Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 1. Dönem Sınavı
Soru 1

Yaşam sırasında çevre insanı, insan da çevresini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevrenin insanı olumsuz yönde etkilediği durumlardandır?

 • Hastalıkları önlemesi
 • Hastalıkların yayılmasını zorlaştırması
 • Hastalıklar için zemin hazırlayabilmesi
 • Hastalıkların seyrini ve sonucunu iyileştirmesi
Soru 2

Koruyucu ve tedavi edici çabalara karşın gelişen kalıcı bozukluklar ve engelliliğin etkilerini en aza indirmek, kişilerin başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen sağlık hizmetlerine ne ad verilir?

 • Tedavi edici sağlık hizmetleri
 • Rehabilite edici sağlık hizmetleri
 • Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
 • Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımının sağlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

 • Doz atlamaya özen gösterilmesi
 • Buzdolabında saklanması gereken ilaçların dondurulması
 • Antibiyotik türü ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması
 • İlaç alerjisi öyküsü olanların ilaç kullanımı konusuna dikkat etmemesi
Soru 4

Kişisel temizlik uygulamalarıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Ayak tırnakları düz biçimde kesilirse tırnak batması gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 • Burun temizliği, gece yatmadan önce ve her sabah bol su ile ve sümkürerek yapılmalıdır.
 • El temizliğinin sağlanabilmesi için elleri yıkarken ellerin bütün yüzeyleri en az 20 saniye ovalanmalıdır.
 • Kulak temizleme işlemine kulakların arkasından başlanmalı, kulak kepçesi kıvrımlarında ve kulak arkasında biriken kirler su ve sabunla temizlenmeli, kâğıt havlu veya peçete ile silinmelidir.
Soru 5

“Hiçbir yapay diş doğal dişin yerini tutamaz. Kalıcı dişlerin erken dökülmesi beslenme sorunlarına neden olabilir. Doğal dişlerin uzun süre dayanmasında ağız ve diş bakımının önemi çok büyüktür.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ağız ve diş sağlığı için yapılması gerekenlerdendir?

 • Diş ipi kullanımından kaçınılması
 • Sadece diş kayıplarında diş hekimine kontrole gidilmesi
 • Güçlü dişler için kalsiyum içermeyen yiyeceklerin tüketilmesi
 • Şekerli ve yapışkan yiyeceklerden sonra ağzın bol su ile çalkalanması
REKLAM
Soru 6

I. Kenelerin yaşam alanlarında bulunabilecek kişilerin “repellent” olarak bilinen böcek kaçırıcı ilaçları vücutlarına sürmesi
II. Kenelerin bulunabileceği yerlere gidildiğinde vücudun açıkta kalan yerlerinin kapatılması ve açık renkli giysilerin giyilmesi
III. Hayvan barınaklarının ilaçlanması, barınakların duvarlarının sıvanması ve badanalarının yapılarak kenelerin yaşamalarının engellenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından korunma yollarındandır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde gençlere yapılacak rehberlik uygulamalarındandır?

 • Toplumsal yasakların ve toplum kurallarının olduğunu bilmeleri ve bu yasak ve kurallara uymaları gerektiğinin anlatılması
 • Gençlerin ilgilerine bakılmaksızın değişik sportif ve kültürel etkinliklere katılmalarına imkân verilmesi
 • Ergene yapamayacağı görevler verilerek kendisinin de başarılı olduğunun gösterilmesi
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmesinin engellenmesi
Soru 8

Kahvaltının önemiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Kahvaltı yapmayanlarda anlama ve kavrama hızı yükselir.
 • Kahvaltıda yeterli protein tüketmeyen bireylerde iş verimi ve konsantrasyon yüksektir.
 • Düşük protein içeren kahvaltı alımından sonraki ikinci ve üçüncü saatler arasında kan şekeri açlık seviyesinin üstüne çıkar.
 • Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz ve bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı fiziksel sağlık sorunlarındandır?

 • Binge eating (tıkanırcasına yeme)
 • Blumia nervoza (yediğini çıkartmak)
 • Menstruasyon (âdet düzensizlikleri)
 • Anoreksiya nervoza (yemek yememe)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerindendir?

 • Stres, vücutta oluşabilecek rahatsızlıkları önler.
 • Fizyolojik stres, bağışıklık sistemini çökertmeye çalışır.
 • Stres altında olan beyin, bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Stresin, insanın doğal dengesi üzerine olumlu bir etkisi vardır.
Soru 11

Nefes egzersizleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Sağ elin göğse, sol elin karnın üzerine yerleştirilmesi
 • Nefes alındığında karnın şişmesi nefesin tutulduğu sürece şiş kalması ve verirken de içeriye doğru hareket etmesi
 • Nefes alıp verme sırasında göğüs kafesinin hareket etmesinin yanlış nefes alındığı anlamına gelmesi
 • Ağızdan nefes alıp 4 saniye bekleyip alınan nefesin burundan yavaşça verilmesi
Soru 12

I. Süreklilik özelliği taşıması
II. Yapılan davranışın kasıtlı olması
III. Zorba ve kurban arasında güç dengesinin olması
Yukarıdakilerden hangileri bir davranışın akran zorbalığı olarak tanımlanabilmesi için gerekli olan temel ölçütlerdendir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi okullarda şiddeti önlemek için yapılması gerekenlerdendir?

 • Zorba kişileri ve riskli grupları belirlemekten kaçınılması
 • Zorba öğrencilere öfkelerini kontrol etmeye yönelik tekniklerin öğretilmesi
 • Yaş olarak daha büyük öğrencilerin, kendilerinden daha küçük öğrencilere destek olmasının engellenmesi
 • Şiddet yaşayan öğrencilere, başlarına gelen olayları anlattıkları takdirde bir sorunla karşılaşabileceklerinin söylenmesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi alkol bağımlılığının, bireyin aile içi ve toplumsal hayattaki ilişkilerine etkilerindendir?

 • Kişinin düşünme yeteneğini geliştirmesi
 • Bireyi sorumluluklarını yerine getirmeye yönlendirmesi
 • Aile içinde huzursuzluk, kavga ve ailenin dağılması gibi sorunların kaçınılmaz hâle gelmesi
 • Alkolün verdiği geçici kendine güven duygusunun alkol bağımlılarını suçtan uzaklaştırması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık yapıcı maddelerden korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

 • Madde kullanımı konusunda bilgi ve bilinç sahibi olmak
 • Madde kullanımı ile ilgili baskılara direnmek için kararsız ve tutarsız olmak
 • Gerektiğinde “hayır” diyebilecek yaşam becerileri ile donatılmış gençler yetiştirmek
 • Genci her yönüyle tanımaya çalışan, karşılıklı saygı ve kabul anlayışlarına dayalı aile ilişkileri geliştirmek
Soru 16

“Olay yerinde hasta veya yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta/yaralıya dokunulmamalı ve hasta/yaralı kımıldatılmamalıdır.”
Yukarıdaki açıklama ilk yardımın temel uygulamalarından hangisine aittir?

 • Koruma
 • Bildirme
 • Kurtarma
 • Tedavi etme
Soru 17

Herhangi bir olay yerinin değerlendirilmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında öncelik ilk yardımcının aşağıdakilerden hangisini yapmasıdır?

 • Kendisini koruması
 • Hasta/yaralıyı koruması
 • Doğruluğundan emin olmadığı uygulamaları yapması
 • Kaza yapan aracın daha fazla hasar görmesini engellemesi
Soru 18

Hasta/yaralının bilinci kapalı, solunum ve nabzı yok ise hasta/yaralıya yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • Koma pozisyonu verilmesi
 • Öksürmeye teşvik edilmesi
 • Temel yaşam desteğine geçilmesi
 • Bacaklarının 45 cm kadar yukarıya kaldırılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kulak kanamalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Kanama ciddi ise kulağın temiz bir bezle sadece temizlenmesi
 • Kanama hafifse kulağın temiz bir bezle kapatılması ve tıkanması
 • Hasta/yaralının bilinci kapalı ise kanamayan kulak üzerine yan yatırılması
 • Hasta/yaralının bilinci yerinde ise hareket ettirilmeden sırtüstü yatırılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Hasta kendiliğinden kusuyorsa mide içeriğinin soluk yoluna kaçmaması için hastanın başı yana çevrilir.
 • Özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta kusturulmaya çalışılır.
 • Ağız zehirli madde ile temas etmişse asla su ile çalkalanmaz.
 • Bilinç kaybı varsa hastaya şok pozisyonu verilir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCADDADCBDABCBCACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler