Matematik 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir kitaplıktaki 4 farklı dergi ve 12 farklı roman arasından bir dergi ve bir roman kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 64
 • 48
 • 36
 • 24
Soru 2

işleminin sonucu kaçtır?

 • 4
 • 12
 • 15
 • 20
Soru 3

Beş basamaklı 16 872 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek kaç tek sayı yazılabilir?

 • 48
 • 50
 • 72
 • 80
Soru 4

14 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 6’sı erkektir.
Bu sınıftan 2’si kız öğrenci olmak üzere 5 kişilik bir öğrenci ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir?

 • 560
 • 480
 • 320
 • 240
Soru 5

(3x -1)12 ifadesinin açılımındaki sabit terim kaçtır?

 • -3
 • -1
 • 1
 • 3
REKLAM
Soru 6

Bir kutudaki özdeş kalemlerden 18 tanesi mavi renklidir.
Bu kutudan rastgele seçilen bir kalemin mavi renkli olma olasılığı 3/5 olduğuna göre kutuda toplam kaç kalem vardır?

 • 30
 • 36
 • 48
 • 54
Soru 7

3 erkek ve 6 kız öğrenci arasından rastgele seçilen 6 kişilik bir takımda en az 1 erkek öğrencinin bulunma olasılığı kaçtır?

 • 1/3
 • 7/15
 • 73/120
 • 83/84
Soru 8

f(x) = 3x2 - 8x + 15 fonksiyonuna göre f 3_ i kaçtır?

 • 24
 • 18
 • 15
 • 0
Soru 9

f(x) = 7x -5 ve g(x)= 5x + 3 fonksiyonlarına göre (3f - 2g)(1) kaçtır?

 • 14
 • 10
 • -10
 • -14
Soru 10

İçinde 150 litre su bulunan bir depodaki su miktarının zamana göre değişimi grafikte verilmiştir.
Deponun tabanındaki musluktan her saat eşit miktarda su aktığına göre depodaki suyun tamamı bu musluk açıldıktan kaç saat sonra tükenir?

 • 15
 • 30
 • 45
 • 60
Soru 11

Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangisi gerçek sayılar kümesinde bire bir ve örtendir?

Soru 12

f(X) = 5x + 12 ve g(x) = x -4 fonksiyonlarına göre (fog)(7) kaçtır?

 • 27
 • 25
 • 23
 • 21
Soru 13

f(x) = x2 + 1,g(x) = x ve h(x) = x -2 fonksiyonlarına göre (hofog)(x) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x2 + 2x - 1
 • x2 - 4x + 5
 • x2 - 1
 • x2
REKLAM
Soru 14

f(x-1) = 3 + 2x fonksiyonuna göre f-1 (9) kaçtır?

 • 0
 • 2
 • 4
 • 6
Soru 15

P(x) = x4-3x3 + x -4 polinomu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Derecesi 4’tür.
 • Sabit terimi -4’tür.
 • Terim sayısı 4’tür.
 • Katsayılar toplamı -4’tür.
Soru 16

P(x-1) = 3x6 -x4+6x2-5 olduğuna göre P(-1) kaçtır?

 • -5
 • -3
 • 3
 • 5
Soru 17

P(x) = x7 -4x6 -5x2 + 3 polinomunun x + 1 ile bölümünden kalan kaçtır?

 • -3
 • -5
 • -7
 • -9
Soru 18

işleminin sonucu kaçtır?

 • 46
 • 48
 • 50
 • 52
Soru 19

(m + 3n)2 -2(m + 3n) + 1 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (m + 3n + 1)2
 • (m + 3n - 1)2
 • (m + 3n - 2)2
 • (m + 3n + 1) ⋅ (m + 3n - 1)
Soru 20

ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • x + 2
 • x - 2
 • 1
 • -1
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDAACADBCBDACBDACBBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?