiştir.
I. Çaya limon sıkılınca renginin açılması
II. Kırmızı lahananın sirke ile karıştırılınca renginin açılması
III. Vişne suyuna su katılınca renginin açılması
Altı çizili maddelerden hangileri doğal indikatördür?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DAABCBAADCBCCDADADDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?