Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

kelime grubunun okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşlı göz
 • Yaşlının evi
 • Yaşlının oğlu
 • Yaşlı adam
Soru 2

Nef harfi, Türkçeye mahsus bir sesin işaretidir. Ses karşılığı, genizden söylenen bir “n”dir.
Buna göre “nef harfi” aşağıdakilerin hangisinde ikinci kelimede kullanılmıştır?

 • گڭيش
 • صوڭره
 • گوڭول
 • بو دݣز
Soru 3

Osmanlı Türkçesi alfabesinde, bazı ünsüzlerin kalın ve ince karşılıkları vardır. Bu kural gereği, kelime içinde “Tı, sad, gayın, kaf, hı” harfleri kalın ünlülerle bir arada bulunur.
Buna göre چاقيل sözcüğünün doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çoğul
 • Çekil
 • Çağrı
 • Çakıl
Soru 4

“Erken kalkan yol alır.” cümlesinin Osmanlı Türkçesi alfabesi ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • ایركن قالقان یول آلیر
 • دمیر طاونده دوگولور.
 • أوفكه ڭ سني يڭمه سين
Soru 5

kelimelerden hangileri Arapça kökenlidir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Farsça bir tamlamadır?

 • آب حيات
 • خادم الحرمین
 • عتبة الحقائق
 • مسبب االسباب
Soru 7

آلتوني صرافه صور، جوهري
قويومجي يه
atasözünün dile getirdiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

 • عفو ايديجيلك
 • آچ گوزليلك
 • ايشڭ اهلي اولمق
 • چاليشقانلق
Soru 8

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 9

خرابه سي أوزرنده يللر أسن
ifadesinde “elif” harfinin karşıladığı seslerden hangisi yoktur?

 • “i” sesi
 • “a” sesi
 • “ü” sesi
 • “e” sesi
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde ayrılma durum eki (-dan) kullanılmıştır?

 • باشده
 • يولدن
 • آننه مز
 • گوزم
Soru 11

I. صصوڭ Bahçe
II. آيينه Anca
III. باغچه Ateş
IV. آتش Son
Osmanlı Türkçesiyle yazılan sözcükler okunuşlarıyla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 12

“İş bilenin, kılıç kuşananın.” atasözünün Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılışı aşağıdakilerin hangisidir?

 • ايش بيلنڭ قيليچ قوشانانڭ
 • ألڭ ايله قويماديغڭ شيئه طوقونما.
 • يولجي يولنده گرك
 • قسمت گوكدن زنبیلله اينمز
Soru 13

گوگرجین kelimesindeki ikinci kef harfi “v” sesini karşılamıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kef harfi aynı sesi karşılamıştır?

 • أگري
 • گوزل
 • کوگده
 • گله جك
REKLAM
Soru 14

I. آمان
II. قيليچ
III. قالقماز
IV.ديله ينه
Numaralanmış sözcüklerden bir atasözü oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisiolur?

 • I ‒ III ‒ II ‒ IV
 • I ‒ IV ‒ II ‒ III
 • III ‒ IV ‒ I ‒ II
 • IV ‒ II ‒ III ‒ I
Soru 15

Bu parçada numaralanmış kelimelerden hangileri renk ismidir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 16

آه اسكي رمضانلر، چوجقلغمڭ
رمضانلري! او زمانلر
رمضانلر قيشه ؛ قارلي،
بوزلي گونلره تصادف
ا<يدردي... رمضانڭ اون بشندن
صوڭره بوتون أو خلقنڭ اهمال
ايده مه يه جگي بر زيارت
واردي:
خرقۀ شريف زيارتي. بونڭ
ايچون ده تر تميز حاضرالنير،
يوله گوڭللريمز ذكر و عبادتله
طاشقين، أويله چيقاردق.

Bu parçaya göre yazar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Çocukluğundaki ramazanları özlemiştir
 • Ailesi hırka ziyaretine çok önem vermiştir
 • Ziyarete gidecekleri için mutlu olmuştur.
 • Çocukluğunda ramazan, yaz mevsiminde yaşanmıştır.
Soru 17

بيڭ آتلي آقينلرده چوجقلر گبي
شندك
بيڭ آتلي او گون ديو گبي بر
اوردويي يڭدك
آق طولغه لي بگلربگي
هايقيردي ”ايلرله
بر ياز گوني گچدك طونادن
قافله لرله
Bu dizelere hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kahramanlık
 • Ayrılık
 • Özlem
 • Aşk
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gün adıdır?

 • چهارشنبه
 • آغستوس
 • آرالق
 • حزیران
Soru 19

خواجه نصرالد ین افندی
آق شهرد ه بر گون وعظ ایچون
كرسی یه چیقوب:
– ای مؤمنلر! بن سزه نه
سویله یه جگم بیلیرمیس�ز،
دیمش

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın günümüz Türkçesiyle yazılışıdır?

 • Hoca Nasrettin Efendi Akşehir’de bir gün vaiz için kürsüye çıkıp: Ey Müslümanlar! Ben sana ne söyleyeceğim bilir misin, demiş.
 • Hoca Nasrettin Efendi Akşehir’de bir gün vaaz için kürsüye çıkıp: Ey müminler! Ben size ne söyleyeceğim bilir misiniz, demiş.
 • Hoca Nasrettin Efendi Eskişehir’de bir gün vaiz için kürsüye çıkıp: Ey müminler! Ben size ne söyleyeceğim bilir misin, demiş.
 • Hoca Nasrettin Efendi Eskişehir’de bir gün vaiz için kürsüye çıkıp: Ey Müslümanlar! Ben size ne söyleyeceğim bilir misin, demiş.
Soru 20

بالدن طاتلي، زهردن
آجي، أييلك ياپانه دعاجي
Bu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • طاوول
 • خریطه
 • دیل
 • آیوه
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDDABACDABBACBBDAABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

10 kişi oy kullandı
Online Testler