Matematik 2 – Test 16 2019-1. Dönem

SORU 1

3x = 5y olduğuna göre (5x + 3y) / (5x - 3y) ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 5/2
 • 19/8
 • 9/4
 • 17/8
SORU 2

1800 m2 , 2700 m2 ve 3600 m2 lik alana sahip üç parsele ayrılmış bir tarladan toplam 4500 kilogram ürün alınmıştır.
Parsellerin her birinden alınan ürün miktarı, o parselin alanı ile orantılı olduğuna göre 2700 m2 lik alana sahip parselden alınan ürün miktarı kaç kilogramdır?

 • 1500
 • 1800
 • 2100
 • 2400
SORU 3

Mehmet 3900 TL’ye aldığı televizyonu 13 ay eşit taksitle ödemek istemektedir. Satıcı ise 900 TL’sini peşin vermesini geri kalanını da 6 ay eşit taksitle ödemesini istemektedir.
Buna göre bu iki durumda Mehmet’in ödemesi gereken aylık taksitler arasındaki fark kaç TL’dir?

 • 400
 • 250
 • 200
 • 150
SORU 4

Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle 280 liraya satın alınan bir malın etiket fiyatı kaç liradır?

 • 400
 • 380
 • 360
 • 340
SORU 5

Tuz oranı %20 olan 40 litre tuzlu suya, tuz oranı %15 olan 10 litre tuzlu su ilave edildiğinde oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
SORU R
SORU 6

Aralarında 600 km mesafe bulunan iki şehirden aynı anda aynı yönde sabit hızla hareket eden iki araçtan hızlı olanın saatteki hızı 100 km’dir.
Hızlı olan araç yavaş olan araca hareketinden 15 saat sonra yetiştiğine göre yavaş olan aracın hızı saatte kaç kilometredir?

 • 55
 • 60
 • 65
 • 70
SORU 7

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAC) = 4x + 10°, m(ABD) = 2x ve m(ACD) = 150° -x ’tir.
Buna göre x kaç derecedir?

 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
SORU 8

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 7 cm, |AC| = 11 cm, |BC| = x cm ve m(A) > m(B) dir.
Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?

 • 6
 • 8
 • 11
 • 13
SORU 9

Şekildeki ABC üçgeninde [AB] // [DE] ve 2|BC| = 5|EC|, |DC| = 10 cm’dir.
Buna göre |AD| kaç santimetredir?

 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
SORU 10

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = m(DAC) ve |AC| = 8 cm, |BD| = 12 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
SORU 11

Şekilde |BC|=|DE|=2 cm, |CD|=6 cm, m(ABD) = m(ACE) = m(BDE) = 90° dir.
Buna göre |AC| kaç santimetredir?

 • 4√2
 • 2√10
 • 3√5
 • 5√2
SORU 12

Şekildeki ABC üçgeninde m(BAD) = m(DAC) ve |AB| = 12 cm, |AC| = 16 cm, |BC| = 14 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
SORU 13

Şekildeki ABC üçgeninde |BD| = |DC|, |AE| = |EC|, |AK| = |KG| ve |GC| = 24 cm’dir.
Buna göre |FH| kaç santimetredir?

 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
SORU 14

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC], [AD] ⊥ [BC] ve |BD| = 6 cm, |AD| = 8 cm’dir.
Buna göre |DC| kaç santimetredir?

 • 32/3
 • 10
 • 9
 • 9/2
SORU 15

Şekildeki ABC üçgeninde |AB| = 17 cm, |AC| = 8√2 cm ve m(ABC) = α, m(ACB) = 45° dir.
Buna göre tan α kaçtır?

 • 3/1
 • 2/5
 • 8/15
 • 3/5
SORU 16

Şekildeki ABC ve ECD üçgenlerinde B, C, D noktaları doğrusal, E ∈ [AC], m(BAC) = 90° ve |AB| = 9 cm, |BC| = 12 cm, |CD| = 8 cm, |EC| = 3 cm’dir.
Buna göre A(ECD) kaç santimetrekaredir?

 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
SORU 17

Şekildeki ABC üçgeninde [AC] // [ED], |AE| = 4|EB| ve A(EBD) 3 cm2 dir.
Buna göre A(EDCA) kaç santimetrekaredir?

 • 75
 • 74
 • 73
 • 72
SORU R
SORU 18

27, 11, 31, 27, 15, 6 sayılarından oluşan veri grubunun ortanca değeri kaçtır?

 • 15
 • 21
 • 27
 • 30
SORU 19

Yaş ortalaması 26 olan 8 kişilik bir gruptan yaşları 28 ve 12 olan iki kişi ayrılıyor.
Buna göre kalanların yaş ortalaması kaçtır?

 • 24
 • 26
 • 28
 • 30
SORU 20

Şekildeki tablo bir manavın bir haftada sattığı üç çeşit meyvenin miktarlarını göstermektedir.
Buna göre bu tablo daire grafiği ile gösterildiğinde elma miktarını gösteren daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 135
 • 150
 • 165
 • 180
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DACADBCACDBADACBDBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Matematik 2 Online Test 16

Açık lise Test çöz 2019 Matematik 2 testimiz 08 - 09 aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2018 - 2019 yılı eğitim öğretim yılı 1. Dönem Matematik 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Matematik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 1. Dönem Matematik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 08 - 09 aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 eğitim öğretim yılına aittir. Matematik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Matematik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Matematik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Matematik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Matematik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Matematik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Matematik 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 08 - 09 aralık 2018 tarahinde yapılan 2018 - 2019 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Matematik 2 dersi için geçme notu nedir ?

Matematik 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Matematik 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Matematik 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Matematik 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Matematik 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 05 ocak 2019 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Matematik 2 2019 1. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Matematik 2 soruları toplamda 24 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Matematik 2 1. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Matematik 2 testinin başarı yüzdesi %33. Sınava katılan 24 öğrenci arasından sadece 8 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 12.67 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Matematik 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Matematik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?