Matematik 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

3x = 5y olduğuna göre (5x + 3y) / (5x - 3y) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5/2
 • 19/8
 • 9/4
 • 17/8
Soru 2

1800 m2 , 2700 m2 ve 3600 m2 lik alana sahip üç parsele ayrılmış bir tarladan toplam 4500 kilogram ürün alınmıştır.
Parsellerin her birinden alınan ürün miktarı, o parselin alanı ile orantılı olduğuna göre 2700 m2 lik alana sahip parselden alınan ürün miktarı kaç kilogramdır?

 • 1500
 • 1800
 • 2100
 • 2400
Soru 3

Mehmet 3900 TL’ye aldığı televizyonu 13 ay eşit taksitle ödemek istemektedir. Satıcı ise 900 TL’sini peşin vermesini geri kalanını da 6 ay eşit taksitle ödemesini istemektedir.
Buna göre bu iki durumda Mehmet’in ödemesi gereken aylık taksitler arasındaki fark kaç TL’dir?

 • 400
 • 250
 • 200
 • 150
Soru 4

Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle 280 liraya satın alınan bir malın etiket fiyatı kaç liradır?

 • 400
 • 380
 • 360
 • 340
Soru 5

Tuz oranı %20 olan 40 litre tuzlu suya, tuz oranı %15 olan 10 litre tuzlu su ilave edildiğinde oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
REKLAM
Soru 6

Aralarında 600 km mesafe bulunan iki şehirden aynı anda aynı yönde sabit hızla hareket eden iki araçtan hızlı olanın saatteki hızı 100 km’dir.
Hızlı olan araç yavaş olan araca hareketinden 15 saat sonra yetiştiğine göre yavaş olan aracın hızı saatte kaç kilometredir?

 • 55
 • 60
 • 65
 • 70
Soru 7

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = 4x + 10°, m(ABD) = 2x ve m(ACD) = 150° -x ’tir.
Buna göre x kaç derecedir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
Soru 8

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 7 cm, |AC| = 11 cm, |BC| = x cm ve m(A) > m(B) dir.
Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

 • 6
 • 8
 • 11
 • 13
Soru 9

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] // [DE] ve 2|BC| = 5|EC|, |DC| = 10 cm’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
Soru 10

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = m(DAC) ve |AC| = 8 cm, |BD| = 12 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
Soru 11

Şekilde |BC|=|DE|=2 cm, |CD|=6 cm, m(ABD) = m(ACE) = m(BDE) = 90° dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 4√2
 • 2√10
 • 3√5
 • 5√2
Soru 12

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAD) = m(DAC) ve |AB| = 12 cm, |AC| = 16 cm, |BC| = 14 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Soru 13

Şekildeki ABC üçgeninde |BD| = |DC|, |AE| = |EC|, |AK| = |KG| ve |GC| = 24 cm’dir.
Buna göre |FH| kaç santimetredir?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC], [AD] ⊥ [BC] ve |BD| = 6 cm, |AD| = 8 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 32/3
 • 10
 • 9
 • 9/2
Soru 15

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 17 cm, |AC| = 8√2 cm ve m(ABC) = α, m(ACB) = 45° dir.
Buna göre tan α kaçtır?

 • 3/1
 • 2/5
 • 8/15
 • 3/5
Soru 16

Şekildeki ABC ve ECD üçgenlerinde B, C, D noktaları doğrusal, E ∈ [AC], m(BAC) = 90° ve |AB| = 9 cm, |BC| = 12 cm, |CD| = 8 cm, |EC| = 3 cm’dir.
Buna göre A(ECD) kaç santimetrekaredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
Soru 17

Şekildeki ABC üçgeninde [AC] // [ED], |AE| = 4|EB| ve A(EBD) 3 cm2 dir.
Buna göre A(EDCA) kaç santimetrekaredir?

 • 75
 • 74
 • 73
 • 72
Soru 18

27, 11, 31, 27, 15, 6 sayılarından oluşan veri grubunun ortanca değeri kaçtır?

 • 15
 • 21
 • 27
 • 30
Soru 19

Yaş ortalaması 26 olan 8 kişilik bir gruptan yaşları 28 ve 12 olan iki kişi ayrılıyor.
Buna göre kalanların yaş ortalaması kaçtır?

 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
Soru 20

Şekildeki tablo bir manavın bir haftada sattığı üç çeşit meyvenin miktarlarını göstermektedir.
Buna göre bu tablo daire grafiği ile gösterildiğinde elma miktarını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 135
 • 150
 • 165
 • 180
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACADBCACDBADACBDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?