Matematik 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

(2k - 4)x3 + xm + 1 + 3x - 4 = 0
ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre k + m kaçtır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 2

3x2 - x - 2 = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

4x2 - 8x - m = 0 denkleminin farklı iki gerçek kökü olduğuna göre m’nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

 • -5
 • -3
 • 3
 • 5
Soru 4

x2 + 2x + 10 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 • -5
 • 5
 • -1-3i
 • 1+3i
Soru 5

z1 = a - 11i ve z2 = - 4 + (2a - 3)i karmaşık sayıları veriliyor. Re(z1) = İm(z2) olduğuna göre a kaçtır?

 • -11
 • -4
 • 3
 • 1
REKLAM
Soru 6

3x2 + 10x + 6 = 0 denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

 • 10
 • 6
 • 3
 • 2
Soru 7

Kökleri 4 ve 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 • x2 - 7x + 12 = 0
 • x2 + 7x - 12 = 0
 • x2 - x + 12 = 0
 • x2 + x - 12 = 0
Soru 8

Şekildeki ABCDE beşgeninde verilenlere göre x kaç derecedir?

 • 65
 • 70
 • 75
 • 80
Soru 9

Şekilde ABDE dörtgen, A, B, C ve D, E, F noktaları doğrusal ve m(CBD) = 95°, m(BDE) = 74°, m (AEF) = 68° dir.
Buna göre m(BAE) kaç derecedir?

 • 79
 • 89
 • 91
 • 98
Soru 10

Şekildeki ABCD dörtgeninde [AC]⊥[BD] ve |AB| = 5 cm, |CD| = 9 cm, |DA| = 4 cm’dir.
Buna göre |BC| kaç santimetredir?

 • 8
 • 6√2
 • 3√10
 • 10
Soru 11

Şekildeki ABCD yamuğunda [AD] // [BC], [AB] ⊥ [BC], E ∈ [BC], |BE| = |EC| ve |BA| = 8 cm, |AD| = 15 cm, |DC| = 10 cm’dir.
Buna göre |BE| kaç santimetredir?

 • 19/2
 • 10
 • 21/2
 • 12
Soru 12

Şekildeki ABCD paralelkenarında E ∈ [AD], G ∈ [BC] ve |EF| = |FG|, |ED| = |GC|, |AE| = 2|ED|’tir.
A(EBF) 12 cm2 olduğuna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 106
 • 96
 • 84
 • 72
Soru 13

Bir ABCD eşkenar dörtgeninde m(ADC) = 2x - 5° ve m(DCB) = 3x + 10° dir.
Buna göre x kaç derecedir?

 • 45
 • 35
 • 25
 • 15
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ABCG ve FCDE karelerinin alanları sırası ile 81 cm2 ve 16 cm2 dir.
Buna göre |GF| kaç santimetredir?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 15

Bir ABCD dikdörtgeninin çevresi 48 cm ve 3|AB| = |BC|’tir.
Buna göre A(ABCD) kaç santimetrekaredir?

 • 96
 • 108
 • 120
 • 136
Soru 16

Alanı 100 cm2 ve köşegenlerinden birinin uzunluğu diğerinin uzunluğunun 2 katı olan deltoidin bir köşegeninin uzunluğu kaç santimetre olabilir?

 • 5√2
 • 10
 • 10√2
 • 25
Soru 17

Şekildeki kare dik prizmada |AE| = |AB| = 4 cm ve |BC| = 8 cm’dir.
Buna göre |BD| kaç santimetredir?

 • 8
 • 6√2
 • 4√6
 • 10
Soru 18

Şekildeki dik üçgen dik prizmada [AB] ⊥ [AC] ve |AB| = 5 cm, |BE| = |EF| = 13 cm’dir.
Buna göre bu prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 450
 • 475
 • 500
 • 525
Soru 19

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 cm olan kare dik piramidin yan yüzlerinden her biri eşkenar üçgendir.
Buna göre bu piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir?

 • 78
 • 72
 • 50
 • 48
Soru 20

Yüksekliği 10 cm ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm olan düzgün altıgen dik piramidin hacmi kaç santimetreküptür?

 • (160√3)/3
 • 480
 • 320√3
 • 560
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABCCDAABCCDBABBCADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?