Matematik 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri sıfırdır?

 • p : ‘‘Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.’’
 • q : ‘‘2 asal sayıdır.’’
 • r : “Sıfır çift sayıdır.’’
 • s : “-3’ün karesi -9’dur.’’
Soru 2

(p⇒q)Λ(p⇒q’) önermesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • p
 • q
 • p’
 • q’
Soru 3

‘‘∀x∈N için 8x−7>0’dır.’’ önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir?

 • ‘‘∃x∈N için 8x − 7 ≤ 0’dır.’’
 • ‘‘∃x∉N için 8x − 7 < 0’dır.’’
 • ‘‘∀x∈N için 8x − 7 ≥ 0’dır.’’
 • ‘‘∀x∉N için 8x − 7 > 0’dır.’’
Soru 4

A={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a elemanı bulunur?

 • 32
 • 16
 • 8
 • 4
Soru 5

s(A⋃B) = 18, s(B) = 7 ve s(A⋂B) = 3 olduğuna göre s(A) kaçtır?

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
REKLAM
Soru 6

A = {2,4,6,8,10,12,14} ve
B = {0,4,8,12,16} olduğuna göre (A⋃B)\(A⋂B) kümesi kaç elemanlıdır?

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 7

46 kişilik bir sınıfta kimya dersinden geçen öğrencilerin sayısı, fizik dersinden geçen öğrencilerin sayısına eşittir.
Bu sınıfta her iki dersten geçen öğrencilerin sayısı 12 ve her iki dersten kalan öğrencilerin sayısı 18 olduğuna göre yalnız kimya dersinden geçen öğrencilerin sayısı kaçtır?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Soru 8

-1/3’ün toplama işlemine göre tersi ile 24’ün çarpma işlemine göre tersinin çarpımı kaçtır?

 • 72
 • 8
 • 1/8
 • 1/72
Soru 9

-48 : [(-8) + 3.(-6-3.(-2))]
işleminin sonucu kaçtır?

 • 6
 • 12
 • 24
 • 48
Soru 10

Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı 7A2 sayısı 4 ile tam bölündüğüne göre A’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 • 18
 • 25
 • 36
 • 45
Soru 11

Aralarında asal iki sayının EKOK’u 285’tir.
Bu sayılardan biri 15 olduğuna göre diğer sayı kaçtır?

 • 11
 • 13
 • 17
 • 19
Soru 12

Üç farklı kapta bulunan 56 litre, 96 litre ve 128 litre meyve suyu hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde eşit hacimdeki şişelere doldurulacaktır.
Buna göre bu iş için en az kaç şişe gerekir?

 • 37
 • 36
 • 35
 • 34
Soru 13

m bir gerçek sayı olmak üzere, x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli (m-3)x = 32 denkleminin çözüm kümesi {-4} olduğuna göre m kaçtır?

 • -8
 • -5
 • 4
 • 8
REKLAM
Soru 14

x < 8 ve y < 6 olduğuna göre x . y ’nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

 • 35
 • 39
 • 42
 • 47
Soru 15

8x -11 < 3x + 30 eşitsizliğini sağlayan kaç x doğal sayısı vardır?

 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
Soru 16

|-x| + |2x| + |-3x| = 18 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır?

 • -81
 • -9
 • 9
 • 81
Soru 17

denklem sistemini sağlayan y kaçtır?

 • - 4
 • - 3
 • - 2
 • - 1
Soru 18

(2x-3)4 = 625 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Soru 19

ifadesi a’nın kaç farklı doğal sayı değeri için gerçek sayı olamaz?

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Soru 20

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDBADAADCBCABCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?