Osmanlı Türkçesi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabelerden değildir?

 • Kiril
 • Latin
 • Çin
 • Uygur
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ünlü Türk hattatlarından biridir?

 • Mustafa Rakım Efendi
 • Ahmet Mithat Efendi
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 3

Osmanlı Türkçesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Dünyanın her yerinde konuşulan bir dildir.
 • Sadece konuşma dili olarak kullanılmıştır.
 • İçinde çok sayıda İngilizce sözcük bulunur.
 • XIII - XV. yüzyıllar başlangıç dönemidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi harflerini kullanmıştır?

 • Uygur Devleti
 • Hun Devleti
 • Anadolu Selçuklu Devleti
 • Göktürk Devleti
Soru 5

“ح“ harfinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ha
 • Çim
 • Cim
REKLAM
Soru 6

“ص “harfinin ses karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • s
 • t
 • d
 • z
Soru 7

”ط - ض - د” harf grubunun ortak sesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • s
 • d
 • t
 • n
Soru 8

Aşağıdakilerin hangisinde kendisinden sonra gelen harflerle birleşenler bir arada verilmiştir?

 • ا – ش – ج
 • ظ – ز – ق
 • ض – س – خ
 • ی – م – و
Soru 9

“۱٤” bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • On bir
 • On iki
 • On üç
 • On dört
Soru 10

harflerinin bitişik yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • بهىهق
 • بايهف
 • بايراق
 • باياف
Soru 11

“09.12.2018” tarihinin Osmanlı Türkçesi rakamlarıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

“غ “harfinin kelime ortasındaki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • غ
 • ف
 • ز
 • ق
Soru 13

Osmanlı Türkçesindeki okutucu harfler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

 • ى – و – ه – ا
 • خ – ث – ط – ا
 • ژ– ذ – ى – و
 • ظ – ق – ه – و
REKLAM
Soru 14

İsim ve isim eklerinin sonuna gelen “a” sesleri he okutucusu ile gösterilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

 • درس
 • جكت
 • باجه
 • طرف
Soru 15

“بقال “kelimesinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün
 • Bakkal
 • Baba
 • Baklava
Soru 16

“Hasta” kelimesinin Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • حسرت
 • خاسته
 • خسار
 • حيران
Soru 17

Kelime başlarındaki “o-ö-u-ü” sesleri, elif ve vav harfleriyle (او) gösterilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır?

 • قويون
 • بولوت
 • مارول
 • اوزوم
Soru 18

Bazı eklerin sonundaki “u, ü” sesleri “ye” okutucusu ile gösterilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım yoktur?

 • ويرمك
 • اونى
 • بولدى
 • بوزلى
Soru 19

“بهارات – بينك – اولوملو” kelimelerinin okunuşları hangi seçenekte sırasıyla (sağdan sola) verilmiştir?

 • Bahar – benek – ölümcül
 • Bayrak – binek – olanak
 • Baharat – binek – olumlu
 • Bencil – benek – ölümlü
Soru 20

“Ye” okutucusu kendinden önceki harfi aşağıdaki seslerin hangileriyle okutur?

 • a - e
 • ı - i
 • u - ü
 • o - ö
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADCBABCDCBAACBBDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler